Jatkoväylä-hankkeen toiminta perustuu pitkälti alueellisiin kokeiluihin. Kymenlaakson alueella on toteutettu erityisesti yhteisten oppimisympäristöjen käyttöön keskittyvää kokeilua tavoitteena parantaa ja lyhentää opintopolkua sekä tehostaa resurssien käyttöä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteistyökumppaneina Kymenlaaksossa ovat alueen ammatilliset oppilaitokset Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO) ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (Ekami).

Yhtenä kokeiluna Xamkin ympäristö- ja energiatekniikan opiskelija suoritti harjoittelun tutkimuskeskus BioSammossa viime kesänä 2017. Ympäristö-ja energiatekniikan insinööritutkinnon lisäksi, opiskelija opiskelee Kouvolan seudun ammattiopistossa bioenergia-alan ammattitutkintoa. Harjoittelu hyväksyttiin hänelle osaksi ammattikorkeakoulu- sekä ammattitutkintoa.

Opiskelijan harjoittelu kesti kuusi viikkoa. Tuona aikana hän osallistui tutkimusbioreaktorin suunnitteluun ja toteuttamiseen, tutkimuslaitteiden huoltamiseen, eri tutkimus prosessien ajamiseen sekä tulosten analysointiin. Analysointiin sisältyi mm. erilaisia pitoisuuksien määrittämistä ja arvojen laskentaa.

Harjoittelu oli monipuolista ja käytännönläheistä; siihen kuului reaktorin rakentamista sekä prosessin lämpötilamittausten suunnittelua ja toteuttamista. Lisäksi opiskelija osallistui Ghanalaisten vaihto-opiskelijoiden perehdyttämiseen prosessien toimintaan ja opasti heitä käyttämään tutkimusprosesseja.

Opiskelija oli tyytyväinen mielenkiintoiseen harjoitteluun bioenergian parissa ja hän haluaa edelleen kehittää osaamistaan biokaasuun jalostamisessa sekä bakteerien toimintaan liittyvissä asioissa.

Vesa Kankkunen
Lehtori
Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö, Xamk

 

Katso video opiskelijan harjoittelusta: