Kymenlaakson neljäs tulevaisuusverstas tarttui kolmeen teemaan: muuttuvaan Kymenlaaksoon, tulevaisuuden näkemiseen ja tulevaisuuden tekemiseen. Virtuaalitapahtumassa työskenneltiin 13 pienryhmässä muutosilmiöitä tunnistaen, tulevaisuusskenaarioita pohtien ja toimenpiteitä kohti toivottua tulevaisuutta etsien. Tapahtuman loppuraportti on ladattavissa kirjoituksen lopusta.  

Muuttuva Kymenlaakso

Kymenlaakson tulevaisuusverstas järjestettiin 21.4.2021 nimellä Muuttuva Kymenlaakso. Ansiokkaasti järjestetyt kolme aiempaa tulevaisuusverstasta ovat koko ajan vieneet toimintaa eteenpäin ja löytäneet mukaan laajan osallistujajoukon. Tänä vuonna tapahtuma toteutettiin toista kertaa virtuaalisesti ja mukaan saatiin 120 osallistujaa koko Kymenlaakson laajuudelta.

Tulevaisuusverstaassa päätettiin tapahtuman tavoitteita pohtineen ryhmän kanssa keskittyä tänä vuonna Kymenlaaksoon vaikuttaviin muutosilmiöihin, sekä pyrkiä antamaan osallistujille vahva kokemus siitä, että tulevaisuus on omissa käsissämme: kunhan ensin pystymme näkemään, mihin haluaisimme kulkea, voimme sen jälkeen lähteä tekemään siitä totta. Näistä muodostuivat verstaan kolme pääteemaa: muuttuva Kymenlaakso, tulevaisuuden näkeminen ja tulevaisuuden tekeminen.

Kolme toivottua tulevaisuusnäkymää

Tapahtuman lopputuloksena saatiinkin suuri kattaus monennäköisistä muutosilmiöistä sekä kolmeen näkökulmaan kiteytyvä koonti toivotuista tulevaisuuksista. Nämä tulevaisuusnäkymät nimettiin rajat ylittäväksi yhteistyöksi, lumovoimaisen Kymenlaakson tarinaksi ja ketteräksi digi-maakunnaksi. Ryhmätyöskentelyssä mietityt toimenpiteet tuovat selkeästi esiin, millaisiin toimiin olisi ryhdyttävä, jotta näistä tulevaisuuksista voisi tulla totta. Tapahtumassa työryhmien tärkeimmiksi valitsemat toimenpiteet validoitiin vielä tapahtuman jälkeisellä kyselyllä tärkeysjärjestykseen. Erittäin tärkeiksi valitut toimenpiteet vahvistavat kolmen tulevaisuusnäkymän osuvuutta: ne liittyvät suoraan alueen imagon ja yhteistyöhön parantamiseen sekä digitaalisen saavutettavuuden vahvistamiseen.

Nämä ja paljon muita tulevaisuusverstaan tuloksista tehtyjä huomioita on luettavissa alta löytyvässä tapahtuman raportista. Raportti kannattaa selata läpi tulosten lisäksi myös siksi, että sitä kuvittavat upeat, tapahtumassa ”piilopiirtäjinä” toimineiden opiskelijoiden kuvitukset! Raportin lisäksi tuloksia on koottu diasarjalle, joka on vapaasti hyödynnettävissä esimerkiksi kerrottaessa tuloksista eteenpäin oman organisaation sisällä. Raportin lisäksi alapuolella on ladattavissa kokonaisuudessaan myös Etukenossa tulevaisuuteen -puheenvuoron diat, joihin on raportillakin viitattu.

Kohti tulevaisuutta

Tuloksien hyödyntäminen ei saa kuitenkaan jäädä vain läpikäynnin tasolle. Toimenpiteisiin tulee tarttua vahvasti, sillä toivottu tulevaisuus ei tule luoksemme vain sattuman kautta: se vaatii työtä ja reagointia erilaisiin muutoksiin. Tämän työn avuksi materiaaleissa on mukana kaksi työkalupohjaa jatkotyöstön avuksi. Toinen niistä auttaa selvittämään, mihin mahdollisuuksiin ja uhkiin löydetyt muutosilmiöt voisivat johtaa sekä millaisia osaamistarpeita ne voivat tuoda mukanaan. Toisessa työkalussa tarkastellaan kolmea toivottua tulevaisuusnäkymää. Tämän työkalun avulla voidaan esimerkiksi organisaation sisäisesti pohtia, miten kyseisiä tulevaisuuksia kohti voidaan lähteä.

 

Tulevaisuusverstaan loppuraportti ja esittelydiat: 

Tulevaisuusverstas 2021 loppuraportti

Tulevaisuusverstas 2021_diat

Etukenossa tulevaisuuteen -puheenvuoron diat: 

Kujanpää_Etukenossa tulevaisuuteen_diat

 

Tulevaisuusverstaan materiaalit ovat saatavissa myös Kymenlaakso ennakoi -sivustolta.

Muuttuva Kymenlaakso – Tulevaisuusverstas 2021 -tapahtuman järjestelyistä vastasi ETUKENO – nopea työllistyminen Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille -hanke. Tapahtuman pääfasilitaattorina toimi Kati Viljakainen. Hankkeessa ovat mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO ja Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö TAITAJA. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Yhteistyökumppaneina verstaan toteutuksessa ovat muun muassa Kymenlaakson kauppakamari, Kymenlaakson Opisto, Kymen yrittäjät, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kymenlaakson liitto. Tapahtuman järjestelyissä oli mukana myös suuri joukko XAMKin opiskelijoita. Suuri kiitos kaikille tapahtuman toteutukseen vaikuttaneille ja sen mahdollistaneille tahoille! 

Kirjoittaja:
Irina Kujanpää
Projektipäällikkö
ETUKENO – nopeat työllistyminen Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille