Syksy on jatkunut työntäyteisesti KYMIEXACT-hankkeessa. Hanke osallistui 31.10.2018 Kouvolassa EK:n suhdannebarometrin julkistuksen yhteydessä toteutetun tulevaisuusverstaan suunnitteluun ja toteutukseen. Tulevaisuusverstaan alustajana toimi Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja, joka puhui ennakoivasta ajattelusta ja liiketoimintaosaamisesta yrityksessä sekä siitä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota muutoksen pyörteissä. Alustuksen jälkeen toteutettiin keskustelutilaisuus, jonka teemoina olivat hankkeen ennakointimallin rakentamisen kannalta keskeiset asiat eli mistä yritykset tällä hetkellä saavat tai hankkivat ennakointitietoa, millainen ennakointitieto koetaan hyödylliseksi sekä millaisessa muodossa ja mistä he ennakointitietoa toivovat saavansa. Keskustelun anti on hyvää pohjatietoa, kun kehitetään yrityksille suunnattua kymenlaaksolaista ennakointimallia.

KYMIEXACT-hanke on osaltaan työelämän kehittämistä, sillä sen tavoitteena on RIS3-alojen yritysten osaamisen kehittäminen. Työelämän tutkimuspäivät on Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen ja Työelämän tutkimusseuran yhdessä järjestämä monitieteinen ja –alainen konferenssi, joka tänä vuonna täytti 30 vuotta. Osallistuimme KYMIEXACT-hankkeen tiimoilta toisaalta tutustuen työelämän uusimpiin tutkimuksiin ja kehittämiseen ja toisaalta esitellen hankkeen työtä. Hankkeen projektityöntekijä Melina Maunula on valmistellut selvitystä biotalousalan siirtymästä ja osaamisen tarpeista ja hän piti esityksensä “Osaaminen biotalouskehityksen edellytyksenä” teemaryhmässä, jossa käsiteltiin aikuisten perustaitoja ja osaamista työelämässä. Osaamisen näkökulma on laaja ja monipolvinen. Työelämän täydennyskoulutuksen, mukaan lukien biotalouden teemat, pitäisi paremmin huomioon oppijoiden erityistarpeet.  

Kuva 1. Työelämän tutkimuspäivien teemaryhmätyöskentelyä.

KYMIEXACT-brändityöskentely polkaistiin käyntiin Kouvolassa 6.11.2018, jolloin toteutettiin ensimmäinen työpaja Crazy Townin Mikko Korpelan ja i2:n Päivi-Mari Hietamiehen fasilitoimana. Työpajassa työstettiin asiakasprofiileja, tehtiin kilpailijakartoitusta ja asemoitiin KYMIEXACT-brändiä toimijoiden kentälle. Brändi ja toimintamalli alkavat kehkeytyä pikkuhiljaa. Brändityö jatkuu 20.11. Klo 13-16 Anjalan nuorisokeskuksessa (Ankkapurhantie 15, Anjala). Tervetuloa mukaan KYMIEXACT-brändiä rakentamaan!

Kuva 2. Brändityö vauhdissa.

 

Projektipäällikkö Tiina Kirvesniemi