Nyt sinä, Kelan avomuotoista yksilöterapiaa toteuttava terapeutti,  voit vastata kyselyyn ja antaa arvokasta tietoa kehitysvammaisten lasten ja nuorten kuntoutusta arvioivaan tutkimukseen. Kyselyssä kartoitamme terapeuttien kokemuksia ja arvioita kehitysvammaisten lasten ja nuorten kuntoutuksesta. Tutkimuksella tuotamme uutta tietoa kuntoutuksen kehittämiseksi. Kyselyyn vastaamiseen menee noin 30 minuuttia.

Vastaa kyselyyn 9.11.2021 mennessä:

Kysely suomeksi

Frågeformuläret på svenska

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten kuntoutusta arvioiva tutkimushankkeemme käynnistyi vuoden 2020 lopussa. Keväällä kehitysvammaisten lasten ja nuorten vanhemmat kuvasivat kyselyssä kokemuksiaan ja arvioita  terapioiden toteutumisesta, kuntoutusyhteistyöstä ja kuntoutuksen merkityksestä lapsen arjen suoriutumiseen ja osallistumiseen. Terapeuttien kysely sisältää näitä samoja teemoja.

Kiitos sinulle terapeutti, että vastaat kyselyyn ja kerrot näkemyksistäsi!

Lämmin kiitos myös vanhemmille, jotka vastasitte kyselyyn – annoitte tärkeää tietoa! Jokainen vastaus on arvokas ja auttaa saamaan esille kehitysvammaisten lasten ja nuorten terapioiden hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohtia.

Tutkimus etenee haastatteluiden toteuttamiseen.

Tänä syksynä jatkamme tutkimuksen toteuttamista haastattelemalla lasten ja nuorten vanhempia, sekä koulujen ja päiväkotien edustajia. Vanhemmille lähetetyssä kyselyssä tiedustelimme vanhemmilta suostumusta haastatteluun. Iloksemme saimme suuren määrän suostumuksia. Kaikkia suostumuksen antaneita vanhempia emme pysty haastattelemaan.   Valitsemme haastateltavat niin, että saamme mahdollisimman laajan ja monipuolisen edustuksen vanhempien näkemyksistä – eri ikäisten lasten ja nuorten vanhempien näkemyksiä eri puolilta Suomea. Kiitos kaikille suostumuksensa antaneille!

Tästä on hyvä jatkaa, tämän mielenkiintoisen ja tärkeän tutkimusteeman parissa työskentelyä.

 

Terveisin tutkijatiimi,

Annastiina, Maarit ja Anu