Teemme Mentoring NEETs -hankkeessa yhteistyötä kymenlaaksolaisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Yksi kumppanimme on Kakspy ry ja sen myötä Karhulan Klubitalo Kotkassa. Aikeenamme on järjestää syksyllä Klubitalolla nuorten ryhmämentorointitoimintaa ja tätä varten kävimme kysymässä nuorilta minkälaista sisältöä ryhmätoiminnassa tulisi olla.

Palvelumuotoilun menetelmät ovat käytössä hankkeemme kehittämistoimenpiteissä. Olennaista palvelumuotoilussa on ottaa käyttäjät mukaan suunnitteluun eri tavoilla ja eri vaiheissa. Tällä kertaa järjestimme Klubitalolla suunnittelutilaisuudet, joissa kysyimme nuorilta muun muassa mihin aikaan ryhmätoiminta olisi parasta järjestää, minkälaisia aktiviteetteja toiminta sisältäisi, mitä taitoja haluaisi kehittää ja minkä kokoisessa ryhmässä mieluiten työskentelisi. Tilaisuudet olivat kaikille avoimia ja päivän aikana suunnittelemassa kävi kahdeksan nuorta ja kolme nuorten kanssa työskentelevää ammattilaista. Työskentelyssä hyödynnettiin visualisoituja fläppipapereita ja post-it-lappuja, joihin osallistujat pääsivät kirjaamaan omia ajatuksiaan keskustelun lomassa.

 

 

Yksi nuorilta tullut ajatus, oli rakentaa yhdessä legoista ja pahvilaatikoista ”Tulevaisuuden Kotham”.

 

Suunnittelupaja oli antoisa, saimme hyviä ajatuksia ryhmämentoroinnin sisältöön ja ryhmän kokoon. Yksi nuorilta tullut ajatus, oli rakentaa yhdessä legoista ja pahvilaatikoista ”Tulevaisuuden Kotham”. Tällainen työskentely ryhmämentorointipajassa on mielestäni kokeilemisen arvoinen, sillä menetelmä kehittää ryhmätyötaitoja ja tulee varmasti herättämään yhteistä keskustelua oman kotikaupungin kehittämisestä sekä omista tulevaisuuden näkymistä Kotkassa. Rakenteluun voi yhdistää myös keskustelua vaikuttamisesta ja aktiivisesta roolista kaupunkilaisena.

 

Legoilla rakentaminen sopii mihin vaan. Kuva: Pixabay.

Kysyminen ja kuunteleminen ovat mielestäni palvelumuotoilijan tärkeimpiä taitoja.

 

Vielä paluu palvelumuotoiluajatteluun… Tällä yhteissuunnittelutilaisuudella halusimme tuoda esiin erilaisen tavan tuoda esiin nuoren ääni. Kun jotain palvelua kehitetään, ei riitä, että työtä tehdään mutu-tuntumalla tai pelkkiin rasti ruutuun –kyselyihin perustuen. Kyselyt, haastattelut ja aiemmat tutkimukset vaativat kaverikseen muun muassa erilaisen työpajatyöskentelyn kautta saadun tiedon. Usein toiminnallisen työskentelyn kautta saadaan esiin tietoa, jota osallistuja ei osaisi muuten kertoa. Kysyminen ja kuunteleminen ovat mielestäni palvelumuotoilijan tärkeimpiä taitoja. Helppoa se ei aina ole. Kysyttäessä tärkeää on antaa osallistujalle tilaa sanoittaa itse eikä saisi antaa hiljaisten hetkien häiritä. Kysymisen ja kuuntelemisen lisäksi on tärkeää uskaltaa myös kokeilla. Kokeilut antavat tietoa mihin suuntaan kannattaa lähteä jatkamaan vai jopa palata taaksepäin hankkimaan lisää tietoa.

Suunnitelmissa on aloittaa nuorten ryhmämentorointipajat Kotkassa joulukuussa. Lupaamme, että ”Tulevaisuuden Kotham” –rakentelu on yhtenä aiheena 😉

Kirjoitti

Tiina Ikkonen, TKI-asiantuntija, palvelumuotoilu