ENNAKOIVA YRITYS – OSA 1:  

Ennakoiva yritys -sarjassa tutustutaan Future Proof Kymenlaakso -hankkeen ennakointikoulutuksissa mukana oleviin yrityksiin. 

 

Keitä ovat ne yrittäjät, jotka sukelsivat mukaan ennakoinnin syövereihin?  

 

Yksi ennakoinnin aalloille mukaan nousseista yrityksistä on Lavis-lavatanssijumppa. Yrittäjä Sirkku Pusa on ollut mukana useilla Future Proof Kymenlaakso -hankkeen koulutuskerroilla ja päässyt miettimään, mitä annettavaa ennakoinnilla on hänen hyvinvointiin keskittyvälle yritykselleen. Yrityksen liiketoiminta perustuu rekisteröidylle tuotteelle, jota hallinnoidaan lisenssien ja koulutusten kautta. Lavis on kouvolalainen innovaatio, joka on kasvanut valtakunnalliseksi, jopa ulkomaille saakka. 

 

Yrittäjä Sirkku Pusa (Kuva: Pusan kotialbumi)

Mikä sai Pusan kiinnostumaan ennakoinnista ja lähtemään mukaan Future Proof Kymenlaakson koulutuksiin? 

 

”Ennakointi oli sanana tuttu, mutta käytännön toimintana ei. Mitä ennakointi konkreettisesti yritystoiminnassa tarkoittaisi, kiinnosti minua”, Pusa kertoo. 

 

Korona vaikutti Laviksen toimintaan, kuten niin monen muunkin liikunta- ja hyvinvointialan yrityksen. Pusan yrityksessä oli mietitty virtuaalisia palveluja ennen pandemian tuloa, joten ne saatiin polkaistua ketterästi käyntiin korona-aikana. Samaan aikaan myös moni muu yritys otti digiloikan. 

 

”En ollut ajatellut, että tässä minä nyt ennakoin, kun tein tulevaisuuden suunnitelmia ja tekoja niiden eteen”, Pusa sanoo. ”Nyt täytyy pysyä kiinni trendeissä ja ennakoida tietoisesti tulevaa. Ehkä pian kokeilemme jotain uutta, vaikkapa laitteita, sillä onhan nytkin jo olemassa tanssivia robotteja, joista oli video ennakointikoulutuksen materiaaleissa”, lavatanssijumppaa kehittävä Pusa jatkaa. 

 

Millaisia oivalluksia ennakointikoulutus Pusalle on tuonut? 

 

”Pyrin katsomaan tulevaisuutta monipuolisemmin. Kun koulutuksissa on käsitelty erilaisia aiheita, olen peilannut niitä juuri omaan liiketoimintaani ja miettinyt, mitä tämä yrityksessäni tarkoittaa.” 

 

Muutosilmiöistä Pusa kokee Laviksen kannalta merkityksellisimmiksi digitalisaation, sekä ihmisten kokonaisvaltaisen ymmärryksen hyvinvoinnin tärkeydestä.  

 

”Täytyy myös osata seurata maailmalta heijastuvia signaaleja. Nyt esimerkiksi energiakriisin myötä on ajateltava luovasti ja tulevaisuuden ennakointi nousee tärkeään rooliin”, Pusa kertoo. Laviksen suunta onkin kohti tulevaisuutta. 

 

 

Kirjoittaja Tiiu Räty