Lapset tarvitsevat turvallisen aikuisen läsnäoloa, kiireetöntä puuhailua ja aikaa jutella sekä tulla kuulluksi. Lapsen mielen voimavaroihin vaikuttavat ennen kaikkea leikki, jaettu ilo ja sukupolvia yhdistävät ihmissuhteet. Mitä enemmän lapsi leikkii, sitä kestävämmäksi hän kasvaa. Leikki rikastuttaa niin lasten kuin aikuisten elämää. Yhteiset toiminnat vähentävät yksinäisyyttä ja lisäävät yhteisöllisyyttä. Leikki-, taide-, kulttuuri- ja liikuntatoiminnan mukanaan tuoma vapaaehtoistyö tarjoaa monille aikuisillekin mielekästä tekemistä yhdessä lasten kanssa, samalla lisäten sukupolvien välistä vuorovaikutusta.

 

Leikin tarkka määritteleminen on ilmiönä osoittautunut vaikeaksi. Yhteen määritelmään on mahdotonta sisällyttää kaikkea, mikä kuuluu tai ei kuulu leikkiin. Määritelmän sijasta voidaan luetella leikin tunnusmerkkejä. Ensinnäkin leikki tuottaa mielihyvää. Leikki on vapaaehtoista, ennakoimatonta, tuottamatonta, säännönmukaista ja kuvitteellista toimintaa.

 

Lastenpsykiatrian professori Tuula Tammisen mielestä leikki on kaiken luovuuden ja tunne- sekä vuorovaikutustaitojen perusta, avain tunteiden ja käyttäytymisen hallintaan. Leikkiessä opitaan melko lailla kaikki elämässä tarvittava. Lista on pitkä; kieltä ja vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisua, suunnittelua, itseymmärrystä, sosiaalisia taitoja, jakamista, kuuntelemista, omien ajatusten esille tuontia, ristiriitojen ratkaisua ja vaikeiden asioiden purkamista.

 

Väitän, että leikki, luovuus, liikkuminen ja huumorintaju auttavat myös aikuisia jaksamaan paremmin. Vanha aforismi sanoo, että emme lopeta leikkimistä koska vanhenemme. Vanhenemme, koska lopetamme leikkimisen. Eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen on voimaannuttavaa kaikenikäisille. Musiikki, kirjallisuus, draama, tanssi, kuvataide, luova liikunta ja käsityöt vahvistavat mielikuvitusta ja rohkaisevat toimimaan elämässä luovasti. Emme kasva yksilöinä emmekä yhteiskuntina ilman kokeilua, testausta, toisin tekemistä. Leikki on tila, jossa kaikki on mahdollista, ja jossa jokainen todellisuus on yhtä aikaa aivan yhtä totta, iloa ja huumoria unohtamatta!

 

Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piirin kanssa julkaisee kesä- ja heinäkuun ajan yhden leikkivinkin jokaisena arkipäiväaamuna. Keskiviikkoisin leikit ovat jaossa myös Kaakon äipät ja iskät -ryhmässä. Elokuussa kaikki kesän aikana julkaistut leikit löytyvät koosteena, joka on ladattavissa joko Eloa ja iloa tai MLL Kaakkois-Suomen piirin net-sivuilta. Leikkijulkaisua on tuettu Kouvolan kaupungin Suomi 100 -juhlavuoden avustuksella (2017). Kuvat on piirtänyt Päivi Pöyhölä Lappeenrannasta ja leikit kokoaa Piia Kleimola Kouvolasta.
 

Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen – kulttuurista hyvinvointia kuntalaisille
Projektipäällikkö Piia Kleimola, XAMK, Kymenlaakso, piia.kleimola@xamk.fi, www.xamk.fi/eloajailoa
#eloailoa #xamk #labfinland #mllkaakkoissuomenpiiri #kaakonäipätjaiskät #yhesleikkien