Aloitin työt Xamkin Pienyrityskeskuksessa viikko sitten ja ilokseni pääsin heti mukaan oikeaan tekemiseen. En ole koskaan kaihtanut haasteita, ja kun minua pyydettiin kirjoittamaan blogiteksti informatiivisesta vappuaamiaisesta, pidin asiaa hyvänä jatkumona ensimmäisestä viikostani.

Webinaarin – koska elämme aikaa, jolloin kaikki ryhmäyhteistyö näin toteutetaan – järjestivät kaksi hanketta Pienyrityskeskukselta, VEKE ja Etelä-Savon Vientiosaajat, ja aiheena oli ”Itseohjautuvuus ja tehokas hajautettu työskentely.”
Puhujaksi meille oli järjestetty Filosofian Akatemian organisaatiokehittäjä Eero Lahtinen, mutta esimerkillisesti Eero ei ainoastaan puhunut yksinpuheluna, vaan välillä myös jakoi meidät Zoom:issa pienryhmiin keskustelemaan asioista.

Vaikka olen tekijänä hyvinkin itseohjautuva, kun joku on suunnan näyttänyt, olin hieman skeptinen heti alussa. Syynä historian painolasti ja huonot kokemukset. Onneksi jaksoin kuitenkin pitää avoimen mielen asiaan, onhan Eero kuitenkin ammattilainen, sillä loppua kohden näin kokonaiskuvan ja jopa ymmärsin mikä kaikki siinä historian painolastissa oli mennyt vastoin kaikkia (itseohjautuvuuden)taiteen sääntöjä.

Kumman sitten valitsisin, liikennevalot vai liikenneympyrän? Sanellusti vai sujuvasti? Ehkä ennemmin se liikenneympyrä. Mutta sillä varauksella, että muutkin siellä tietävät miten se toimii. Itseohjautuva johtaminen ei ole ratkaisu tilanteeseen, jota esimies tai johtaja ei syystä tai toisesta halua johtaa, sillä se vaatii jopa enemmän johtajuutta kuin perinteinen ylhäältä-alas johtamistyyli. Se vaatii sääntöjä, sopimusta, luottamusta, työvälineet, oikeudet ja paljon muuta. Mutta mielestäni sitä kautta mahdollisuudet saavutettaviin suorituksiin ovat rajattomat, kun taas toisessa ääripäässä saavutetaan ehkä juuri se mihin piti päästäkin.

Aikana jota elämme, on itseohjautuvuus saanut vielä suurempaa merkitystä lisääntyneiden etätöiden vuoksi. Itse en pidä tilannetta täysin pahana, vaan pikemminkin iloitsen tapahtuneesta digiloikasta. Riskin, kun voi kääntää myös mahdollisuudeksi. Elämä on oppimista, niin otetaan tämä aika mahdollisuutena oppia tehokkaasti työskentelemään myös kertakaikkisen hajautetusti.

Kirjoittaja on, Xamkin Pienyrityskeskuksen VEKE – vetovoimaa ja kestävää tuottavuutta Etelä-savon yrityksiin hankkeen projektipäällikkönä 27.4.2020 aloittanut KTM Inka Vanhanen