Kuluttajien luomutuotteiden tuntemus ja suhtautuminen luonnonmukaisesti tuotettuun ruokaan ovat muuttuneet yhä myönteisempään suuntaan. Tämä käy ilmi vuoden 2017 alussa toteutetussa haastattelututkimuksessa, jossa selvitettiin kuluttajille suunnatun luomutuotteiden edistämiskampanjan vaikutusta kuluttajien asenteisiin.

Maa- ja metsätalousministeriö toteutti Markit Oy:n avulla vuosina 2015–2016 Luomuu! –kampanjan, joka sisälsi tv- ja radiospotteja, mainoksia suurimpien kauppojen ostoskärryissä ja omat nettisivut.

– Tulosten perusteella Luomuu! -kampanja onnistui hyvin. Lähes puolet haastatelluista muisti nähneensä kampanjan mainontaa ja peräti kolmannes oli kiinnostunut ostamaan luomuruokaa sen seurauksena, kertoo maatalousylitarkastaja Leena Seppä.

Kampanjan aikana luomumerkin tunnettuus parani ja luomuruokaan suhtauduttiin aiempaa myönteisemmin. Luomun kuluttajia on myös aiempaa tasaisemmin läpi Suomen paikkakunnan koosta riippumatta. Aiemmin luomun käyttäjät ovat painottuneet Suur-Helsingin alueelle, mutta nyt säännöllisiä luomuruoan käyttäjiä on entistä tasaisemmin koko maassa.

Kampanjan jälkeen tehdyn loppuraportin tavoitteena oli selvittää, kuinka kampanja on vaikuttanut luomumerkin tunnettuuteen, luomuruoan käyttöön ja asenteisiin.

Loppuraportin mukaan luomuruokaan suhtaudutaan myönteisemmin kuin kampanjan alkaessa keväällä 2015. Luomun käyttäjämäärät, eri ruokaryhmien käytön useus ja oston houkuttelevuus ovat kasvaneet selvästi vuodesta 2015. Luomuruoan ostamista harkitsee nyt entistä useampi.

Päivittäin luomua käyttää jo 1,5 miljoonaa suomalaista. Selvä enemmistö 15–79 -vuotiaista suomalaisista kokee, että luomuruoasta ja sen alkuperästä pitäisi kertoa selvästi nykyistä enemmän.

Loppututkimus on julkaistu ministeriön verkkosivuilla.