Luonto esteettisten elämysten ja hyvinvoinnin lähteenä

Luonnon hyvinvointia edistävistä vaikutuksista on puhuttu viime aikoina paljon. Metsäympäristö vähentää stressiä, laskee verenpainetta ja tasaa sydämen sykettä. Luonto vaikuttaa myös yksinäisyyden kokemuksiin. Luonnossa koetaan yksinkin yhteenkuuluvuuden tunnetta. Luonnossa ihaillaan maisemia, nautitaan ympäristön hiljaisuudesta, äänistä, tuoksuista ja luonnon antimista sekä koetaan jännitystä. Kokemukseen yhdistyvät muistot ja mielikuvat. Osa tästä luonnon kokemisesta on esteettistä. Monimuotoista luonnonkauneutta voikin pitää oleellisena osana esteettistä elämää ja arkea. Kauneus lähiluonnossa on merkityksellistä ja arvokasta.

”Kauneus ja puhdas luonto auttavat tekemään kamalasta ja surullisesta elämästä hetkittäin lohdullisempaa.”

Luontokokemuksen äärellä kokija on kokonaan luonnon ympäröimä. Kokemusta on kuvattu taiteen kokemista dynaamisemmaksi ja kokonaisvaltaisemmaksi. Kohteen rajojen puuttuminen tekee kokemuksesta seikkailullisen. Olemme itse mukana siinä, mitä tarkastelemme. Liikumme tarkastelumme kohteessa ja muutamme suhdettamme kohteeseen koko ajan. Ympäristö vaikuttaa kaikkiin aisteihimme eli kokeminen on tiivistä ja kokonaisvaltaista, joka ”ahmaisee” meidät ympäristöön mukaan.

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla voidaan edistää ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Ammattialan osaamisen mukaisesti hyödynnetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Esteettisen kokemuksen kautta hyvinvointi-, terveys- ja virkistyspalveluihin voidaan tuoda elementtejä, jotka lisäävät luonnosta saatavaa hyvinvointivaikutusta.

”Tulevaisuudessa tulee olemaan tarvetta tarinoille ja elämyksille, jotka saavat kääntymään matkailijavirrat kotimaahan, mahdollisimman lähelle matkailijan omaa lähtöpaikkaa, omaan kuntaan, kaupunkiin ja maakuntaan. Kauneus sekä kotona että lähiluonnossa nousee suureen merkitykseen.”

Green Care –toiminnassa ajatellaan, että luonto voi toimia niin kohteena, tapahtumapaikkana kuin välineenä. Kohteena se on, kun ihailemme maisemaa tai iloitsemme luonnon äänistä. Tapahtumapaikkana se toimii, kun kävelemme ja kuntoilemme metsäpolulla, syömme eväitä taukopaikalla, käymme uimassa tai hiihtämässä. Välineenä luonto puolestaan on silloin, kun keräilemme sieltä vaikkapa materiaalia omaa taideteosta varten.

Maataide on luontoon tehty taideteos. Maataideteoksen tekeminen on luonnossa liikkumista, materiaalien keräilyä, materiaalien asettelua ja installaatioiden kokoamista. Luonto on vahvasti teoksissa läsnä, koska luonnon olosuhteet ja prosessit hallitsevat ja muuttavat teosta. Maataideteos maatuu, kuluu ja katoaa hiljalleen pois. Maataiteessa keskeistä on ihmisen suhde luontoon ja siinä on paljon piirteitä alkuperäiskulttuurien taiteesta.

Maataiteen yhteydessä puhutaan usein myös ympäristötaiteesta, jossa on jo enemmän piirteitä kuvanveistosta ja arkkitehtuurista. Teoksissa käytetään usein myös muualta tuotua materiaalia. Osa maa- ja ympäristötaiteilijoista tekee teoksia myös sisätiloihin käyttäen kuitenkin ainoastaan luonnosta löydettyä materiaalia. Esimerkiksi Richard Long maalaa teoksia luonnosta keräämällään mudalla.

Maataiteen tekoprosessi on hieno tapa olla läsnä ajassa ja paikassa, tutkia omaa lähiympäristöä ja havainnoida sellaisia muotoja ja yksityiskohtia, jotka ehkä tavallisesti on jäänyt huomaamatta.

Lähde siis kävelylle luontoon. Katsele ympäristöä ja poimi kuljeskellessasi mielenkiintoista materiaalia mukaasi. Kokoa keräämästäsi materiaalista teos paikkaan, johon se mielestäsi sopii. Muistathan noudattaa jokamiehenoikeuksia, äläkä revi puista oksia tai lehtiä. Metsä on aina auki, sinne todellakin kannattaa nyt mennä!

Luonto tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön monenlaiseen luovuuteen, esimerkkinä Suomen Ladun ja 4H:n vinkit. Lasten luoviin ulkohetkiin vinkkejä myös täältä. Taidetta luonnossa – varhaiskasvatuksen kohtaamistaidekokeilusta voit lukea täältä. Opas muistisairaan luontokokemusten mahdollistamiseen puolestaan löytyy täältä.

Luonto on ehtymätön esteettisten elämysten lähde, jonka arvo kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille on kiistaton. Lähiluonnon hyvinvointivaikutusten ja kaikille saavutettavien esteettisten luontoelämysten mahdollistaminen on merkittävää myös alueellisen elinvoimaisuuden näkökulmasta.

”Mitä kaikkea voisikaan olla maaseututaide? Mitä kaikkea hauskaa voisikaan syntyä, jos yhdistetään luonto, eri taidemuodot ja kylähulluus?”

 

Kirjoittajat:
Sanna-Leena Mikkonen, LAB ammattikorkeakoulun osatoteutuksen projektipäällikkö
Eloa ja Iloa Kaakkois-Suomeen – kulttuurista hyvinvointia kuntalaisille
Kaisu Häkkänen, kuvataitelija YAMK

 

Kursiivilla painetut kommentit Iloa ja Eloa – kehittämishankkeen kuntalaiskyselystä keväällä 2020. 

Maisemakuva: Sanna-Leena Mikkonen, maataidekuvat: Anna Tohmo