Luontolahja satavuotiaalle Suomelle

Luontolahjani satavuotiaalle on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen luonnonsuojelukampanja 100-vuotiaan Suomen kunniaksi.

Kampanjassa maanomistajat voivat kuluvan vuoden aikana tarjota omistamiaan maita suojeltavaksi satavuotiaan Suomen kunniaksi. Osanotto kampanjaan on maanomistajalle vapaaehtoista eikä suojelusta makseta korvausta.  Tarjotuista alueista ely-keskukset perustavat pysyviä yksityisiä suojelualueita. Kampanja koskee kaikkia yksityisiä maanomistajia ja kuntia, mutta myös yrityksiä, säätiöitä ja yhdistyksiä.

Perustettavien rauhoitusalueiden täytyy täyttää luonnonsuojelulain yleiset edelletykset suojelualueen perustamiselle. Yleisenä edelletyksenä laissa mainitaan, että alueella elää harvinainen laji tai alue on erityisen luonnonkaunis. Rauhoitusalueella on kielletty metsänkäyttö, ojien kaivuu ja muut luontoa vastaavasti muuttavat toimenpiteet. Sen sijaan jokamiehenoikeudet sekä kalastus ja metsästys ovat sallittuja mikäli maanomistaja ei muuta halua.

Kampanjan tavoitteena on saada vuoden 2017 aikana jokaiseen maakuntaan vähintään 100 hehtaaria uusia, pysyvästi suojeltuja alueita. Suojeltavat alueet jäävät metsänomistajan omistukseen ja ne voivat olla joko metsää tai suota. Valtio osallistuu kampanjaan suojelemalla yksityisten osallistujien suojelualueita vastaavan pinta-alan, kuitenkin enintään tavoitetta vastaavan hehtaarimäärän.

Luontolahja-kampanja avaa hienon mahdollisuuden niille maanomistajille, jotka ovat pohtineet metsänsä tai heille tärkeän alueen vapaaehtoista suojelua. Hyviä suojelukohteita ovat esimerkiksi vähäpuustoiset suot ja kallioalueet, koska niillä ei ole merkitystä taloudellisesti maanomistajalle. Tulevaisuuden sukupolvet kiittävät ”pappaa”  ja isää siitä, että tämä rauhoitti kauniin suoalueen ja aiempien sukupolvien säästämän maisemallisesti tärkeän kallioalueen.

 

Kirjoittanut: Rauno Kousa, projektipäällikkö

Lisätietoja aiheesta:

http://www.luontolahjani.fi/fi/osallistu/

http://www.luontolahjani.fi/fi/kysymyksia-ja-vastauksia/

https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/luontolahjani/

https://www.sll.fi/luonnonsuojelija/lehtiarkisto/2017/1-2017/luontolahjoja-satavuotiaalle

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096#L3P10