Virtuaalisen turvapuiston kehitys on edennyt ja turvallisuusharjoituksia on päästy testaamaan. Virtuaalista turvapuistoa testattiin Xamkin Kotkan kampuksen peliohjelmoinnin sekä logistiikan insinööriopiskelijoiden toimesta. Myös yritysten edustajat pääsivät kokeilemaan taitojaan satamien tuvallisuuspäivässä Mussalon satamassa 4.10. Testaajilta kerättiin palautetta harjoituksista sekä kysyttiin, millaisia harjoituksia virtuaalisessa ympäristössä heidän mielestään pitäisi olla.
Virtuaalinen turvapuisto oli testaajien mielestä odotettua realistisempi ja suhteellisen helppo käyttää. Myös niiden testaajien mielestä, joilla ei ollut aiemmin kokemusta VR-ympäristöistä, käyttö oli suhteellisen nopeasti hallussa. Riskittömyys, laitteiden ja esineiden oikeat mittasuhteet sekä selkeät ohjeet koettiin hyödyllisiksi harjoitusten osalta.

Yksi useasti vastauksissa esille noussut etu oli, että siellä voi tehdä virheitä. Virheet niin työtavoissa kuin havainnoinnissa voivat satamissa johtaa suuriinkin vahinkoihin ja onnettomuuksiin. Virtuaalisessa ympäristössä on mahdollista epäonnistua ilman mittavia henkilö tai materiaalivahinkoja. Mokat ja virheet ovat myös tehokas tapa oppia tilanteesta, kun virheen seuraukset näkee konkreettisesti. Harjoitteita kehuttiin myös siitä, että sen avulla on mahdollista saada näkökulmia erilaisiin työtehtäviin ja lisäymmärrystä esimerkiksi konttilukin kuljettajan työtehtäviin. Eri työtehtäviä suorittaessa näkyvyys ja havainnointikyky voivat poiketa suurestikin.

Konttilukin ohjaamosta on tarkoitus tarkkailla kuorma-auton kuljettajan käytöstä ja edetä vasta kun se on turvallista ja kuljettaja on oikealla paikalla.

HARJOITUKSIA HAVAINNOINTIIN JA SATAMASSA LIIKKUMISEEN

Testaajilta kysyttiin myös, millaisia harjoituksia tai simulaatioita virtuaalisessa ympäristössä kannattaisi olla. Eniten harjoituksia toivottiin satamaliikenteeseen sekä varastologistiikkaan, erityisesti trukin käsittelyyn liittyen. Satama-alueella liikkumiseen, erilaisten tilanteiden ja ajoneuvojen liikkeiden havainnointiin kuskin sekä jalankulkijan osalta toivottiin myös harjoituksia tulevaisuudessa. Vastaajien mielestä erilaiset havainnointilanteet olisivat tärkeitä harjoituksina sekä muissa harjoituksissa erillisinä tehtävinä. Muita esille nousseita harjoitustoiveita olivat

  • laivojen saapuminen satamaan ja laivojen lastaus
  • työvarusteiden tarkistus
  • hätätilanteiden harjoitukset, kuten ensiavun hälytys tai onnettomuus
  • erilaisten sääolosuhteiden simulointi vaaratekijöiden tunnistus
  • drone-harjoitukset
  • erilaisten työkoneiden käsittely
  • konttien käsittelyyn liittyvät harjoitukset
  • lähtötarkastukset ajoneuvoille

Opiskelijat nostivat esille, että harjoituksissa olisi hyvä olla myös vaihtelua ja yllätyksellisyyttä, jotta rutiiniset toimenpiteet, kuten lähtötarkastukset, eivät jumiutuisi autopilotilla toimitettaviksi toimenpiteiksi. Valppautta lisäämään ehdotettiin vaihtelevia sääolosuhteita, yllättävää käytöstä muiden toimijoiden osalta sekä kiireen tuntua. Haasteet lisäisivät opiskelijoiden mielestä myös realistisuutta virtuaaliympäristöön sekä ymmärrystä esimerkiksi kunnollisten työvarusteiden merkityksestä työturvallisuuden osalta.