Marraskuussa 2018 järjestettiin verkostotapahtuma Maailmalta työhön – Maahanmuuttajien polkuja työelämään, joka toteuduttiin osana Briefcase – Oma polku ammattiin -hanketta (2016–2019). Tapahtumassa etsittiin ja esiteltiin kotoutumiseen liittyviä ratkaisuja. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Briefcase-hankkeen konsortion kanssa: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (EKAMI), Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO) ja Saimaan ammattiopisto (Sampo). Tapahtuma oli hedelmällinen. Siihen osallistuneet henkilöt työskentelevät usein maahanmuuttajien kanssa ja he ovat kiinnostuneita yhteistyöstä. Hankkeen tavoitteena on tuoda kestäviä ratkaisuja: itseopiskelukursseja.

 

Alussa koko Briefcase-konsortion projektipäällikkö Erja Mölsä Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksesta toivotti tervetulleeksi, jotka tulivat tilaisuuteen. Hän esitteli jokaisen osatoteuttajan projektipäälliköt: Veera Haverinen (EKAMI), Olli Mustapää (KSAO), Tiina Kolli (Sampo) ja Jaana Poikolainen (XAMK). Tapahtuma alkoi lyhyestä puolan kielen ja kulttuurin opetuksesta, joka toi osallistuville tunnelmia siitä mitä maahanmuuttajat kokevat silloin, kun he muuttavat Suomeen ja ovat vielä alkutilanteessa kotoutumisen suhteen.

Draamatoiminnan vetäjänä oli Piia Kleimola, joka otti mukaan toimintaan kaikki paikalla olevat osallistavalla teatterimuodolla. Toiminta liittyi maahanmuuttajien arkielämään sekä kulttuuriin että järjestelmään liittyviin tilanteisiin. Virkailijoille, kouluttajille, kulttuuri- ja hankehenkilöille tarjoutui mahdollisuus ylittää omia ajattelurajoja ja kuvitella, miten eri maassa asiat toimivat eri tavalla. Pohdittiin myös kulttuurieroja ja -shokkia. Asiakasymmärrys on tärkeä osa jokapäiväistä työtä monelle tapahtumaan osallistujalle, kokemuksien vaihto oli antoisaa.

Angelika Polak kertoi omista kokemuksistaan Suomessa. Hän tuli Kouvolaan ammattikorkeakoulun vaihto-oppilaaksi vuonna 2011, osallistui Briefcase osaamisportfolio workshoppiin syksyllä 2017, ja nykyisin hän työskentelee projektityöntekijänä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa muun muassa Briefcase-hankkeessa. Seuraavaksi eri asiantuntijat kertoivat paneelikeskustelussa omista näkökulmistaan maahanmuuttoon liittyvistä haasteista ja mahdollisista ratkaisuista, jos saatavilla olisi kaikki mahdolliset resurssit ja valta. Keskustelussa osallistuneet ovat: Musaab Alzuabidi (opiskelija), Epp Parkkali (ELY-keskus), Timo Lehmusmetsä (Kinno), Sini Javanainen (KSAO) ja Satu Kurri (Monikulttuurikeskus Saaga).

Lisäksi tapahtuman aikana oli mahdollisuus tutustua kaikkien hankkeen osatoteuttajien toimenpiteisiin. Jokainen Briefcase-hankkeen organisaatio esitteli Kielisalkkuja ja Osaamisportfolioita omassa ständissä. Samalla oli mahdollisuus vaikuttaa tuleviin toimenpiteisiin vastaamalla kysymyksiin, jotka ovat heränneet Briefcase-tiimissä hankkeen aikana.

Verkostotapahtumassa kerrottiin maahanmuuttajien haastattelujen pohjalta kotoutumiseen liittyvistä asioista, muun muassa odotuksista, esteistä ja tarjotuista mahdollisuuksista muista maista Kymenlaaksoon tuleville. Tavoitteena oli näyttää miltä Suomi näyttää maahanmuuttajien silmiin ja vastata siihen miksi hankkeiden toimenpiteet ovat houkuttelevia tai eivät ole.

Niiden, jotka työskentelevät maahanmuuttajien kanssa pitää ymmärtää, että maahanmuuttajat ovat niin kuin lapsia kuin ne tulevat Suomeen – maahanmuuttaja 28 v. kertoi näin metaforisesti, miltä usein kotoutuminen näyttää alussa – viralliset ja epäviralliset säännöt, jotka ovat selviä suomalaisille, eivät ole tuttuja eikä aina helppoa ymmärtää ulkomaalaisille. Kielen osaaminen edistää kulttuuriseen kontekstiin tutustumista ja yhdistämistä omaan ajatusmaailmaan – siihen tarvitaan aikaa.

Tauolla liikutettiin sekä aivoja että vartaloita espanjaksi Blanca Esthela Garza Morales johdolla laululla Jumppalaulu ja uudelleen Angelika Polak ohjeistamana puolaksi. Päivän päätteeksi osallistuttiin Anu Vainion ja Tarja Toikan suunnittelemaan päivän koontiin palvelumuotoilun keinoin. Tapahtuman jälkeen voitiin jatkaa matkaa mukana moninaista tietoa.

Teksti: Angelika Polak, projektityöntekijä (YTM)  – TKI, Luovat alat
Kuvat: Jukka Latva Kouvolan aikuiskoulutuskeskus