Ensimmäisen, koronarajoitusten takia digitaalisesti toteutetun Elintarvikeviennin osaamiskoulutuksen positiivinen ja innostunut palaute on rohkaissut järjestämään myös toisen toteutuksen kokonaan verkon välityksellä. Epävarmuus kokoontumisen ja lähiopetuksen mahdollisuudesta käännettiin tilaisuudeksi suunnitella ja organisoida vieläkin toimivampi ja hedelmällisempi etätoteutus. Näin ollen 12.11.2020 – 6.5.2021 järjestettävään koulutukseen voi hakea mistä Suomen kolkasta tahansa.

Toiveena oli, että toinen koulutus voitaisiin järjestää alkuperäisten suunnitelmien mukaan lähiopetuksena Rovaniemellä. Tilanteen epävarmuuden takia päätettiin kuitenkin toteuttaa koulutus pelkästään etänä ja ollaan nyt innostuneita tästä mahdollisuudesta tarjota koulutusta laajemmin, eikä vain pohjoisessa Suomessa. Koulutukseen on kerätty alan asiantuntijoita Suomesta ja ulkomailta ja tämä on hieno mahdollisuus tulla nyt mukaan, jos ensimmäinen toteutus meni ohi

 

, kertoo hankkeen projektipäällikkö Elina Pöllänen Xamkilta.

Onnistuneen koulutuksen kannalta välttämättömänä pidetty lähiopetus on testattu kevään ja syksyn aikana verkossa pakon edessä. Helsingissä Haaga-Heliassa maaliskuussa startannut ensimmäinen koulutus siirtyi etäopetukseen heti ensimmäisen tapaamisen jälkeen ja se vedetään loppuun asti etänä. Koulutuksesta jatkuvasti kerätty palaute on ollut positiivista sisällön lisäksi myös digitaalisen toteutuksen osalta. Ryhmätyöt ja aktiivinen keskustelu ovat tuoneet mukavaa vaihtelua webinaaripäiviin. Ensimmäisen toteutuksen osallistujien kommentteja voi katsoa täältä ja täältä.

 

Verkostoitumista ympäri suomen

Verkostoituminen on yksi tärkeä osa Elintarvikeviennin osaamiskoulutusta. Vaikka kokoontumista ei pääsekään tapahtumaan kasvotusten, mahdollistaa virtuaalinen toteutus sen myös – vain laajempana. Koulutukseen on hakenut osallistujia ympäri Suomen ja verkostoja pääsee luomaan maanlaajuisesti. Monimuotokoulutuksen eri moduuleihin kannustetaan osallistumaan livenä, koska tavoitteena on nimenomaan luoda kontakteja ja synnyttää yhteistyötä eri osapuolien välille.

Aktiivinen osallistuminen monimuotokoulutukseen tuo varmasti parhaimman lisän omaan osaamiseen. Vaikka koulutusten tallenteita olisi mahdollista käyttää webinaarin osalta, vuorovaikutteisuutta ja verkostoitumista – jota nyt on tarjolla koko maan kattavasti – ei voi korvata jälkikäteen tallenteita katsomalla

 

, toteaa Marru Kraft Lapin ammattikorkeakoulusta.

 

Pienten elintarviketoimijoiden yhteistyö ja verkostoituminen on tärkeää. Tätä teemaa ovat korostaneet niin kouluttajat kuin ensimmäisen koulutuksen osallistujatkin. Ajatusten vaihto toisten opiskelijoiden kanssa tuo oivalluksia omaan tekemiseen ja kouluttajat puolestaan tarjovat kokemustaan ja vinkkejä opiskelijoiden käyttöön. Kansainvälisille markkinoille lähtiessä ei kannata yrittää hoitaa kaikkea yksin, vaan yhteistyössä. Tiiviimpi yhteistyö hyödyttää kaikkia – itse yritystä, paikallisia ja alueellisia toimijoita ja lopulta koko Suomea.

12.11. alkavaan Elintavikeviennin osaamiskoulutukseen voi tutustua tarkemmin ja hakea 30.10. saakka täällä. Annamme miellämme lisätietoja.

 

Kirjoittajat ovat ELOA-hankkeen työntekijöitä

Elina Pöllänen, Xamk, elina.pollanen@xamk.fi / 040 144 7150

Marru Kraft, Lapin amk, marru.kraft@lapinamk.fi / 040 614 6732

 

ELOA – Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun -hankkeen tavoitteena on kouluttaa lisää vientiosaajia elintarvikealalle. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan ammattikorkeakoulutasoinen Elintarvikeviennin osaamiskoulutus (30 op), joka antaa hyvän pohjan toimia erilaisissa vientitehtävissä elintarvikealan yrityksissä.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Hanke saa Maa- ja metsätalousministeriön osarahoitusta.