OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 1/2022

 

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen (2019 – 2021) julkaisut ja avoin verkkomateriaali palvelevat ura- ja opinto-ohjauksen ammattilaisten ja muiden asiasta kiinnostuneiden resurssina.

Hankkeen tuloksina syntyi neljä artikkelikokoelmaa, joissa kuvataan korkeakoulun opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnattua uraohjauskoulutusta sekä erilaisille korkeakouluopiskelijakohderyhmille suunnattuja koulutuskokeiluja, joissa luotiin uraohjauksellisia ympäristöjä. Kaikkiin julkaisuihin ja muuhunkin hankkeen tuottamaan materiaalin pääset tutustumaan Ohjaus tulevaisuuden työhön -sivuilla sekä suoraan julkaisuissa.

 

Hyvä, parempi, paras tulevaisuuden uraohjaus. Lähtökohdat ja uraohjauskoulutus (toim. Isosuo & Karttunen 2021)

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-323-5

Hyvä, parempi, paras tulevaisuuden uraohjaus. Lähtökohdat ja uraohjauskoulutus -kokoelmajulkaisu syntyi korkeakoulujen yhteistyönä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamassa Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa. Julkaisu taustoittaa tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen käsitettä, kokoaa aihepiiriä käsittelevää tutkimusta ja hanketyötä sekä kuvaa, miten rakennettiin ja toteutettiin uraohjauskoulutus ammattikorkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Hyvä, parempi, paras tulevaisuuden uraohjaus. Käytännön kokeilut ja suositukset (toim. Isosuo, Karttunen & Komonen 2021)

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-366-2

Artikkelit esittelevät hankkeen toteuttamia selvitystöitä, uraohjausmallien kehittämisen ja pilotoinnin kuvauksia ja mallinnuksia sekä korkeakoulujen tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen hyviä käytänteitä, joita kehitettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Haaga-Heliassa, Tampereen ammattikorkeakoulussa, Hämeen ammattikorkeakoulussa, Turun ammattikorkeakoulussa ja Centria-ammattikorkeakoulussa.

Selvitys opetus- ja ohjaushenkilöstön orientaatiosta tulevaisuussuuntautuneeseen uraohjaukseen (Lahtela, Juutilainen, Aura, Rantanen, Mäkelä, Nikander & Hannula, toim. Karttunen 2021)

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-377-8

Selvityksessä tarkastellaan, miten ammattikorkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstö on orientoitunut tulevaisuuden työhön ja tulevaisuussuuntautuneeseen uraohjaukseen sekä kokee ja arvioi tulevaisuussuuntautuneeseen uraohjaukseen liittyviä osaamistarpeitaan. Julkaisu on selvitysraportti, joka täydentää hankkeen aiempien kokoomajulkaisujen sarjaa.

 

 

Juvenia Akatemia oppimis- ja uraohjausympäristönä (toim. Karttunen, Komonen, Manninen & Miettinen 2021)

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-353-2

Juvenia Akatemia oli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun pilotointikohde Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa. Pilotissa kehitettiin ja mallinnettiin tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen sovelluksia ammattikorkeakoulussa. Juvenia Akatemiaan Xamkin yhteisöpedagogiopiskelijat voivat hakeutua opiskelemaan opetussuunnitelmansa mukaisia opintoja. Juvenia Akatemiassa opinnot niveltyvät oman alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI) ja opiskelija työskentelee asiantuntijatiimin jäsenenä TKI-hankkeessa. Juvenia Akatemia mahdollistaa verkostoitumisen ja työelämävalmiuksien monipuolisen harjoittelun jo opintojen aikana.

 

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen ensi kertaa keväällä 2021 järjestämä valtakunnallinen uraohjauspäivä saa odotetusti jatkoa, kun Itä-Suomen yliopisto järjestää Valtakunnallinen uraohjauspäivä 2022 -tapahtuman maaliskuussa 2022.

KIRJOITTAJA

Miia Karttunen, yliopettaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 

 

Tämä on Ohjaus tulevaisuuden työhön -blogisarjan yhdeksästoista kirjoitus. Blogisarjassa hankkeen toimijat kertovat tapahtumisesta ja tuloksista yhteistyöverkoston eri puolilta. Ääneen pääsevät projektihenkilöstö, opiskelijat, ohjausryhmän edustajat ja vierailevat asiantuntijat.

Tutustu aiempiin blogikirjoituksiin:

Matkalla ja maalisuoralla 31.5.2021

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Tampereen ammattikorkeakoulu 27.4.2021

Valtakunnallinen uraohjauspäivä ensi kertaa maaliskuussa 25.2.2021

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Centria-ammattikorkeakoulu 18.1.2021

Moninainen YAMK ja uraohjaus -tilaisuus kiinnosti laajasti YAMK-toimijoita 18.12.2020

Työssä vuonna 2030 10.12.2020

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 3.12.2020

Suuntana tulevaisuus 20.11.2020

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Hämeen ammattikorkeakoulu 5.11.2020

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Turun ammattikorkeakoulu 2.10.2020

Muotoilun työmailla 25.9.2020

OTT-hanke sparraa, korkeakoulun ohjausmalli uudistuu 11.9.2020

Pikamentorointi tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen työvälineeksi 3.8.2020

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk 16.6.2020

Uraohjaus tukee opintoihin kiinnittymistä insinööriopintojen alkuvaiheessa 15.6.2020

Tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta etsimässä 5.6.2020

Ammattikorkeakoulut ohjaavat kohti tulevaisuuden työtä 24.4.2020

Muutoksen ja oppimisen aika 5.5.2020

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke

verkossa xamk.fi/ohjaustulevaisuudentuohon

Twitterissä twitter.com/OTyohon

Facebookissa facebook.com/ohjaus.tulevaisuudentyohon

 

 

Kuvitus: Pixabay.com