Matti-hankkeen aikana toteutetussa Elämänkulkupajassa tehtiin 16.1.2018 vierailukäynti Roviolle, Helsinkiin. Mukana olivat Kouvolan kaupungin OTE-nuorten työpajalta kuusi nuorta, Matti-hankkeen projektityöntekijöitä sekä projektipäällikkö. Rovio Entertainment Oyj eli Rovio on suomalainen pelinkehittäjäyhtiö, joka on perustettu vuonna 2003. Rovio tunnetaan parhaiten pelistään Angry Birds.

 

Matti-hankkeen tavoitteena on kehittää voimavaraistavia sukupuolisensitiivisiä ohjausmalleja, joilla voidaan vähentää ylisukupolvisen työttömyyden uhkaa. Elämänkulkupajoissa mentorointi on toiminut ohjausmallina, jolla on tuettu nuorten miesten voimavaroja, osallisuutta ja työllistymistä tukevien, monisukupolvisten mallien ymmärrystä ja niistä oppimista. Olimme kuulemassa Rovion tarinaa kohti kansainvälistä menestystä. Tuo tarina sai alkunsa kolmen Teknillisen korkeakouluopiskelijan innovaatioista, heidän osallistuttuaan mobiilipelikilpailuun Assembly Demo Partyille. Kolmikko voitti tuon kilpailun pelillään King of the Cabbage World, jonka myötä he perustivat yhtiön nimeltä Rovio.

 

Meitä vastaanottamassa Roviolla oli Cyril Barrow, joka kertoi Rovion tarinan lisäksi myös omaa elämänkulkuaan sekä kolutus – ja työelämäpolkuaan. Barrow on lähtöisin Ranskasta ja on työskennellyt pelialalla nyt noin kymmenen vuotta, johon siirtyi lentokoneteollisuudesta. Barrow kuvaa merkitykselliseksi ihmisen omaa motivaatiota ja intohimoa, jotka ohjaavat valintoihin sekä työllistymiseen. Vierailun yhtenä tavoitteena olikin inspiroida nuoria kouluttautumaan ja työllistymään sekä löytämään omia kiinnostuksen ja inspiraation kohteita. Elämänkulkuteorian näkökulmasta merkitykselliset tapahtumat ja kohtaamiset voivat vaikuttaa elämänkulkuun sekä tulevaisuuden valintoihin (McDonald, Erickson, Johnson & Elder 2007). Vierailu tapahtui englannin kielellä, josta nuoret selviytyivät loistavasti. Vierailun aikana nuoret esittivät Cyril Barrowlle useita pelillisyyteen liittyviä kysymyksiä sekä osalla heräsi kiinnostus Roviolle työllistymisen mahdollisuuksista.

 

”Millä tavoin Roviolle voi hakeutua töihin?”

”Millaista koulutusta ja osaamista Roviolla työntekijöiltä vaaditaan?”

”Pelit ovat intohimoni, miten voin hyödyntää osaamistani?”

 

Universaalin motivaatioteorian mukaan ihmisen saa liikkeelle kokemus osaamisesta, omaehtoisuudesta ja yhteisöön liittymisestä. Lisäksi jokainen ihminen tavoittelee yhteyttä toisiin ihmisiin, joka tuottaa merkityksellisyyttä elämään ja auttaa liittämään oman elämän pyrkimykset osaksi suurempaa kokonaisuutta. (Deci & Ryan 2000 ja 2013). Matti-hankkeen tekemä vierailukäynti Roviolle sai nuorilta kiitosta. Yhteinen matka Helsinkiin synnytti avointa ja vilkasta keskustelua pelialaan liittyen, josta oli tulkittavissa innostuneisuutta sekä motivoitumista. Nuoret peilasivat ajatuksiaan ja kokemuksiaan toisten tuomiin näkökulmiin, jotka saattoivat avata heille aivan uusia merkityksiä.

 

Lähteet

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The ’what’ and ’why’ of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268.

Deci, E. L., Ryan, R. M., & Guay, F. (2013). Self-determination theory and actualization of human potential. Teoksessa D. McInerney, H. Marsh, R. Craven, & F. Guay (Eds.), Theory driving research: New wave perspectives on selfprocesses and human development. Charlotte, NC: Information Age Press. 109-133.

McDonald, S., Erickson, L, D., Johnson M. K. & Elder, G. H. (2007). Informal Mentoring and Young Adult Employment. Social Science Research 36, 1328–1347.

Teksti

Ann-Mari Dufva, Lehtori, Sosiaaliala ja toimintakyvyn edistämisen yksikkö, Matti-hanke