OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 4/2021

 

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen (OTT) viimeinen vuosineljännes starttaa odottavissa tunnelmissa. Kaksivuotinen hanke on pikamatka jo itsessään, mutta edessä häämöttävä maali rohkaisee vieläkin reippaampaan menoon.

 

Peruskuntoa rakentamassa

Toimin tämän hankkeen viestinnän koutsina, kellokallena ja kirittäjänä. OTT onkin ollut tunnollinen valmennettava. Peruskuntoa on rakennettu kokoamalla aiempien uraohjaushankkeiden ja alan tutkimuksen pohjalta viitekehys, ja siihen nojaten on treenattu säännöllisesti: HAMKissa on hiottu uramuotoilua, TAMKissa insinööriopintojen uraohjausta ja Centriassa pikamentorointia. Xamkissa on luotu uudenlainen oppimis- ja uraohjausympäristö koulutuksen ja TKI:n rajapinnalle ja Turun ammattikorkeakoulussa kehitetty sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan amk- ja yamk-opiskelijoiden uraohjausta. Haaga-Heliassa on uudistunut koko ohjausmalli. Pilotoinnnit ovat mahdollistaneet päämäärätietoisen kokeilun ja myös rauhan tarkastella pilotoinnin onnistumista ja tarvittaessa tehdä korjausliikkeitä.

 

Reipasta kyytiä

Hankkeen juoksu on ollut lennokasta! OTT järjesti uraohjauskoulutuksen, joka tavoitti marraskuun 2020 ja huhtikuun 2021 välisenä aikana kuuden ammattikorkeakoulun opetus- ja uraohjaushenkilöstöä. Keväällä 2020 OTT järjesti Älyäxä? Uraohjauksen kehittämispäivä -yleisötapahtuman ja keväällä 2021 ensimmäisen valtakunnallisen uraohjauspäivän. Näihin tapahtumiin osallistui yhteensä yli 500 uraohjauksesta kiinnostunutta. Tapahtumiin osallistuneiden lisäksi on ollut ilahduttavaa huomata, että hankkeen somekanavissa Twitterissä ja Facebookissa tämänvuotinen tapahtuma tavoitti yli kymmentuhatpäisen joukon.

Valtakunnalliset tapahtumat ovat tärkeitä foorumeita uraohjauksen ammattilaisille mutta myös kaikille muille aiheesta kiinnostuneille. Uraohjauspäivän suosio kertoo teeman ajankohtaisuudesta ja valtakunnallisen foorumin tarpeellisuudesta. Erityisen ilahtunut olen siitä, että OTT vei viestin avausosuuden vahvasti ja luovutti tapahtumajärjestelyjen viestikapulan ensi vuoden valtakunnallisen uraohjauspäivän järjestäjälle Itä-Suomen yliopiston Ohjauksen koulutukselle.

 

Loppukiri alkaa

Hankkeen viimeinen kvartaali käynnistyy odottavassa tunnelmassa. Joko on loppukirin aika? Vieläkö nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin pitäisi mennä? Koulutus- ja tapahtumajärjestelyjen jälkeen kevät on kulunut kirjoitellen ja hankkeen päätöstapahtumia suunnitellen. Opiskelijoiden uraohjauskokemuksia sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön uraohjausosaamistarpeita käsittelevän selvityksen sekä tekoälyn mahdollisuuksia uraohjauksessa kartoittavan skenaariotyön tuloksista on tulossa julkaisut. Piloteista ja niiden perusteella luoduista uraohjausmallinnuksista kootaan myös parhaillaan artikkelikokoelmaa ja muita julkaisuja. Hankkeen tuloksia esitellään eri verkoistoissa. Esimerkiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun pilotoimaa uraohjausmallia esitellään kaikille avoimessa OPETUS meets TKI -verkkotapahtumassa ke 25.8. 14-16. Malttaako tässä kesälomien yli odottaakaan?

Kun hanke päättyy elokuussa, toivon, että hankkeen julkaisut ja muun muotoiset tulokset ovat kootusti ja helposti kaikkien kiinnostuneiden saatavilla hankkeen verkkosivulla, että hankkeen tulokset rikastuttavat uraohjausta tekevien osaamista ja että hankkeen alkuun saattama tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen kehittäminen jatkuu korkeakouluorganisaatioissa.

Hanketyössä matka on monesti yhtä tärkeä kuin tulokset. Tämä on ollut hyvä matka, myös hankkeen työntekijälle. En ole uraohjausammattilainen, mutta hankeviestinnän koutsina väitän oppineeni paljon substanssistakin samalla, kun olen suunnitellut ja toteuttanut viestintää yhteistyössä muiden hanketoimijoiden kanssa. Hankkeen viestinnän kirittäjälle hyvin sujuneen hankejuoksun loppusuora on mieluinen paikka. Hyvin vedetty! Nyt liput liehumaan ja some soimaan!

 

KIRJOITTAJA

Miia Karttunen, yliopettaja (hankeviestinnän TKI-asiantuntija), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 

 

Tämä on Ohjaus tulevaisuuden työhön -blogisarjan kahdeksastoista kirjoitus. Blogisarjassa hankkeen toimijat kertovat tapahtumisesta ja tuloksista yhteistyöverkoston eri puolilta. Ääneen pääsevät projektihenkilöstö, opiskelijat, ohjausryhmän edustajat ja vierailevat asiantuntijat.

Tutustu aiempiin blogikirjoituksiin:

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Tampereen ammattikorkeakoulu 27.4.2021

Valtakunnallinen uraohjauspäivä ensi kertaa maaliskuussa 25.2.2021

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Centria-ammattikorkeakoulu 18.1.2021

Moninainen YAMK ja uraohjaus -tilaisuus kiinnosti laajasti YAMK-toimijoita 18.12.2020

Työssä vuonna 2030 10.12.2020

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 3.12.2020

Suuntana tulevaisuus 20.11.2020

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Hämeen ammattikorkeakoulu 5.11.2020

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Turun ammattikorkeakoulu 2.10.2020

Muotoilun työmailla 25.9.2020

OTT-hanke sparraa, korkeakoulun ohjausmalli uudistuu 11.9.2020

Pikamentorointi tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen työvälineeksi 3.8.2020

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk 16.6.2020

Uraohjaus tukee opintoihin kiinnittymistä insinööriopintojen alkuvaiheessa 15.6.2020

Tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta etsimässä 5.6.2020

Ammattikorkeakoulut ohjaavat kohti tulevaisuuden työtä 24.4.2020

Muutoksen ja oppimisen aika 5.5.2020

Seuraa Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanketta myös

verkossa xamk.fi/ohjaustulevaisuudentuohon

Twitterissä twitter.com/OTyohon

Facebookissa facebook.com/ohjaus.tulevaisuudentyohon

 

 

Kuvitus: Pixabay.com