Kehittämistyötä erilaisissa hankkeissa on tehty vuosien varrella paljon. Mukaan mahtuu hankkeita, joissa tavoitteita ja toivottuja tuloksia ei täysin saavutettu. On myös paljon hankkeita, joissa tavoitteet saavutettiin hyvän hankesuunnitelman pohjalta taitavien hanketyöntekijöiden ja lukuisten sitoutuneiden verkostokumppaneiden ahkeran työskentelyn tuloksena. Kehittämistyö on parhaimmillaan helposti mukaansa tempaavaa työtä, jossa lyhyen, etukäteen määritellyn ajanjakson aikana pyritään saavuttamaan jotakin uutta, kehittynyttä ja parempaa. Projektityö on usein innostavaa! Lukuisissa hankkeissa on kehitetty uusia toimintamalleja ja menetelmiä, jotka on rakennettu, pilotoitu ja dokumentoitu, jolloin niistä kiinnostuneet voivat ottaa ne käyttöön omassa työssään. Valitettavasti monet hanketyön hedelmät kuitenkin hautautuvat arkistoihin tai jäävät uudistuneilta kotisivuilta poistettujen sisältöjen joukkoon.

Siä päätät-hankkeessa päätettiin hyödyntää jo olemassa olevia kehittämistyön hedelmiä. Hankkeen alkuvaiheessa koottiin Menetelmätarjotin, johon oli poimittu aiemmin kehitettyjä nuorisotyöhön soveltuvia osallistavia ja voimavaraistavia menetelmiä. Kuten todettu, menetelmiä on viime vuosina kehitetty runsaasti, joten tarjottimen menetelmätarjokkaiden joukossa oli hieman valinnan vaikeutta. Lopulta tarjottimelle päätyi 36 menetelmää erilaisiin tarpeisiin nuorten kanssa toimittaessa.

Vaikka menetelmätarjotin oli yksi vaihe Siä päätät-hankkeen toimenpiteissä matkalla kohti nuorten osallistamista, koettiin se mahtavana innovaationa. Onpa hienoa, että joku on koonnut ja luokitellut jo olemassa olevia menetelmiä, totesi yksi ihminen Nuorisotutkimuspäivillä Helsingissä. Positiivinen vastaanotto innosti meitä tekemään Menetelmätarjottimesta julkaisun, jossa keskiössä on tuo taulukkomuotoinen innovaatio, johon on koottu voimavaraistavia menetelmiä tukemaan esimerkiksi nuoren itsetuntemusta tai itsenäistymistä. Tukea voidaan tarvita myös rahankäytön opettelussa tai seksuaalisuuteen liittyvissä seikoissa.

Julkaisun e-versiossa on linkit menetelmien alkulähteille. Painetussa versiossa linkkejä ei ole, mutta jokaisesta menetelmästä on lyhyt kuvaus. Toivottavasti julkaisusta on hyötyä nuorten kanssa toimijoille. Sen avulla voi muistua mieleen joskus käytössä ollut menetelmä tai sen avulla voi löytää tukea työlleen itselle uusien menetelmien avulla. Menetelmätarjotin -julkaisun keinoin haluamme niin ikään antaa arvoa aikaisemmalle kehittämistyölle. Julkaisu ilmestyy vuoden 2016 lopulla ja se julkistetaan myös täällä Siä päätät-hankkeen blogissa.

 

Kirjoittaja: Tiina Kirvesniemi