Mikä sai osallistumaan tekoälytuetun opinto- ja uraohjauksen verkkohackathoniin, jossa tavoitteena synnyttää ideoita ja innovaatioita asiakaslähtöisen tekoälyllä tuetun opinto- ja uraohjauksen toteuttamiseen?

Tätä kysyimme voittajajoukkueen Innovation and Beauty Surpassing Technological Advancements (IBSTA) kapteenilta Juuso Kolehmaiselta. Juuson lisäksi joukkueessa kilpailivat Jani SaariJani Malkki ja Toni Pennanen Mikkelin Game Labilta.

Game Lab on noin 50 hengen yhteisö, josta osallistutaan – eri kokoonpanoin, taustoin, mielenkiinnonkohtein ja mahdollisuuksin – erilaisiin kilpailuihin ja Hackathoneihin.

Korona-aikana tarve merkitykselliseen, mukavaan ja samalla haastavaan yhdessä tekemiseen on kasvanut, kertoo Juuso. Hänen mukaansa hackathoneissa myös omien taitojen näyttäminen ja hauskanpito erilaisten projektin ympärillä ovat tärkeitä.

Hackathoneissa innovoidaan rajatussa ajassa uusia ratkaisuja. Vaikka hackathonit ovat suosittuja yhteiskehittämisen menetelmiä esim. IT-alalla, niitä voidaan soveltaa myös muualle. Tämän hackathonin järjesti Älykäs ohjaus – tekoäly asiakaslähtöisessä opinto- ja uraohjauksessa -ESR-hanke, jota rahoittaa Etelä-Savon Ely-keskus. Menossa mukana Xamk, EseduSAMIedu ja HAMK.

 

Matkaaja – opiskelijan matkakumppani

IBSTAn Matkaajaideassa opiskelijan matkakumppani on sovellus. Idea nostaa erinomaisesti esiin opiskeluajan kriittiset pisteet ja niiden selättämisen opiskelijoiden näkökulmasta.

Kriittisenä Juuso näkee opiskelijan vastaanoton uuteen ympäristöön ja yhteisöön sekä sen tarjoaman digitaalisen alustan. Tämä korostuu erityisesti korona-aikana. Matkaajasovellus osana opiskelijalle tarjottavaa tukea vahvistaa kiinnittymistä oppilaitosyhteisöön. Mitä enemmän opiskelijat ja opetus toimivat etänä, sitä tärkeämmäksi muodostuu yhteisö ja alusta, jonka kautta voidaan olla matalalla kynnyksellä yhteydessä ohjauksen toimijoihin.

Juuso pitää tärkeänä, että opiskelijalla on hyvä olla oppilaitoksessa ja että hän integroituu mahdollisimman hyvin. Etenkin etänä toimiessa, opinnoissa eteen tulevia haasteita on helppo vain siirtää ja siirtää eteenpäin, hän toteaa. Kätevät yhteydenotto- ja pitomahdollisuudet ohjaaviin henkilöihin sovelluksen avulla helpottavat ja nopeuttavat haasteiden ratkaisua.

Juuso nostaakin esille oppilaitoksen merkityksen yhteisöllisyyden ja yhteisön rakentajana. Mikä on oppilaitoksen tarjoama lisäarvo silloin kun kaikki muuttuu etäilyksi? Koska melkein kaikkea voi oppia netissä, vaikka Youtubesta, yhteisö ja sen tarjoama tuki tuovat lisäarvon, pohtii Juuso.

 

Katso Matkaajasovelluksen esittely (CC BY-NC-ND 2.5):

Alkuperäisesti artikkeli on julkaistu Xamk Nextissä. Artikkelin löydät täältä!