Jokapaikanhöylä NY on NY Start Up -opintojaksolla perustettu opiskelijayritys. Opintojaksoa vauhdittaa Yrittäjäksi -hanke. Opiskelijayritys tarjoaa apua monipuolisiin arjen askareisiin kuten renkaiden vaihtoon. Yritystiimin jäseninä toimivat metsätalouden opiskelijat Jonne Hänninen, Eetu Paananen ja Pietari Remes.

Olemme ensimmäisen vuoden metsätalousinsinööriopiskelijoita. Yrityksemme tuottaa kiinteistön- ja autonhuoltopalveluita. Yritysideamme lähti ajatuksesta, että on olemassa paljon ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuuksia, motivaatiota tai aikaa tehdä tämänkaltaisia ”pieniä” hommia.

Rakensimme yrityksen toiminnan aluksi renkaidenvaihdon ympärille. Valttikorttimme on vaivattomuus, eli asiakas välttyy jonottamisen vaivalta huoltamolla ja aikaa jää omiin askareisiin. Renkaanvaihto on kuitenkin kausiluontoista, joten päätimme myös lisäksi tehdä auton- ja kiinteistönhuoltoa. Yrityksellämme on Facebook ja Instagram -sivut, joiden avulla pyrimme markkinoimaan ja tavoittamaan uusia asiakkaita.

 

Opiskelijayritys tarjoaa mm. renkaanvaihtopalveluja.

NY Start Up -opinnoista kiinnostuimme opintopisteiden takia. Myös ansaitsemisen mahdollisuus innosti meitä aloittamaan yritysopinnot.

 

Yritys oli mukana Etelä-Savon NY-aluefinaalissa helmikuussa kisaamassa paikasta kansalliseen Uskalla yrittää -finaaliin.
yrittäjyysOpinnoista kokemuksia yrittäjyyteen
  • Yrityskurssilla olemme päässeet hyvin sisälle siihen, mitä yrityksen pyörittäminen vaatii.
  • Kurssi on käytännönläheinen ja yrityksen toimialan saa itse päättää.
  • Kurssilla on muutenkin vapaat kädet, mutta apua tarjoavat opettajat ja yritysneuvojat pystyvät auttamaan, kun apua tarvitaan. NY Start Up -opintojaksolle kannattaa mennä, jos yrittäminen kiinnostaa.
  • Yrittämisessä tärkeää on markkinoinnin tarkka ja tehokas suunnittelu. Hyvällä markkinoinnilla ja kilpailukykyisillä hinnoilla pystyy erottumaan muista yrityksistä.
  • Yrittäminen vaatii motivaatiota ja kärsivällisyyttä. Yrittäminen oli vaikeampaa, mitä ajattelimme ennen opintojaksoa.
  • Hyvällä ja menestyvällä yrityksellä on uniikki idea, jolla he erottuvat massasta.

 

Jokapaikanhöylä -opiskelijayrityksen takana

metsätalouden opiskelijat Jonne Hänninen, Eetu Paananen ja Pietari Remes

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 

NY Start Up -opintojakson toteutuksessa on mukana Yrittäjäksi – nuorille tukea yrittämisen alkuun –hanke, jossa kehitetään yrittäjyyden polkuja opiskelijoille. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoimaa hanketta (01.05.2017 – 31.08.2019) rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea nuorta tai opiskelijaa yrittäjyyden polulle lähtemisessä.

Jaa sivu