”Oma osaamistaustani ei ole sidonnainen sosiaali –ja terveysalaan. Taide –kulttuuri –ja luontotoiminta ovat omia intohimojani ja mielenkiintoani tukevia aloja. Kun työstää kehitettävänä olevaa teemaa, johon ei ole aiempaa omakohtaista kokemusta, silloin ei myöskään tiedosta rajoittavia tekijöitä – tämä asetelma mahdollistaa paljon ja asiat saavat sen myötä toivottavasti myös uusia ulottuvuuksia! Sanotaan, että kun ei ole liian lähellä asioita, voi nähdä seikkoja, joita joihin niiden lähellä oleva ei ole osannut edes kiinnittää huomiota. On erittäin upeaa olla mukana tässä hankkeessa! Oppien uutta uudesta toimialasta – sisällyttäen omat mielenkiinnot työtehtäviin, sekä soveltaen aiemmin hankittuja taitoja osaksi huippu monipuolista ja äärettömän taitavaa työryhmää!” –Enni

Luonto on minulle yhtä kuin metsä.

Metsä on paikkana minulle sellainen, jossa mielikuvitukseni lähtee lentoon.

Metsässä ollessani silmäni tiedostamattakin etsivät koko ajan erilaisia luonnon tarjoamia ”helmiä”, joita ihastella ja joista haltioitua. Niitä ovat muun muassa kukat, pienet purot, erimuotoiset kivet, puut ja polut (myönnän, että minulla on taipumusta estetiikkaan ja nautin niin kovasti kaikesta kauniista!).
Luonto tarjoaa myös rosoisuuden ja tuo tasapainon peruskäsitykselle kauniista – myös rosoisuus on kaunista.
Luonto tukee ymmärrystä siitä, ettei kaikki ole pelkkää helmiä ja timantteja, mutta silti kaikessa on jotain kaunista; ”kauneus on katsojan silmissä” – kuuluu sanonta.

Oletko kokeillut makoilla metsässä, katsoa pilvien lipuvan puunlatvojen yli ja seurannut lintujen lentävän hallitun taitavasti korkeuksissa? Jollet ole kokeillut, suosittelen sen tekemään. Jo pelkästään näkökulman vaihtaminen virkistää ja saa näkemään asioita eri tavoin! Samalla olet myös kokonaisvaltaisesti kosketuksessa maahan tuntoaistisi avuin – olet osa maata.

Vuodenajasta riippuen metsä tuoksuu erilaiselta. Ennen kaikkea se tuoksuu raikkaalta ja puhtaalta. Ilma tuntuu aina hieman kostealta ja sitä on helppo hengittää. Kun olen nautiskeluretkellä metsässä, sitä jotenkin huomaamattakin tulee hengitettyä normaalia rauhallisemmin ja syvemmin – sillä lailla fiilistellen, tiedätkös?

Metsä mahdollistaa rauhoittumisen ja tarjoaa hetken hengähtämiselle – kunhan vain itse antaa sille mahdollisuuden rauhoittaa! Metsän hyvinvointivaikutukset ovat taattuja, metsät auttavatkin meitä elpymään. Älä siis aliarvioi sen tuottamia vaikutuksia, vaan mene avoimin mielin kokemaan mitä sillä on sinulle antaa!

ParastaES

 

Taide; mitä se on, mitä se minulle merkitsee, mitä koen sen antavan ihmisille?

Mielikuvani taiteen –ja kulttuurin vaikutuksista kiteytyvät sanoihin: kohtaaminen, henkilökohtaisuus, yhteisöllisyys, ilmaisukyvykkyys ja vuorovaikutus.

Taide –ja kulttuuri kulkevat käsikädessä. Niiden avuin voimme tuoda esille ajatusmaailmaamme ja ilmaista itseämme, olimme sitten vastaanottavana tahona tai tulkitsevana puolena.
Jos sanallinen itsensä ilmaisu tuottaa haasteita, voi taiteella tulkitseminen olla kokeilun arvoinen keino saada sanansa kuuluvaksi. Sitä ilmaisumahdollisuutta ei kannattaisi unohtaa, vaikka se ei ominaisimmalta itselle tuntuisikaan-tyyli on vapaa! Rohkaisen sinua etsimään itsestäsi sen meistä kaikista löytyvän luovuuden, joka jokaisella ilmenee omanlaisena!
Taide –ja kulttuuri toimii mahdollistajana erilaiselle toiminnalle, joiden vaikuttavuus kattaa koko ihmiselon, syntymästä kuolemaan.

Minulle henkilökohtaisesti taide –ja kulttuuri merkitsevät vahvimmin musiikkia ja erilaisia esittäviä taiteita, kuten tanssia ja sirkusta, kaunista arkkitehtuuria sekä muotoilua.
Ne yhdistävät ihmisiä; niiden avuin on mahdollisuus löytää, sekä jakaa yhteinen intohimo.
Musiikin kuluttaminen on itselleni jokapäiväistä. Se toimii säestyksenä, fiiliksen nostattajana, tunteiden purkajana, kuin myös taustatukena – apuna keskittymiselle.
Oletko kiinnittänyt huomiota, mitä musiikki sinulle antaa? Musiikilla on kyllä aivan mieletön voima ja merkitys!

kaari

 

Nautitaan jokaisella aistillamme!

Olen kovin kiitollinen siitä, että minulla on mahdollisuus käyttää kaikkia aistejani nauttiessani taiteesta –kulttuurista –ja luonnon monimuotoisuudesta.
Valitettavasti kaikilla tilanne ei ole sama, vaikka esimerkiksi taiteisiin osallistuminen on jokaisen perusoikeus. Pidän ensiarvoisen tärkeänä, että kehitämme taide –kulttuuri –ja luontolähtöisesti koko elinkaaren kattavia tuki –ja hoivapalveluita niin, että niiden hyvinvointivaikutukset ovat tulevaisuudessa kaikkien saavutettavissa, vieläpä mahdollisimman monipuolisesti! Hyvinvointia edistävät vaikutukset koskettavat niin hoitosuhteessa olevaa kuin myös palvelun tuottavaa osapuolta ja tukee näin työhyvinvointia sekä työssä jaksamista.

#parastataidetta #parastaluonnosta #parastakulttuurista #parastaluovaa #parhaatmenetelmät  

#parastaes

Enni Jaatinen
Parasta Etelä-Savoon –hanke (ESR)
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK

Parasta Etelä-Savoon – taide-, kulttuuri- ja luonto-osaamista sote- ja nuorisoalojen toimijoille -hanketta toteuttavat 1.1.2019–31.12.2020 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry. Toteutusta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta. 

Lisätietoja:
www.xamk.fi/parastaes
www.facebook.com/parastaes 
seuraa somessa #parastaes