Uraohjausvalmennuksen suunnittelu

 

Uusilla urilla

 

Aloitin Palvelumuotoilun koulutukseeni liittyvän työharjoittelun tammikuussa 2021 PeliKlaani- hankkeessa. Suoritan harjoittelua etänä, mikä taitaakin olla tämän päivän sana. Pääsin saman tien ohjaajani ja hankkeen projektipäällikön kanssa mukaan Sukupuolisensitiivisen uraohjauksen maailmaan. Kyllä, tuota termiä piti ensin itsekin selvittää. Sukupuolisensitiivisen uraohjauksen tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja keskustella ihmisten kiinnostuksen kohteista, välittämättä sukupuolittuneista rooleista työelämässä. Uraohjaus, olisi tarkoitus järjestää Juvalla kevään aikana, yhteistyönä Juvan Työelämäpalveluiden kanssa.

Halusimme saada jo uraohjauksen suunnitteluun mukaan vapaaehtoisia työnhakijoita, jotta saisimme osallistamisen avulla tietoa, mitä uraohjaukselta halutaan. Tarkoitus oli siis testata pienryhmällä uraohjauksen suunnitelmaa. Palvelumuotoilijakaan ei saa koskaan olettaa mitään, vaan asioista otetaan aina selvää havainnoimalla, haastattelemalla ja kyselyillä. Valmennukset ja erilaiset työpajat ovat myös suuressa roolissa palvelumuotoilijan työkalupakkia. Halusimme antaa uraohjausta tarvitsevien kertoa avoimin mielin tarpeistaan ja saada vaikuttamisen paikan.

Saimme lyhyellä aikataululla järjestettyä palaverin Juvan Työelämäpalveluiden Työllisyyskoordinaattorin kanssa ja pääsimme samojen ajatusten kanssa käyntiin. Juva on mukana työllisyyden kuntakokeilussa. Juvalta saatiin mukaan ohjaajan lisäksi kolme aktiivista kehittäjää ja aloitimme suunnitteluvalmennuksen ideoinnin. Laadimme 7 teemaa, joita kävisimme läpi ryhmän kanssa. Teemat tulevat muodostamaan itse sukupuolisensitiivisen uraohjauksen sisällön, joten niistä on tärkeää saada ryhmäläisten mielipiteitä.

 

Suunnitteluvalmennus alkaa

 

10.2.-21 keskiviikkona aloitimme suunnitteluvalmennuksen Juvan Toimintatalossa, itse olin mukana verkon kautta. Ryhmäläisille esiteltiin sukupuolisensitiivisen uraohjauksen ja tämän suunnitteluvalmennuksen tarkoitus. Me kaikki osallistujat esittelimme itsemme ja kerroimme omista uraohjaus-kokemuksistamme. Suunnitelman 7 keskeistä teemaa esiteltiin ryhmälle ja niistä jokaisesta oli tehty omat plakaatit tilan lattialle. Jokainen sai vapaasti kommentoida sisältöä ja keskustelua käytiinkin vapaasti. Viimeisenä ryhmäläiset arvottivat 7 teemaa, tärkeysjärjestykseen muistilappujen avulla.

Suunnittelun teemoista ei ryhmäläisten mielestä varsinaisesti puuttunut mitään, mutta saimme lisää sisältöä jo valmiisiin teemoihin. Useammalle ryhmäläiselle elämän realiteetit määräävät paljon. Uskaltaako mennä omien unelmien perässä, kun koko elämä on yhdellä paikkakunnalla?

”Uskaltaako mennä unelmien perässä?”

 

 

TOISELLA KIERROKSELLA

 

17.2.-21 keskiviikkona oli Juvalla toinen suunnitteluvalmennus, samalla porukalla kuin viikkoa aiemmin. Edellisen kerran jälkeen olin kuunnellut tallenteen ja kävin läpi huomioita, mitä edelliseltä kerralta nousi. Juvalla ryhmä oli valmiina ja aivan aluksi käytiin Mauri Kunnaksen hahmokorttien avulla omia fiiliksiä ja kuulumisia. Yksi ryhmäläinen valitsi ”Emma”- kortin; kärsimättömänä odotan ratkaisun tulevan nurkan takaa. Positiivisella mielellä, mutta hieman hukassa koko ajan.

”Kärsimättömänä odotan ratkaisun tulevan nurkan takaa.”

 

Muiden ryhmäläisten kortteja olivat muun muassa ”Täti”, ”Oskari”, ”Heikki-Hämähäkki”, ”Emäntä” ja ”Lohikäärme”. Korttien avulla oli helppo saada omia tunteitaan kuvatuksi ja jaetuksi muille. Korttien avulla päästiin keskustelemaan aivan perusasioista. Oliko oma auto lähtenyt käyntiin aamulla ja toisaalta taas kerrottiin omista tulevaisuuden haaveista. Kaikkien fiilikset olivat kuitenkin yleisesti ottaen toiveikkaat ja positiiviset.

Seuraavaksi tehtävänä oli kirjata ylös 3 toivetta tästä keväästä. Tehtävän alustuksessa todettiin hienosti, että pitäisi muistaa itseltään aina välillä kysyä omista toiveistaan. Monien toiveet keväästä liittyivät koronan helpotukseen, valon lisääntymiseen, vapaampaan kyläilyyn ja sukulaisten tapaamiseen. Toiveet tulevaisuudesta ja keväästä olivat hyvinkin realistisia ja maanläheisiä, hyvin samaistuttavia. Kaikkia toiveita oli hienoa kuunnella ja kaikki niistä olivat oikeita, todellisia.

Suunnitteluvalmennuksessa käytiin vielä läpi ryhmäläisten antamat pisteet seitsemälle teemalle ja niiden perusteella meidän laatima sisältö itse uraohjaukselle. Tarkoitus olisi luovilla menetelmillä tunnistaa omia vahvuuksia, taitoja, osaamista ja kiinnostuksen kohteitaan. Ryhmäläisille kerrottiin konkreettisia esimerkkejä erilaisiin menetelmiin, joita voisimme hyödyntää uraohjauksessa.

 

 

 

 

 

Yhteenvetoa            

 

Pienen ryhmän kanssa pääsimme testaamaan ideoita ja mahdollisia luovia menetelmiä, joita voisimme hyödyntää Sukupuolisensitiivisessä uraohjauksessa. Kaikki ryhmäläiset eivät välttämättä halua näkyvyyttä tällaisen uraohjauksen kautta, mutta se ei olekaan uraohjauksen tarkoitus. Ryhmäläiseksi halutaan etupäässä työttömiä, tai paremmin muotoiltuna töiden välillä olevia, mutta työttömyydestä ei ole minunkaan mielestä tarkoitus tehdä edellytystä uraohjauksen tarpeelle, vaan se voisi olla yksi osa sitä omaa tulevaisuuden suunnittelun aikajanaa. Luovat ja taiteelliset menetelmät saattavat tuntua vaikeilta, mutta kenenkään ei tarvitse olla taiteilija osallistuakseen. Kaikki suunnitteluvalmennuksen ryhmäläiset ovat jo heittäytyjiä, kun osallistuivat kanssamme suunnitteluun.

Ryhmältä saimme ehdotuksia tulevan valmennuksen kestosta, kuin luovista – ja pelillisistä menetelmistä. Olisiko ryhmällä kiiinnostusta mm. yhteisötaideprojektiin. Tämä varmasti karsii joitakin osallistujia, mutta on varmasti äärettömän hyödyllinen. Saimme ryhmältä palautetta meidän vetämästä suunnitteluvalmennuksesta. Suunnitteluvalmennus oli hyödyllinen jokaiselle osapuolelle ja ryhmäläiset saivat todellakin mahdollisuuden vaikuttaa. Molemmilla kerroilla Juvalla saatiin aikaiseksi hedelmällistä, rehellistä ja avointa keskustelua, mikä olikin meillä toiveena. Uraohjauksen tulisi olla käyttäjiensä näköinen. Suunnitteluvalmennuksen jäsenistä saamme toivottavasti jatkossa mukaan suurimman osan itse uraohjaukseen. Peliklaani -hankkeen tavoitteena onkin kysyä ihmisiltä mielipiteitä ja viedä niitä sitten eteenpäin. Suunnitteluvalmennus on ohi, mutta Sukupuolisensitiivinen Uraohjaus kaikkine luovine menetelmineen on onneksi vielä edessä.

Kiitos!

 

 

1.3.2021

Eeva Hammar

Palvelumuotoilun opiskelija, Xamk Kouvola