Eri puolilla Suomea mietitään, miten ammatillisen koulutuksen opiskelijat voisivat sujuvammin siirtyä AMK-opintoihin, liittää AMK-opintoja osaksi ammatillista perustutkintoa ja näin kenties lyhentää kokonaisopiskeluaikaa. Useita kehittämisprojekteja on käynnissä, esimerkiksi Jatkoväylä-hanke. Miten ja millä nimellä näitä opintoja voisi tai pitäisi kutsua?

Pohjois-Karjalassa sujuvaa väylää amiksesta amkiin on suunniteltu vuodesta 2012 ja käytännössä toteutettu vuodesta 2013 alkaen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja Karelia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Vuosien myötä alueelle ja yhteistyöhön on vakiintunut nimi väyläopinnot. Virallinen nimi on sujuva väylä, mutta niin opiskelijoiden kuin henkilöstön arkikäytössä nimeksi on muotoutunut väyläopinnot. Väyläopinnot pitävät sisällään yksittäisiä opintojaksoja, laajempia opintokokonaisuuksia tai puolen vuoden ja joissain tilanteissa jopa vuoden opintojen mahdollisuuksia. Väyläopintoja on olemassa siksi, että ne antavat mahdollisuuden tutustua AMK-opintoihin ja parhaimmillaan myös lyhentävät kokonaisopiskeluaikaa. Nimitys väyläopinnoista on levinnyt myös alueen lukioyhteistyöhön tarjoten lukiolaisille yksittäisiä opintojaksoja eri AMK-tutkinnoista.

Valtakunnallisesti nimikäytännöt vaihtelevat: toiset puhuvat väyläopinnoista, toiset siltaopinnoista, joku kurkistuskursseista ja osalla toimijoista ei ole asialle nimeä. Uskon, että kaikki ovat yhtä mieltä kuitenkin asian tärkeydestä ja merkityksestä. Rakkaalla lapsella on siis monta nimeä ja jossain päin lapsi on vielä nimeämättä.

Mikä siis lapselle nimeksi? Vai voiko olla niin, että nimet vaihtelevat alueellisesti ja yhteistyökumppaneiden kesken? Tai olisiko opinnoilla yleisnimi ja sen alla useita (lempi)nimiä huomioiden se, että jossain nimitykset ovat jo vakiintuneet , elävät ja voivat hyvin amislaisten keskuudessa? Niin, että nimi olisi nuoren amislaisen  suuhun sopivan notkea ja että siitä kuultaisi into ja ylpeys siitä, mihin opinnoilla tähdätään!

 

Mervi Lätti, Karelia-ammattikorkeakoulu

Jatkoväylä – sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun -hanke