Finnish Service Alliance ry (FSA) on vuonna 2012 perustettu rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää suomalaista palvelututkimusta ja lisätä sen soveltamismahdollisuuksia yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä sekä yksityishenkilöt että yhteisöt. Henkilöjäsenilleen FSA antaa mahdollisuuden verkottua muiden palveluista kiinnostuneiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi henkilöjäseniksi liittyneiden on mahdollista osallistua yhdistyksen toimintaan esimerkiksi teemaryhmien jäseninä, alueellisten toimintaryhmien kautta tai järjestämällä seminaareja ja muita tapahtumia.

Yhdistyksen vuosittainen päätapahtuma on Service Day, joka tänä vuonna järjestetään 17.5.2018 Otaniemessä – teemana on tänä vuonna Älykäs kaupunki. Yhdistys on myös ollut mukana järjestämässä Hyvinvointi-hackathoneja sekä Oulussa vuosittain järjestettäviä Northern Service Day -tapahtumia. Yhdistys järjestää vuosittain myös kilpailun, jossa valitaan Vuoden palvelututkielma ja Vuoden palveluaiheinen väitöskirja sekä Vuoden palveluteko.

FSA:n vuosikokous järjestettiin viime viikolla Kaupan liiton tiloissa Etelärannassa. Läsnä oli isojen ja pienten yritysten edustajia, tutkijoita korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista sekä Business Finlandin ja Sitran edustajat.
Vuosikokouksen aluksi pääekonomisti Jaana Kurjenoja esitteli Kaupan liiton monipuolista tutkimustoimintaa. Kaupan liitto julkaisee muun muassa tilastoja toimialasta sekä tekee kuluttajille suunnattua verkkokauppaselvitystä. Ammattikorkeakoululaisen mielestä erityisen kiinnostava oli tieto, että Vähittäiskaupan tutkimussäätiö kerää vuosittain kuluttajiin tai johonkin muuhun ajankohtaiseen teemaan liittyvän aineiston, jonka se luovuttaa korkeakouluille ja tutkimuksesta ja opetuksesta vastaaville professoreille tai tiimien vetäjille. Nämä sitoutuvat ohjaamaan opinnäytetöitä, joissa kyseistä dataa käytetään. Dataa voi lisäksi hyödyntää opetuksessa ja muussa tutkimuksessa. Ensimmäinen, tänä keväänä koottava aineisto pureutuu nuorten ostokäyttäytymiseen ja kuluttamiseen. Lisätietoa Kaupan liiton tutkimustoiminnasta on liiton nettisivuilla (http://kauppa.fi/ajankohtaista/tiedotteet).

FSA:n vuosikokouksessa keskusteltiin muun muassa yhdistyksen tulevasta toiminnasta sekä ajankohtaisista teemoista. Tämän vuoden ajankohtaisteemoina palvelututkimuksessa mainittiin muun muassa asiakaskokemus ja asiakaskeskeisyys, alustatalous, tekoäly, ohjelmistorobotiikka ja uusi arvonluonti. Kokouksessa yhdistyksen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Heidi Korhonen VTT:ltä. Minut valittiin hallituksen varajäseneksi. FSA:n toiminnasta löytyy lisätietoa sen nettisivuilta: https://www.servicealliance.fi

Teksti: Mervi Rajahonka, TKI-asiantuntija, Pienyrityskeskus