Miten organisaatiossasi kohdataan muutokset? Reagoidaanko, kun muutos on jo “päällä” vai ennakoidaanko erilaisia muutoksia ja proaktiivisesti tehdään tekoja halutun suunnan edistämiseksi? Entä mistä sinä tai organisaatiosi löydätte relevanttia tulevaisuustietoa, johon päätökset olisi perustettava?  

Paitsi mahdollisuuksien näkemistä ja suunnan määrittämistä, ennakointi ja vaihtoehtojen pohtiminen edesauttaa myös negatiivisiin tapahtumiin varautumista. Tämä on varmasti asia, jota monessa organisaatiossa on viime vuosina toivottu: “Kunpa olisi..”. Erityisesti pienille yrityksille varautuminen on tärkeää, kun puskurit muutokseen reagoitaessa ovat pienet.  

Entä jos osaaminen ja resurssit eivät tunnu riittävän ennakointiin?

 

Ennakointitietoa on saatavilla runsaasti. On megatrendien julkistuksia, trendikatsauksia ja lukuihin perustuvia ennusteita. Näiden analysointi ja hyödyntäminen oman tekemisen kannalta merkityksellisellä tavalla voi olla haastavaa. 

Yhtenä riskinä on, että tietoa kootaan vain jo tutuksi tulleista lähteistä ja näkökulmista: aiemmat toimintatavat ja omat mieltymykset ohjaavat mieltämme vahvistamaan jo olemassa olevaa. Vaikka tahtoa laajentaa perspektiiviä olisi, voivat arkiset resurssit hangata vastaan: mistä löytyy aikaa kaiken huomioimiseen?  

Tulevaisuusverstas on napakka tapa osallistua 

Tulevaisuusverstas on yksi tapa koota yhteen joukko ihmisiä, joista kukin tuo omat osaamisensa ja näkemyksensä yhteiseen keskusteluun. Lisäksi keskustelua ja työskentelyä edistetään tietoiskuilla, jotka tarjoavat täydentävää sisältöä. Vaikka verstaan useamman tunnin kesto saattaa etukäteen tuntua pitkältä, todellisuus on toista: aika kulkee kuin siivillä ja tuntuu useimmin loppuvan kesken. Muutamassa tunnissa ehditään kuitenkin paljon!

Mikään tulevaisuustietäjä ei tarvitse olla osallistuakseen – päinvastoin! Kehityskulut ja muutokset kunkin arjessa ovat niitä, mitkä kertovat Kymenlaakson realiteeteista. Käsillä olevaa haastetta työstetään pohtien kehityskulkujen toivottavuutta ja todennäköisyyttä eri lähtökohdista.  

Tulevaisuusverstaan rakenne ohjaa ja opastaa tehtävästä toiseen. Yhdessä tekemällä opitaan käsittelemään tulevaisuusaiheita entistä paremmin ja oppeja voi hyödyntää verstaan jälkeenkin. 

Tulevaisuusverstassa vaikutat tulevaan

Verstas on myös yksi tapa vaikuttaa päätöksentekoon omaa ympäristöään laajemmin. Joskus yhteys on suora: erityisesti osaamiseen liittyvää sisältöä viedään alueen oppilaitoksiin; materiaali uudistaa Kymenlaakson ennakointipalvelun sisältöjä jne. Toisaalta yhteisestä työskentelystä voi jäädä itämään ajatus, joka saa siivet alleen vasta myöhemmin. Tulevaisuuden mahdollisuuksista voi syntyä innovaatioita ja uutta liiketoimintaa. Toisaalta yhdessä tulevaisuuteen valmistautuminen luo hyvinvointia ja tapahtuma kasvattaa itse kunkin verkostoja.  

 

Future Proof Kymenlaakso -hanke kumppaneineen kutsuu kymenlaaksolaiset yritykset tulemaan rohkeasti mukaan tulevaisuusverstaaseen. Tapahtuma järjestetään 21.4. klo 9-12 sekä Kohoa Synergiakeskuksessa Kouvolassa että Crazy Town Haminassa. Ilmoittaudu tästä.

 

Kirjoittaja 

Kati Viljakainen

Projektipäällikkö

Future Proof Kymenlaakso