Oletko koskaan yrittänyt sopia kiireisten ihmisten kanssa palaveria? Tiedät varmasti, kuinka vaikeaa se on. Parhaimmillaan olen joutunut käymään läpi yli 50 aikavaihtoehtoa ennen kuin sopiva aika on löytynyt.

Täysi kalenteri on helposti mittari siitä, että työpäivien aikana ei ehdi pysähtymään ja arvioimaan tilannetta. Ovatko kaikki tehtävät ja tapaamiset sellaisia, että ne vievät meitä haluttuun suuntaan eteenpäin? Entä mikä ylipäätään on se haluttu suunta? Jos suuntaa ei ole kukaan ehtinyt miettimään, niin ei varmaan sitten sitäkään, mitä esteitä tai mahdollisuuksia tulevaisuus saattaisi tuoda tullessaan.

Joko hyödynnät ennakointitietoa?

Jos eteen tuleviin asioihin reagoidaan vasta silloin, kun ne sattuvat kohdalle, ollaan jo myöhässä. Arjesta voi helposti tulla pelkkää tulipalojen sammuttelua, josta irti pääsee vain suuntaamalla katseen eteenpäin: miettimällä ennakkoon, miten tulipalot saadaan estettyä, jotta aikaa jää myös muuhun. Hyvä työkalu tähän on ennakointi. Hyvä uutinen taas on se, että ennakointitietoa kerätään jo paljon.

Kymenlaaksossa ennakointitietoa kerätään ennakointi.kymenlaakso.fi –sivustolle. Sen kautta pystyy tarkastelemaan toimialojen näkymiä tai Kymenlaakson väestötietoa tai investointeja. Sivustolta voi ottaa omaan seurantaan tarpeellista tietoa, mutta toki jokaisessa työpaikassa tarvitaan myös omaa ennakointia tulevaisuuden muutoksista.

Näkymä tulevaisuuteen avaa liiketoimintamahdollisuuksia

Ennakoinnin perusajatus on toimia päätöksenteon tukena. Yleinen ennakointiin liittyvä aihe on riskienhallinta. Ennakoimalla etsitään tietoa mahdollisista tulevaisuudessa eteen tulevista tilanteista ja muutoksista ja pyritään varautumaan niihin. Parhaimmillaan tulevan riskin saakin muutettua hyödyksi ja luotua liiketoiminnallista menestystä hyvän ennakoinnin avulla.

Yllättävien riskien väistämisen lisäksi ennakointi on tarpeellista tulevaisuuden osaamistarpeiden etsimiseen. Osaamisvaje ei ole hetkessä muutettava asia, vaan vaatii aikaa. Joko osaamista hankitaan rekrytointien kautta tai kouluttamalla nykyistä henkilöstöä. Kumpikin tapa vie aikansa, joten varautuminen ja reagointi osaamistarpeisiin pitäisi tapahtua ajoissa.

Riskien muuttaminen hyödyiksi on yksi tapa löytää ennakoinnin avulla liiketoiminnallista menestystä, mutta ei ainoa. Toinen tapa on ollut oman alani, muotoilun, käytössä jo pitkään. Tulevaisuuden asiakastarpeiden etsiminen ja niiden perustalle palveluiden ja tuotteiden muotoilu on paras tapa luoda uutta, erottua markkinoilla ja löytää uusia markkinarakoja – kenties jopa uudistaa koko alan toimintaa.

Oma työ paremmaksi ennakoimalla

Jos palataan aiheessa hieman takaisin työnteon arkeen ja oman kalenterin hallintaan, auttaa ennakointi myös siihen: ennakoimalla tiedät paremmin, mihin omaa työaikaa kannattaa käyttää. Kun tunnistaa, mikä on tärkeää, mikä vie eteenpäin kohti haluttua tulevaisuutta ja millä toimilla varaudutaan ei-toivottuihin vaihtoehtoihin, ei päivä enää mene vain muualta tuleviin syötteisiin reagoimiseen. Sanoisinkin, että jokaisen työelämässä olevan olisi hyvä ymmärtää edes hieman, mitä ennakointi tarkoittaa ja miksi tulevaisuuteen kannattaa katsoa, vaikka tarkkoja ennustuksia emme pystykään tekemään.

Nyt toivoisin, että miettisit näin lopuksi pienen hetken omaa työtäsi. Mikä tieto lähi- tai kauampaa tulevaisuudesta auttaisi sinua suunnittelemaan työtäsi ja saavuttamaan siinä parempia tuloksia? ETUKENO-hankkeessa tavoitteemme on kehittää ennakointi.kymenlaakso.fi-sivustolle digitaalista ennakointipalvelua. Vastauksesi auttaa meitä kehittäjiä ymmärtämään paremmin, mihin kaikkeen ennakointitietoa voitaisiin hyödyntää. Jokainen vastaus auttaa, joten käythän vastaamassa nimettömästi linkin takaa löytyvään kyselyyn.

 

Teksti: Irina Kujanpää, projektipäällikkö, ETUKENO-hanke