Palvelumuotoilu on tapa kehittää uusia tai olemassa olevia palveluita yhdessä käyttäjien kanssa. Nykyiset palvelun käyttäjät tai uuden palvelun potentiaaliset käyttäjät voivat osallistua kehittämiseen monin eri tavoin. Tutkimme pääasiassa laadullisin menetelmin, esimerkiksi havainnointien, haastattelujen, työpajatyöskentelyn tai itsedokumentoinnin keinoin. Itsedokumentointi voi olla esimerkiksi päiväkirjan pitämistä tai valokuvaamista. Palvelun käyttäjät sekä sen tarjoajat on myös tärkeää saada yhteisen pöydän ympärille vaihtamaan ajatuksia, jolloin eri näkökulmat tulee huomioitua. Kaikki nämä toimelisäävät käyttäjäymmärrystä: Tietoa tarpeista ja toiveista, asenteista ja unelmista.  

Sympaattinen lepakko istui puussa Katariinan päiväkodissa.

Hankkeemme yhdeksi kehittämistehtäväksi on muodostunut lapsiperheiden ohjautuminen avoimeen varhaiskasvatukseen sekä avoimen varhaiskasvatuksen sisältöjen kehittäminen Kotkassa. Haastattelemme lapsiperheitä ja havainnoimme toimintaa avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa helmikuussa 2020. Havainnointi ja haastattelut toiminnan aikana autenttisessa ympäristössä auttavat löytämään kehittämiskohteita, jotka eivät välttämättä muuten nousisi esiin esimerkiksi kyselylomakkeen kautta. Lisäksi havainnoimme sitä, kuinka vanhemmat löytävät tarpeellisen tiedon ja reitin palveluun verkkosivujen kautta. 

Perheet ovat kirjanneet kommenttejaan VALOn postikortteihin. Korttien hahmot ovat olleet perheen pienempien mieleen. Hahmojen kuvitus: Sina Puukko.

Kevyempänä kokeiluna keräämme avoimen varhaiskasvatuksen toiminnassa jo mukana olevilta perheiltä kehittämiskommentteja värikkäisiin postikortteihin. Korteissa kysytään myös, miksi perhe suosittelee avointa varhaiskasvatusta palveluna. Palautteen ja kehittämisehdotusten lisäksi ideana on myös koota korteista värikäs kollaasi, joka kutsuu lähemmäs lukemaan ja saamaan siten uutta tietoa palvelusta. Korttipalautteita kysytään tällä hetkellä Kotkassa ja Haminassa.  

Perheiltä kerätyn käyttäjäymmärryksen lisäksi työstämme palvelupolkuja ja ohjautumista avoimeen varhaiskasvatukseen myös ammattilaisille suunnatuissa VALO-pajoissa. Kaikesta tästä tiedosta muodostamme ja visualisoimme polkuja ja toimenpide-ehdotuksia, joita voidaan taas käyttäjien kanssa kokeilla ja kehittää eteenpäin.

Näistä myöhemmin lisää! 

Kirjoitti

Tiina Ikkonen, TKI-asiantuntija | Palvelumuotoilu