Uuden äärellä alkaa inspiroiva tutkimusmatka visioinnin, kysymysten ja tavoitteiden asettelun, selvitystyön sekä suunnittelun parissa. Näin kävi meilläkin Älykäs ohjaus -hankkeessa tekoälyn sekä opinto- ja uraohjauksen ”mätsäämisen” kanssa.

Millaisia tulevaisuudennäkymiä tekoälyn hyödyntämisellä ohjauksen tukena on? Mitä lisäarvoa tekoäly ohjaukselle voi tuottaa? Mitä käytettävissä oleva data mahdollistaa? Onnistuvatko visioidut toiminnot käytännössä ja millaista mallia toteuttamiseen tarvitaan? Millaisia haasteita (eettiset, tekniset) on vastassa ja voiko ne ratkaista? Mitä kokeillaan ja erityisesti miksi? Mihin resurssit riittävät ja mitä hankitaan? Näiden kysymysten praissa käynnistimme Älykäs ohjaus – tekoäly asiakaslähtöisessä opinto- ja uraohjauksessa –hankkeen (Esr) loppusyksystä 2019.

 

Taustatyötä ennen tekoälykokeiluja

Ennen loppukäyttäjien osallistumista tekoälykokeiluihin pohjatyötä oli tehtävä runsaasti. Raamittavana tekijänä kehittämiselle oli hankehakemuksessa tekoälyn integroituminen olemassa oleviin järjestelmiin. Ei mitään uutta, erillistä sovellusta vaan osaksi järjestelmiä, joita meillä jo on.

Tiedonsiirtoja koskevan välitys- ja rajapintamallin kehittäminen käynnistyi. Tekoäly-, välityspalvelin- ja rajapintatoimijahankintoja suunniteltiin sekä kilpailutettiin.

Opiskelijoiden tarpeita ja toiveita on kartoitettu pitkin matkaa mm. Hackathonissa, haastatteluissa, tutkimuksista, opiskelijapalautteista sekä Design Jamissa ja palveluja ideoitiin.

 

Ohjauksen perimmäistä tarkoitusta, tekoälyn tuomaa lisäarvoa ohjaukseen sekä tekoälyn ja ohjauksen eettisyyteen liittyviä kysymyksiä ruodittiin. Ihmisiä koskevan datan käyttöä algoritmien ja tekoälyn hyödyntämisessä arvioitiin tietosuojan sekä ohjauksen eettisyyden näkökulmasta. Taustalle rakentui eettisesti kestävää tekoälyä hyödyntävää taustafilosofiaa, jossa keskeisenä on opiskelija, hänen tarpeidensa, tulevaisuutensa sekä toimijuutensa tukeminen.

Ohjauksen perimmäinen ydin perustuu opiskelijan toimijuuden tukemiseen ja toisaalta tietosuojan näkökulmasta yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Nämä näkökulmat olivat läsnä kokeilujen toimintoja valittaessa, suunniteltaessa ja arvioitaessa. Tietosuojaan liittyviä kysymyksiä ratkaistiin, tietosuojailmoitus laadittiin sekä henkilödatan luvitukseen liittyvä malli ja toteutus rakennettiin.

Sprinttikehittäminen yhteistyössä TCD Consulting Oy:n (ammatillisen koulutuksen välityspalvelin- ja rajapintatoimittaja), Tuudo Oy:n (ammattikorkeakoulun välityspalvelin- ja rajapintatoimittaja) sekä Kwork Innovations Oy:n (tekoäly) kanssa pääsi käyntiin maaliskuussa 2020. Dataa arvioitiin ja tuunattiin, anonymisoitiin sekä pseudonymisoitiin (anonymisointisuunnitelma). Rajapintoja rakennettiin eri lähteisiin (ePerusteet, Samiedun ja Esedun tietovarannot, Xamkin Peppi opiskelijahallintojärjestelmä, TE-palvelut).

Tutustuimme ohjausta ja tekoälyä yhdistäviin hankkeisiin kotimaassa ja ulkomailla, muihin tulevaisuuden kannalta merkittäviin tekoälyhankkeisiin – näistä esimerkkinä Aurora AI, Digivisio2030 sekä tutkimuskirjallisuuteen.

Opinto- ja uraohjauksen palveluihin integroituja tekoälyratkaisuja sekä välityspalvelin- ja rajapintamalleja, hankkeita, avointa lähdekoodia, algoritmejä tai kehittämisen malleja oli hankkeen alkumetreillä melko vähän tarjolla tai yleensäkään saatavilla.

Erilaisten vaiheiden, pohdintojen sekä tietysti tarpeiden pohjalta päädyimme kehittämään kolmea toimintoa, jotka ovat kokeiltavina ja opetettavina datansa tekoälykokeiluihin luvittaneille opiskelijoille.

 

Tekoälykokeilut opiskelijoiden kanssa

Opiskelijoiden houkuttelu tekoälykokeiluihin onnistui koronasta huolimatta. Tekoäly on opiskelijoitakin kiinnostava asia! Tekoälykokeilut opiskelijoiden kanssa pääsivät käyntiin alkuvuodesta 2021. Kokeiltavat tekoälytoiminnot tuotetaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille Tuudossa ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille Wilman kautta.

Ensimmäisellä kokeilukierroksella opiskelijat saivat suosittelumoottorin kautta

  1. opintojakso-/tutkinnonosaehdotuksia
  2. työ- ja harjoittelupaikkaehdotuksia/koulutus- ja oppisopimuspaikkoja sekä työpaikkoja omien tietojensa ja valintojensa perusteella.

Kolmantena toimintona tekoäly pyrki tunnistamaan opiskelijan mahdollisen ohjaustarpeen opiskelijan etenemisestä ja tekemään palvelunohjausta sen perusteella..

Tähän mennessä tekoälykokeiluihin on osallistunut 171 Xamkin sekä yhteensä 103 Esedun ja Samiedun opiskelijaa. Osallistuminen on vapaaehtoista. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelija on luvittanut datansa niin, että tekoälyn toiminta on mahdollistunut. Alaikäisten osalta datan käyttölupaan ottavat kantaa myös vanhemmat. Ilman opiskelijan (ja alaikäisten vanhempien) lupaa emme dataa voi hyödyntää.

Opiskelijat ovat osallistuneet toimintaan ja kokeiluihin monella tavalla: ideoijina (mm. Hackathon ja Design Jam), testikäyttäjinä, palautteenantajina, kyselyihin vastaajina sekä haastateltavina. Innokkaimmat ovat olleet aktiivisesti yhteydessä ja antaneet monenlaisia kehitysehdotuksia.

 

Tekoälykokeilut jatkuvat

Toisella kokeilukierroksella elo- ja lokakuun 2021 välisenä aikana opiskelijat saavat edellä mainittujen lisäksi oman käyttöliittymänäkymän, jossa he voivat tarkemmin määrittää esim. työssäkäyntialueensa, omia mielenkiinnonkohteitaan sekä antaa niille painoarvoja.

Algoritmien läpinäkyvyyttä vahvistetaan, jotta opiskelija tietää, minkä datan perusteella suosittelumoottori on toiminut. Hän näkee käyttöliittymästä myös opintojensa etenemisen visuaalisina palkkeina. Kehitystyötä toteutetaan ensimmäisen kierroksen palautteiden sekä arvioinnin pohjalta. Määrällistä ja laadullista palautedataa analysoidaan loppuvuoden aikana.

Mikäli haluat kuulla lisää opinto- ja uraohjauksen kokeiluista sekä tekemästämme kehitystyöstä ja sen tuloksista, osallistu webinaareihimme syksyllä 2021. Loppuvuodesta julkaisemme myös pienimuotoisen oppaan tekoälyn kehittämisestä ohjauksen tueksi. Hankkeemme päättyy 31.12.2021

Lisätietoja webinaareista ja oppaasta julkaistaan kesäkuun 2021 loppuun mennessä. Pysy siis kuulolla!

Mikäli haluat tehdä yhteistyötä kanssamme tai verkostoitua, ota yhteyttä!

PS. Rinnakkaishankkeemme Ohjaus tulevaisuuden työhön on tuottanut selvityksen tekoälyn käyttämisestä uraohjauksessa. Tuotettuihin skenaarioihin pääset tutustumaan https://wiki.eduuni.fi/x/6deKCg

 

Artikkeli on julkaistu alkuperäisesti Xamk Next:issä

Kirjoita kommentti

*