Nuorisotyö on kuluneen vuoden aikana otettu yhä reippaammin ottein osaksi oppilaitosten arkea. Erilaiset rahoitusmallit ovat täydentäneet eri puolilla Suomea sekä perusopetuksessa että toisella asteella tehtävää koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä. Mutta millaisia työntekijöitä onkaan saatu ja kuka ymmärtää, onko tämänkaltaisilla tyypeillä joku merkitys formaalissa kouluympäristössä?

18.6. Opettajien paikoille parkkeeraava opiskelijoiden asianajaja

Nuorisotyö on pääasiassa otettu kouluun avosylin vastaan, mutta kaikki ei ole ollut ruusuilla tanssimista. Nuorisotyön keskeisimpiin lähtökohtiin kuuluu osallisuuden vahvistaminen ja opiskelijoiden äänen esiin nostaminen erilaisissa oppilaitoksen arjen tilanteissa. Se on tarkoittanut myös sitä, että opiskelijat määrittelevät, mihin toimintoihin nuorisotyötä koulussa suunnataan, mitä tapahtumia järjestetään ja halutaanko nuorisotyö esimerkiksi oppitunneille mukaan. Sääntöorientoituneessa koulumaailmassa tämä osallisuuden äänitorvi, ajoittain provosoiviinkin tekoihin tarttuva nuorisotyöntekijä, navigoi opiskelijoiden ja opettajien ristiaallokossa.

24.10. Sohvilla norkoileva tsättijuontaja

Saako tää tyyppi palkkaa tuosta makoilusta? Koulujen käytävillä on viime lukuvuoden aikana haahuillut uusia hahmoja ja oppitunneille on saattanut pölähtää joku utelias kasvo. Epäammattimaiselta näyttävän työotteen takana on vankka käsitys siitä, että nuoret kaipaavat huutavasti läsnä olevaa aikuista. Keskustelutilanteita, joihin ei tarvitse ajanvarausta ja hengähdystaukoja yksilö- ja suorituspaineiden sävyttämään kouluarkeen. Koulunuorisotyöllä on merkityksellinen rooli myös koulua ja vapaa-aikaa yhdistävänä toimijana ja nuori saattaakin törmätä tähän samaan työntekijään alueen nuokkarilla, tapahtumissa tai jalkautuvan nuorisotyön parissa.

26.4. Teemapäivissä sooloileva moikkailija

Kerrankin on joku, joka auttaa, vieläpä mielellään vapputanssiaisten järjestämisessä! Tapahtumien, teemapäivien ja erilaisten ryhmätoiminnan tukemiseen liittyvien tuokioiden järjestäminen kuuluu keskeisesti nuorisotyöntekijän työhön. Nuorta tuetaan hänen kasvuympäristössään, koitetaan varmistaa, että kavereita löytyy eikä kukaan jäisi yksin. Nuorisotyön vahvuuksiin kuuluu jatkuvan ryhmän muodostumisen vahvistaminen, jossa huolehditaan, että jokaisella yksilöllä on mahdollisuus omana itsenään olla osa ryhmää ja omaan tahtiin tulla osaksi erilaisia ryhmiä. Kaikenlaisen moikkailun ja sooloilun taustalla on tahtotila vahvistaa koulun yhteisöllisyyttä.

25.2. Talonmiehen kanssa rupatteleva eräjorma

Vaikka koulunuorisotyön kohderyhmänä ovat tietenkin nuoret ja opiskelijat, ei tämä tyyppi pysty pitäytymään vain omassa lestissään. Monen nuorisotyöntekijän ammattieetokseen kuuluu ainakin alitajuisesti huolehtia koko yhteisön hyvinvoinnista ja kasvatusyhteisön tiivistymisestä. Toimivassa yhteisössä ja ryhmässä oppiminen on helpompaa. Yhteen puhaltavassa koulun työyhteisössä ilmapiiri on leppoisampi, ja siinä viihtyvät paremmin sekä nuoret että aikuiset. Nuorisotyöntekijä näkee ruoka- ja puhtauspalvelujen, toimiston ja kiinteistöhuollon tärkeänä osana yhteisöä ja nuorten kasvuympäristöä. Hän haluaa kannustaa kaikkia ammattiryhmiä ymmärtämään ja kohtaamaan nuoruutta.

10.3. Inspiraatiossa lilluva maailmanlopun pohdiskelija

Nuorisotyö on omalta osaltaan tullut uudistamaan koulun rakenteita. Kokeilujen kautta kentällä on menossa paljon, erilaisia työmuotoja sovelletaan rohkeasti ja koulun muita ammattilaisia haastetaan yhteistyöhön. Työ ei ole helppoa ja valmiita malleja on harvassa oppilaitoksessa tarjolla. Koulunuorisotyöntekijät ovat haastavan työn kimpussa jäsentäessään omaa paikkaansa oppilaitoksissa ja vakuuttaessaan epäilijöitä työn menetelmistä ja työotteesta. Vaikka hankerahoitukset päättyvät, tehdään monessa oppilaitoksessa tulevan lukuvuoden aikana päänavaus. Koulunuorisotyö on tullut jäädäkseen.

Etsi oma syntymäpäiväsi hahmo. Synttärihahmojen ideointi: Helinä Juurinen ja Mervi Hotokka, kuvan toteutus: Henna Uusisalmi.

Kirjoita kommentti

*