Persoonat auttavat ymmärtämään kohderyhmän eli esimerkiksi kehitettävän palvelun käyttäjien näkökulman. Mikä tuottaa haasteita käyttäjille? Mitkä ovat heille tärkeimmät ominaisuudet? 

INDIE-hankkeessa on kehitetty esiselvitysvaiheessa kerätyn tiedon ja ymmärryksen pohjalta neljä persoonaa erityisesti ohjaus- ja valmennustyöhön. Kaksi erilaista asiakaspersoonaa ja kaksi erilaista ohjaaja- tai valmentajapersoonaa. Nämä persoonat painivat siis samojen digihaasteiden parissa kuin ohjaus- ja opetustyötä tekevät oikeasti. 

Hyödynnämme itse näitä persoonia hankkeen kehittämistyössä, mutta kuka tahansa voi ottaa persoonat käyttöön oman työnsä tueksi. Kun tarkastellaan mitä tahansa palvelua, tuotetta tai prosessia persoonan silmälasien läpi, voidaan havaita erilaisia ongelmakohtia, joita ei muuten tulisi ajatelleeksi. Persoonan näkökulma voi antaa myös ideoita kehittämiseen ja sen uusiin suuntiin.  

Persoonat ovat palvelumuotoilun työkalu käyttäjän ja asiakkaan ymmärtämiseen. Ne ovat kerättyyn tutkimustietoon perustuvia fiktiivisiä henkilökuvia, jotka konkreettisella tasolla kuvaavat mm. asiakkaiden, palvelunkäyttäjien ja työntekijöiden käyttäytymismallia, motiiveja, tarpeita sekä elämäntilanteita. (Ojasalo & al 2014, 77-78.) 

 

Persoonat esittäytyvät

Pertti Peruskallio profiilikuvaPerinteitä arvostava ja ahkera Pertti Peruskallio. 

Perttiä motivoivat selkeys ja luotettavuus, jotka pitävät arjen sujuvana ja hänet mukana kehityksessä. Hän on käsistään taitava ja sisukas. Eniten Perttiä ketuttaa asioiden muuttuminen ja hän poteekin digiepäluuloa. Vertaistuesta olisi hänelle apua. 

 

Sirpa Serpentiini profiilikuvaAktiivinen ja monessa mukana oleva Sirpa Serpentiini. 

Sirpa tarvitsee kannustusta ja onnistumisia itseluottamuksen rakentamiseksi. Hän ei ole vielä niin itsenäinen kuin haluaisi, mutta askeltaa haparoiden kohti vakaampaa elämää. Sirpalla onkin tapana haukata liian monta palaa kerralla ja sinnikkyydestään huolimatta keskittyminen on haastavaa. Sosiaalisuutta ja innostusta häneltä ei kuitenkaan puutu. 

 

Paula Pitkälinja profiilikuvaTunnollinen, kokenut ja lämminhenkinen Paula Pitkälinja. 

Uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen motivoivat Paulaa, vaikka hän mieluiten tekisi ohjaustyötä kokonaan ilman digiä. Kiire, perehdytyksen puute ja tietotulva aiheuttavat Paulalle päänvaivaa, mutta hän ymmärtää, että maailma ja työtavat kehittyvät ja haluaa pysyä ajan tasalla. 

 

Ulla Uusimieli profiilikuvaTarmokas ja uudesta innostuva Ulla Uusimieli. 

Ulla haluaa olla digiosaamisen aallonharjalla. Osaamisestaan huolimatta hän kokee tietotulvan usein kuormittava. Ohi sprinttaavan Ullan tehokkuus ja ideat saavat joskus kollegat ja asiakkaat pyörryksiin, mutta hänen intonsa ja positiivinen energiansa on myös tarttuvaa.

Lataa persoonat pdf-tiedostona tästä: Linkki

 

Persoonat esillä Itä-Suomen ohjauksen päivillä

Persoonia esiteltiin 3.11.2022 Mikkelissä Itä-Suomen ohjauksen päivillä. Vuosittainen tapahtuma on suunnattu ohjaushenkilöstölle, asiantuntijoille ja johdolle Itä- ja Kaakkois-Suomen perusasteen, toisen asteen ja korkea-asteen oppilaitoksissa, vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, TE-toimistoissa, kunnissa, järjestöissä ja muissa toimintaympäristöissä, esimerkiksi Ohjaamoissa, sote-alalla, työllisyyspalveluissa, urapalveluissa, nuorisotyössä, pajoissa, varuskunnissa, vankiloissa, kolmannella sektorilla ja ohjauksen aluejärjestöissä. 

INDIE-hanke jakoi esittelypisteen DIGIT2-hankkeen kanssa ja pisteellä esiteltiin digitaalisia ohjauksen ja opetuksen työkaluja: Hamina 1810 Waypoint -roolipeli, DIGIT Tärpit työelämään -sovellus sekä Indien asiakas- ja ohjaajapersoonat.

TKI-asiantuntija Miikka-Petteri Lesonen oli esittelemässä INDIE, DIGIT2 ja Waypoint-hankkeita Mikkelissä.
TKI-asiantuntija Miikka-Petteri Lesonen ja projektipäällikkö Minna Porvari olivat esittelemässä INDIE, DIGIT2-hankkeita sekä jo päättyneet Waypoint-hankkeen Hamina 1810 -peliä Mikkelissä.

Vierailijat saivat äänestää sähköisellä kyselyllä mikä persoonista on heille samaistuttavin. Tarmokas ja uudesta innostuva Ulla Uusimieli äänestettiin tapahtuman samaistuttavimmaksi ohjaajapersoonaksi. 

Lue lisää Itä-Suomen ohjauksen päivistä, 3.-4.11.2022: Linkki

 

Sirpa, Pertti, Ulla ja Paula testissä Parikilla

Persoonat kävivät myös Parikilla, ohjaus- ja valmennustyön asiakkaiden ja ohjaajien luona esittäytymässä. Halusimme kuulla miten hyvin esiselvityksessä kerätty tieto oli onnistuttu kiteyttämään ja analysoimaan. Kysyimme, löysivätkö asiakkaat ja ohjaajat itsensä tai kollegansa kyseisistä persoonista vai oliko heissä piirteitä, jotka eivät kuulostaneet oikeilta.  

Kommenttien perusteella persoonat onnistuvat kuvaamaan uskottavasti sekä asiakkaita että ohjaajia. 

”Pertin tyyppi kuulostaa hyvin tutulta.”  

“Suurin osa Parikin työvalmentajista ja yksilövalmentajista koki olevansa kuten Paula. Työtä tehdään täälläkin suurella sydämellä ja mielellään kasvotusten asiakkaan kanssa.” 

“Olen osittain Sirpa ja Paula, heidän profiilinsa tekstit osuivat minuun.” 

 “Koen olevani kuin Ulla. Nautin toimimattomien asioiden ja prosessien kehittämisestä.” 

Oikeita ihmisiä onnistuneesti kuvaavat kuvitteelliset persoonat ovat tärkeässä osassa hankkeen tavoitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Ilman Sirpaa, Penttiä, Ullaa ja Paulaa emme tietäisi, miltä maailma heidän silmin näyttää. 

  

Tarinallistettu polku siivittää inklusiivisen oppimisen ja ohjauksen teemoihin

Kaikki INDIE-hankkeessa saadut tulokset ja tuotettu materiaali kerätään yhteen avoimelle Open Learn -verkkokurssialustalle. Verkkokurssin tavoitteena on avata saavutettavuuden ja inklusiivisuuden maailmaa sekä antaa inspiraatiota verkko-ohjauksen ja opetuksen kehittämiseen sen parissa työskenteleville sekä aiheista kiinnostuneille. Kurssi on täysin ilmainen ja kuka tahansa voi rekisteröityä Open Learn –alustan käyttäjäksi. 

Verkkokurssilla kävijä eli oppija tutustuu aiheisiin erilaisen materiaalin ja tarinallistettujen polkujen avulla, jotka on luotu H5P Branching Scenarios -työkalulla. Näillä poluilla seikkailevat persoonat Pertti, Sirpa, Ulla ja Paula, ja kurssin kävijänä sinun tehtäväsi on toimia järjen äänenä ja auttaa heitä selättämään saavutettavuuteen, käytettävyyteen ja digitaalisuuteen liittyviä haasteita. 

Mitä tapahtuu kun Pertin työpaikalle ilmestyy uusi teknologinen vempele, jota pitäisi opetella käyttämään? Digikauhukuvat alkavat tulla jo uniin ja jotenkin pitäisi selvitä tästäkin tilanteesta. Onneksi apuja on saatavilla…

 

Kirjoittajat Sara Ojaniemi, palvelumuotoilija ja Minna Porvari, projektipäällikkö

 

Lähteet:

Innokylä. Käyttäjäprofiilit ja persoonat. Saatavissa: https://innokyla.fi/fi/tyokalut/kayttajaprofiilit-ja-persoonat 

Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2009, Kehittämistyön menetelmät – Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. WSOYpro, Helsinki.