Pilke silmäkulmassa

Oli kaunis kesäinen elokuun päivä vuonna 2020. Yhessä eteenpäin -hanke oli saanut kutsun Savonlinnaan, keskustelemaan yhteistyön mahdollisuuksista Ammattiopisto Samiedun kanssa.  Korona oli aiheuttanut omat käänteensä kehittämisen mahdollisuuksiin ja uusia täkyjä laitettiin toiveikkaasti vesille. Samiedun osalta kanssamme oli läsnä laatu- ja hankepäällikkö Jonna Kokkonen ja palvelujohtaja Teija Mielonen. Yhteiseksi toiveeksi välillemme nousi hankkeen vahva kiinnittyminen nuorten ja ammattilaisten arkeen, kaiken yhteisen tekemisen ja kehittämistyön lähteminen todellisista tarpeista ja osallisuudesta. Teijalle tärkeäksi teemaksi oli noussut nuorten ideoiden toteuttaminen yhdessä ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Erityisesti asuntolatyö voisi olla se suunta, mistä lähdetään liikkeelle. Teija oli kylvänyt ensimmäisen siemenen.

Odotusaika

Mikkelin kaupungin nuorisopalveluilla oli kehitetty yhteistä tekemistä alueen asuntolan kanssa Mistä valot -hankkeessa. Nuoriso-ohjaaja Janne Häyrinen vieraili viikoittain Etelä-Savon ammattiopiston  Esedun asuntolalla, tuoden asuntolaohjaaja Jari ”Papi” Paappasen rinnalle lisää vaihtoehtoja ja väriä asuntolan arkeen. Aikeemme suunnata yhdessä Jannen ja Papin kanssa kohti Savonlinnaa vaihtui ajankuvaan kuuluen Teams-tapaamisiksi. Mervi Juuti oli juuri aloittanut ohjaajana Samiedun asuntolalla, entisen valvojan jäädessä eläkkeelle ja yhdessä ruutujen välityksellä yritimme ymmärtää asuntolatyön kenttää ja tarpeita. Keskusteluissa oli ainakin asuntolaoppaan tarpeellisuus, asukkaiden osallisuuden lisääminen asuntolaneuvosto-toiminnan kautta, työn yksinäisyys ja turvallisuus. Tärkeitä nostoja, joita Mervi ja Papi tarkastelivat vertaiskehittämisen hengessä. Yhteinen matka asuntolaohjauksen kerroksiin tuotti uutta toimintaa nuorille ja käytännönläheisen, asukkaiden osallisuutta edistävän opinnäytetyön Brander & Dunder -toimiston toteuttamana.

Marraskuussa asuntolatyön teemat johtivat meidät yhteiseen tapaamiseen Saku ry:n Maria Käkelän ja OPH:n Kaisa Rädyn kanssa. Asuntolaohjaajien ja heidän esihenkilöidensä työn tueksi oli tehty Laadukas asuntolatoiminta -opas, jossa asuntolatyön laatua tarkastellaan eri näkökulmista. Minkälainen toimintaympäristö asuntola on? Onko se koti, asumispaikka, oppimisympäristö vai näitä kaikkia? Miten asuntoloiden ja oppilaitoksen muut palvelut ovat yhteydessä toisiinsa? Mitä asuntolapedagogiikka pitää sisällään ja miten se määritellään? Miten asuntolatyön arvostusta lisättäisiin? Ainakin näitä kysymyksiä kysyimme toisiltamme ja hieroimme näkökulmia toisiaan vasten. Päätimme suunnitella yhdessä puheenvuoroja, paneelikeskusteluja ja työpajoja tuleville valtakunnallisille asuntolaohjaajien päiville, verkostokahveille, virtuaalitapaamisiin, Uusi koulu IX –seminaariin, Facebook-ryhmään ja opiskelijahyvinvoinnin päiville.

Sakun päivänä tammikuussa 2021 kohtasimme tällä porukalla Teamsissä uudelleen. Uutena näkökulmana pöytään heitettiin vertaiskehittäminen, palautteen tärkeys ja asuntolaohjaajien vertaistuki. Voisiko asuntolatoimintaa lähestyä nuorisotyöstä tutun, varsinkin talotyössä käytetyn, auditointimallin kautta? Onko mitään auditointimallia sovellettu asuntolatyöhön? Näitä kysymyksiä alkoi sinkoilla Yhessä eteenpäin -hankkeen projektipäällikkö Mervi Hotokan suunnalta. Mervi osallistui olosuhteiden pakosta kokoukseen Esedun komerosta, joka oli sinisenään savua uuden oivalluksen räjäyttämänä: ”asuntolatyön auditointimenetelmä!” Maria Käkelä sai heti kiinni juonesta, sauhusi innostuneena ja melkein aineellistuen ruudusta kylään: ”Sitä on päästävä pilotoimaan!” Asuntolaohjauksen valtakunnallisten päivien ennakkotyöpajaan tuodaan asuntolatyön auditointi ja rekrytoidaan osallistujat pilottien toteutukseen. Ilmaan jäi pohdittava kysymys: Kuinka paljon auditoinnista ja vertaisarvioinnista voisi olla hyötyä asuntolaohjaajien työssä?

Syntyminen

Ennakkotyöpajaan osallistui iso kourallinen kiinnostuneita asuntolaohjaajia ja auditointi kirvoitti paljon ajatuksia. Asuntolat ovat keskenään erilaisia ja saattavat olla eriarvoisessa asemassa saman oppilaitoksen sisälläkin – tarvitaan sekä ulkoista että sisäistä kehittämistä. Kaikessa on oleellista luottamuksellisuus auditointitahojen välillä. Tietoja ei luovuteta ulospäin, vaan vain auditointiprosessin toteuttajille. Näin voidaan ottaa turvallisesti esiin vaikeitakin asioita. Auditointi on ennen kaikkea oman työn kehittämisen väline. Numeerisen arvioinnin sijaan pohdittiin “asuntolapainopistealueiden” nimeämistä, jolloin voidaan priorisoida kehittämiskohteita tiedostetummin. Auditointi voi lisätä laatukriteerien tarkastelua ja madaltaa kynnystä käyttää laatukriteeristöä konkreettisemmin työssä sekä helpottaa esimiestä hahmottamaan asuntolatyön sisältöjä. Jos nostetaan oppilaitoksen yhdeksi laatukriteeriksi asuntolan auditointimallin toteuttaminen, syntyisi sopiva velvoittavuus sen toteuttamiselle. Liian arvioiva auditointi voi estää todellista kehittämistä. Mitä jos ei puhuta vertaisarvioinnista vaan vertaiskehittämisestä?

Vertaiskehittäminen; veke oli syntynyt ja päästi palkeiden täydeltä ensimmäisen huutonsa maailmaan!

”Pitäähän vastasyntyneellä nimi olla!”

Lämmittelypäiviltä auditointimallia vertaiskehittämään ilmoittautui väkevä joukko asuntolaohjaajia: Mervi Juuti (Samiedu), Jari ”Papi” Paappanen (Esedu), Tommi Lapinjoki ja Oona Kallio (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu), Ida Luojukoski (Forssan ammatti-instituutti Fai), Pirjo Telanne (Sasky koulutuskuntaymtymä), V-V Virtanen (Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poke) ja Virpi Sironen (Sedu). Auditointijengi kokoontui ensimmäisen kerran huhtikuun puolivälissä 2021 ja alkoi muokkaamaan hankkeen tekemää auditointilomaketta. Toukokuun alussa lomake ja sen käyttäminen alkoi näyttää pääpiirteittäin toimivalta ja 18.5. se laitettiin ensimmäiseen tulikokeeseen, Sujuvat siirtymät -verkoston vertaisarviointipäivään. Vertaiset kohtelivat vastasyntynyttä lempeästi ja evästivät nipulla viisaita kehittämiskohteita ja vahvuuksia. Auditointimalli alkoi kaipaamaan nimeä.

Toukokuun loppupuolen kokoontumisessa, paikalla olleen auditointijengin läsnä ollessa, vertaiskehittämisen auditointimalli kastettiin ja nimeksi tuli VeKe, virallisesti koko nimeltään VeKe – asuntolaohjauksen vertaiskehittäminen. Kummitädiksi ja loppuelämän lempeän kriittiseksi matkaseuraksi lupautui Saku ry:n verkostokoordinaattori Maria Käkelä ja epäviralliseksi muuriksi ja tueksi maailman myrskyjä vastaan ilmoittautui Kpedun asuntolaohjaaja Tommi Lapinjoki. Tommi ottikin vastasyntyneen vierailulle Kpedun asuntoloihin ja vierailusta saatiin ensimmäiset hyvät kokemukset siitä, miten asuntolaympäristö ja VeKe suhtautuvat toisiinsa.

Jengin tuella ja viisaiden sanojen saattelemana VeKe ohjattiin kasvupolulle.

Lapsuus

VeKen polku lapsuuden metsikössä johti heti kesäkuussa erityisten vieraiden eteen. Sujuvat siirtymät -verkosto järjesti OPH:n asiantuntijoista koostuneen asiantuntijaraadin arvioimaan VeKen ja muiden kasvuvauhdissa olevien menetelmien valmiuksia selvitä elämästä ehjin nahoin. Päivä suoristi sopivasti VeKen ryhtiä ja antoi kriittisiä ja ravitsevia eväitä tulevia koitoksia varten. Saman kuun loppupuolella huomattiin VeKen kasvaneen ulos lapsuusajan vaatteistaan hämmentävän nopeasti. Onneksi kasvatusjoukoilla oli valmiina uudet kuteet paljastuneiden raajojen peitoksi ja ensimmäinen virallinen vertaiskehittämisen lomake verhosi lapsuusajan loppumisen kynnyksellä kompuroivaa nuorukaista. Hyvinvoiva amis -menetelmäpankkiin oli samanaikaisesti hankkeen toimesta ilmestynyt kuvausta ja ohjeistusta, miten VeKen kanssa tulee parhaiten toimeen. Hyvä niin, sillä murrosikä kiilui jo näköpiirissä.

Varhaisnuoruus

Auditointijengin syyskuun 2021 tapaamisessa huomattiin VeKen taidoista uusia puolia ja muutama asuntolaohjaaja lähti kokeilemaan sen toimivuutta kehityskeskustelujen tukena. Kokeiluista tuli hyvää palautetta ja varsinkin Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän Forssan ammatti-instituutti (FAI) koki VeKen monella tasolla toimivaksi. FAI kutsui VeKen tutustumaan ympäristöönsä ja syksyn ajan Forssan ammatti-instituutti oli nuorukaisen ensimmäinen oma koti!

Asuntolaohjaaja Ida Luojukoski käytti VeKeä apuna omassa yhteisöpedagogikoulutuksen opinnäytetyössään, jonka tarkoituksena oli luoda laatusuunnitelma Forssan ammatti-instituutin asuntolaohjaukselle. Työ onnistui erinomaisesti ja FAI otti VeKen asuntolatyön ja sen kehittämisen seurannan ja arvioinnin työkaluksi. Yhessä eteenpäin -hanke sai kuulla vierailullaan Forssaan, miten VeKellä ja oppilaitoksella yhteiselo sujuu. VeKe sai kunnian toimia asuntolatyön tuloskortin tapaan ja asuntolaohjauksen tilaa tarkasteltaisiin jatkossa VeKen avulla vuosittain.

Asuntolatiimin esimies, opiskelijapalveluiden päällikkö Sari Saukoniemi kommentoi: ”Olen työskennellyt 8 vuotta asuntolatyön parissa ja kokemusta löytyy. VeKe-lomake kokosi minullakin päässä olevat asiat jäsentyneesti.”

Myös koulutuskuntayhtymän johtaja Maaria Silvius kiitteli VeKen toimivuutta: ”Lomake on kiinnostava myös siltä kannalta, mitä asioita siinä lomakkeen laatija kysyy. Minut yllätti esimerkiksi kohta, miten luodaan yhteyttä alueen muihin nuoriin. Ei ole tullut ajatelleeksi näin monipuolisesti. Auditointi ja vertaisarviointi on tärkeää, kehittämiseen tarvitaan mittatikkuja, missä mennään. Haluan, että mennään edelläkävijöinä, kärkikahinoissa. Oma kehittyminen on hyvä nähdä. VeKe toimii oivana kehittämisen apuvälineenä”

Juuri aloittanut rehtori Heli Elo-Vuola: ”Uutena reksinä en tunne ympäristöä, asuntolatyön laaja-alaisuus ja moninaisuus tuli VeKen kautta hyvin esille. ”

Iso osa Vekeä jäi pysyvästi Forssan ammatti-instituutin toimintaympäristöön, mutta uudet kokemukset odottivat jo nurkan takana.

Nuoruus

Loppuvuodesta 2021 VeKeä revitään maailmalle.  Marraskuussa VeKe sai kutsun Toisen asteen ammatillisen opiskelijahyvinvoinnin kehittämispäiville Tampereelle. Joukko opiskelijahyvinvoinnin eteen työskenteleviä ohjaajia ja esihenkilöitä halusivat pajatyyppisen toteutuksen kautta tutustua paremmin VeKeen. Matkaseuraksi Tampereelle änkesi etäisesti Kari Salmelaiselta näyttävä ja kuulostava hanketoimija. Yhdessä pajalaisten kanssa VeKen eväät kasvoivat merkittävästi. Yhteiseksi tärkeäksi ratkaistavaksi kysymykseksi jäi: miten VeKe toimisi paremmin nuorten kanssa ja miten nuorten osallisuus saataisiin näkyviin? Onneksi VeKen ei tarvinnut luottaa vain outoon salmelaisklooniin, vaan pajaan osallistui myös kummitäti Maria Käkelä, joka lupautui auttamaan VeKeä tässäkin asiassa.

Joulukuussa oli Sujuvien siirtymien levittämisseminaari, jossa VeKe sai oman 15 minuuttisensa kuuluisuudesta. Onneksi julkisuus ei noussut liian pahasti nuorukaiselle hattuun, vaan VeKe jatkoi edelleen oman tiensä etsimistä nöyrästi ja uusiin mahdollisuuksiin tarttuen. No, ehkä vartin kuuluisuuden aiheuttamia jälkimaininkeja oli nähtävissä, kun helmikuussa 2022 VeKe esitteli itseään Sujuvien siirtymien uutiskirjeessä menneiden aikojen sketsityyliin: ”Onks VeKee näkyny, a-ha, a-ha. Tack tack, lycka till!”

Kun VeKen pään todettiin kestävän riittävällä tavalla kuuluisuutta, päätettiin tunnettavuuden eteen laittaa lisää höyryä. Yhessä eteenpäin solmi maaliskuun lopulla 2022 yhteistyösopimuksen kouvolalaisen mediatuotannon jengin, Medialouhoksen kanssa. Louhoksen osaavat ja innovatiiviset veijarit, Jouni Kallio ja Tuomas Petsalo ottivat kaiken irti divaritason näyttelijöistä ja VeKen ja asuntoloiden yhteisen matkan tueksi syntyi video. VeKe-videota koeponnistettiin Iisalmessa, jossa Ylä-Savon ammattioppilaitos Ysaon emännöimänä seitsemän toisen asteen ammatillista oppilaitosta oli kiinnostunut asuntoloiden vertaiskehittämisestä. Palaute oli rohkaisevaa ja VeKe kehittämisen työkaluna nähtiin toimivana. Asuntolatyön merkityksellisyyden tuominen näkyvämmäksi nousi jälleen esille. Lisäksi kehittämisen keskiöön nostettiin VeKen astuminen digitaaliaikaan ja nuorten osallisuuden varmistaminen kehittämisen lähtökohtana. Nämä viisaat kehittämistavoitteet povarissa VeKe jatkaa kasvamistaan asuntolatyön kentällä. Hankkeen tarjoamat kasvun mahdollisuudet ja majapaikka katoavat aikanaan. Työtä ja tukea jatkaa jo nyt ja tulevaisuudessa Saku ry, jossa kummitäti ja verkostokoordinaattori Maria Käkelä tekee kaikkensa VeKen pärjäämisen eteen.

Näin vekestä tuli VeKe.

Video VeKestä on 13.6 lähtien kaikkien halukkaiden katsottavissa Xamkin YouTube-kanavalla.

#vekevyyhti

Kirjoita kommentti

*

Yksi kommentti

  1. Hieno kasvutarina. SAKU ry on luvannut tarjota kodin aikuistuneelle viisaalle VeKelle ja VeKe onkin jo muuttamassa. VeKen löytää osoitteesta http://www.asuntolaohjaajat.net. VeKe palvelee asuntolaohjaajia ja asuntoloista vastaavia. Suuri kiitos, kaikille VeKen kanssakulkijoille.