Mökkielämä nostaa positiivisia mielikuvia ainakin näin työpöydän ääressä tietokonettaan naputtelevalle. Luonto ja puhdas ilma mutta myös fyysiset askareet mökkeillessä tuottavat mielihyvää ja antavat olemassaololle arjen kiireestä poikkeavia merkityksiä. 

Mutta onko mökkimindfullnessista eteläsavolaisen elinvoiman pelastajaksi?

Se on mahdollista! Näin vastasivat koulutustoimijat sidosryhmineen Koulutusportin Delfoissa katsoessaan kohti vuotta 2035. 

Monipaikkaisuus ja luontoarvoja korostava elämäntapa voisivat olla vastauksia maakuntaa haastaviin toimintaympäristön muutoksiin.  

 

Delfoissa väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen nähtiin kaikkein voimakkaimmin Etelä-Savoa koettelevaksi megatrendiksi. Ekokriisi puolestaan kaikkeen vaikuttavana muutosajurina. Uusille asukkaille voidaan maakunnassa tarjota mahdollisuuksia kestävään elämäntapaan ja näin vaikuttaa myös alueen vetovoimaisuuteen.  

“Etelä-Savo on hyvä paikka kasvaa kestävään luontosuhteeseen”, kiteyttää yksi panelisteista. “Mietin, että mitä kaikkea sellaista voisi rakentua, jossa vähemmän on enemmän. Voiko aineettomasta rakentua Etelä-Savon menestystekijää?”, pohditaan puolestaan toisessa kommentissa. 

Vihreä siirtymä, biotalous ja kestävä yritystoiminta puolestaan avaavat uusia mahdollisuuksia teknologian sulautumisen ja talousjärjestelmän muutoksen megatrendien valossa. Kaikki tämä vaatii kuitenkin aktiivista ja ripeää otetta.  

“Etelä-Savossa ei pidä jättäytyä peesailemaan ja seurailemaan muutoksia. Alueella voi tässä muutoksessa paljon voitettavaa, sillä on resursseja, joiden kysyntä kasvaa.” 

 

Yksinkertaista ja tasapainoista elämää luontoa arvostaen – mökkimindfullness. Yksilötasolla mahdollista saavuttaa ehkä jo nyt. Etelä-Savon elinvoiman näkökulmasta on vielä paljon tehtävää.  

Tutustu, mitä muita elinvoiman avaimia Delfoi tarjoilee. Delfoi-raporttiin tästä.  

Lyhyempi kooste Delfoista tästä. 

 

Kirjoittaja: 

Kati Viljakainen 

TKI-asiantuntija 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Luovat alat

 

Kuvat: Canva.com