Kiitoksia kaikille ”Monimuotoiset metsät” hankkeen luennoitsijoille, yhteistyökumppaneille sekä tilaisuuksiin osallistuneille henkilöille.

Metsien vaihtoehtoinen käsittely saa aikaan paljon julkisuuttaa erilaisissa tiedoitusvälineissä. Perinteisellä tasaikäisen metsän kasvatuksella on vallitseva asema tämän hetken metsien käsittelyssä. Tulevaisuus näyttää yleistyykö eri-ikäisrakenteisen metsän käsittely Suomessa.

Menestystä metsien käsittelyyn vuodelle 2018

Rauno Kousa