Juvenian kehittämishanke, OSUMA on lähes puolen vuoden ajan ollut kehittämässä maahanmuuttajanuorten ja nuorten aikuisten työnhakutaitoja etenkin digitaalisia menetelmiä hyödyntäen.

Melko usein esille nousee, että osaamisen tunnistaminen voi olla haastavaa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työkokemusta ei ole vielä päässyt kertymään ja sitä kautta koetaan, että kokemusta ei ole. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa, sillä kokemusta voi kartuttaa monenlaisissa muissakin ympäristöissä työympäristön lisäksi.

 

OSUMA-hanke on kerännyt tietoa yksilö-ja ryhmänohjaustilanteiden kautta sekä ennen kaikkea kohtaamalla maahanmuuttajanuoria-, nuoria aikuisia sekä heidän kanssaaan toimivia ammattilaisia.

Oleellisena osana ohjaustilanteissa, ohjattava pohtii ja tunnistaa jo olemassa olevaa osaamista.  Usein ohjaustilanteeseen saapuessa ohjattava saattaa olla asenteella, että osaamista ei ole. Tällaisissa tilanteissa olemme pyrkineet kannustavan keskustelun kautta sanoittamaan osaamista. Keskustelun tukena olemme myös hyödyntäneet erilaisia taito –kortteja,

 

Tässä esimerkkejä hankkeen yksilöohjattavien rooleista ja taidoista, joiden kautta olemme kartoittaneet asiakkaiden osaamista, silloin kun työkokemusta ei ole paljoa tai ei ollenkaan.

Esimerkki 1: Jalkapallo on joukkuelaji, joka kehittää tiimityötaitoja, tavoitteellisuutta, täsmällisyyttä sekä tekniikkaa ja fyysiikkaa.

Esimerkki 2: Vapaaehtoistyö on organisointia, ongelmaratkaisua ja tavoitteeseen sitoutumista.

Esimerkki 3: Kotiäiti on “multitaskaaja”, taitona muun muassa arjen hallinta ja taloudenhoito.

Esimerkki 4: Omat kiinnostuksen kohteet luovat osaamista. Esimerkiksi piirtäminen, verkko-pelaaminen, valokuvaaminen, mopojen korjaaminen…

 

Monessa yhteydessä todetaan, että työnhaku ja työelämä muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Tämä tarkoittaa sitä, että työtehtävät voivat olla yhä moninaisempia ja hyvin monenlaisista taidoista voi olla hyötyä. Meissä jokaisessa on paljon osaamista ja tätä osaamisen sanoittamista tulee olla tukemassa nyt ja jatkossa.

Mikäli ohjattaville nuorille ja nuorille aikuisille ei tarjota tukea ja kannustusta tunnistaa omaa osaamistaan, kuinka voimme olettaa työnhaun olevan positiivinen kokemus nyt tai tulevaisuudessa?

Kannustetaan heitä siis jatkossakin ahkerasti, jotta jokainen voi tunnistaa oman osaamisensa, niin hyvin kuin se siinä tilanteessa on mahdollista.

Kirjoittaja: Henna Rämä, OSUMA-hanke

————————————

Hankkeen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajanuorten ja nuorten aikuisten työnhakutaitoja sekä koulutukseen ja työelämään ohjautumista. Hankkeen toimialueena on Mikkeli ja kohderyhmänä maahanmuuttajnuoret ja nuoret aikuiset. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY –keskus Euroopan sosiaalirahastosta.