Motiivi-hanke on käynnistellyt keväästä alkaen toimintaansa Kouvolassa. Motiivi-hankkeessa tuetaan nuoria tulevaisuussuunnitelmiensa tekemisessä ja kehitetään ohjausmenetelmiä. Kouvolassa toiminta kytkeytyy Ohjaamo Kouvolan verkostojen kautta monialaisten ohjausprosessien ja digitaalisten ohjausmenetelmien kehittämiseen.

Kevään ja kesän aikana olemme haastatelleet ohjausalan ammattilaisia ja verkostoituneet eri toimijoiden kanssa. Vierailut Kouvolan ohjaamossa ovat olleet myös tärkeitä hankkeen kehittämistyölle. Yhdessä saamme enemmän aikaan. Haastattelut jatkuvat syksyn aikana toisen ohjaamokumppanin, Keski-Uusimaan ohjaamojen, kanssa.

Olemme järjestäneet kaksi koulutustilaisuutta verkostoille muun muassa monialaisuudesta, NäytönPaikasta ja digitaalisista ohjausmenetelmistä. Syksyllä jatkamme haastattelujen parissa, verkostoitumisella ja opiskelijatyövoimalla myös nuorten parissa. Nuorten ääni ohjausprosesseista saadaan sosionomiopiskelija Kati Saineen avustuksella. Motiivi-ryhmätoimintaa ja digitaalisia ohjausmenetelmiä kokeilee yhteisöpedagogiopiskelija Anni Taina.

Miikkael Ringmann kouluttaa NäytönPaikka -palvelua

 

Monialaisten ohjauspolkujen tueksi kokeilemme myös Näytön Paikka –palvelua yhdessä Ohjaamo Kouvolan verkostojen kanssa. Näytön Paikka -palvelu on tarkoitettu nuorten omaksi työkaluksi, jolla nuori voi tehdä omaa elämäänsä näkyväksi ja hallita omia tärkeitä tietojaan yhdessä palvelussa. Halutessaan nuori voi kutsua työntekijän katsomaan tallettamiaan tietoja.

Opiskelijoiden lisäksi Motiivi-hankkeen Kouvolan päässä työskentelee Tuija Suikkanen-Malin ja Kirsi Purhonen. Ollaan yhteyksissä!