Time4Help Suomi -hankkeen kansainvälinen yhteistyö käynnistyi Puolan Wroclawissa. Hankkeen tavoitteena on tukea 45-65-vuotiaita naisia eteenpäin urallaan.

Xamkin Pienyrityskeskuksessa alkaneen Time4Help Suomi: Palvelukehittäminen – naisjohtajuus – yrittäjyys -hankkeen tavoitteena on tukea 45-65-vuotiaita naisia eteenpäin urallaan. Eurooppalaisessa Time4Help-partneriverkostossa on Xamkin Pienyrityskeskuksen lisäksi mukana 45-65-vuotiaita naisia tukevia organisaatioita kolmesta Euroopan maasta: Dobre Kadry Puolasta, Acción Contra El Hambre Espanjasta ja Odisee University Collegen Higher Institute for Family Studies Belgiasta.

Puolalainen kumppaniorganisaatiomme Dobre Kadry on tutkimus- ja valmennusorganisaatio, joka järjestää koulutuksia haasteellisille kohderyhmille kuten ikääntyville ja heikosti koulutetuille. Kick off -kokouksen lisäksi Puolan vierailulla tutustuimme paikallisiin organisaatioihin mm. kauppakamariin, joka järjestää vuosittain Naisten foorumin Wroclawissa, naisten oikeuksia puolustavaan yhdistykseen sekä yli 45-vuotiaita naisia parhaana resurssinaan pitävään markkinatutkimusyritykseen.

 

Valmennuksia etelä-savoon

Etelä-Savossa Time4Help-hanke näkyy keväästä 2019 lähtien toteutettavina johtajuus-, yrittäjyys- ja palveluliiketoiminnan valmennuksina 45-65-vuotiaille naisille. Valmennuksen aiheet sisältävät osaamisen päivittämistä ja kehittämistä, palvelumuotoilua, työhyvinvoinnin lisäämistä, kansainvälistymistä, uusien ratkaisujen yhteiskehittämistä sekä tietojen ja kokemusten vaihtoa alueellisessa ja kansainvälisessä naisverkostossa. Valmennuksiin kuuluu myös mahdollisuus osallistua kumppanimaihin eli Espanjaan, Belgiaan tai Puolaan suuntautuvalle tutustumismatkalle.

Tapaamme Time4Help-kumppaneiden kanssa seuraavan kerran Madridissa, jolloin pääsemme tutustumaan tarkemmin Acción Contra El Hambre -verkoston toimintaan työllistämisen ja yrittäjyyden edistämisessä. Espanjan partneri koordinoi eurooppalaista innovaatioverkostoa ja järjestää sosiaalisten innovaatioiden innovaatiokilpailuja.


Time4Helpin hankenaisia Café Rownikissa, joka työllistää vammaisia nuoria ja auttaa heitä itsenäisen elämän alkuun.

 

Katso Time4Help-valmennuksen esite tästä. 
Lisätietoja valmennuksesta: Kaija Villman kaija.villman@xamk.fi puh. 040 176 4667

 

Time4Help Suomi: palvelukehittäminen – naisjohtajuus – yrittäjyys –hankkeen toteuttaa Xamkin Pienyrityskeskus ja se saa Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta. Hankkeessa toimitaan yhteistyössä eurooppalaisen kumppaniverkoston kanssa.

Kirjoittajat
Kaija Villman ja Mervi Rajahonka