Kaakkois-Suomen ELO-verkosto kokoontui aiheen ympärille 17.4. ja 20.4. verkon välityksellä. Tavoitimme yli 70 ohjauksesta kiinnostunutta ammattilaista verkon äärelle. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueiden verkkoklinikoissa esiteltiin muun muassa ohjauksen digitaalisuutta, sukupuolisensitiivistä ohjausta, koulutusjatkumoja varhaiskasvatuksesta lukioon ja korkeakouluopintoihin asti ja monialaisten toimijoiden tekemää yhteistyötä. Ohjaamojen, TE-palveluiden ja yrittäjien/muiden työnantajien työ on myös osa nuoren ja opiskelijan urapolun tukemista.

Nuorten ja aikuisten oppimisen ja ammattiurien ohjauksessa kaikki yhteinen työ on sallittua ja toivottavaa. Opiskelijoiden urapolut muodostuvat ihmisen omien mielenkiintojen, koulutustarjonnan, ohjaavien ammattilaisten ja organisaatioiden ohjauksen sekä sosiaalisten suhteiden avulla. Kaakkois-Suomen vahvuutena on hyvin toimiva ohjauksen verkosto, jonka jäseniltä löytyy hyviä käytäntöjä, tahtoa osaamisen jakamiseen ja kehittämisinnokkuutta.

Ohjauksen oikea-aikaisuus ja saatavilla olevat palvelut tukevat ihmisten ammatillisia uravalintoja. Itsetuntemus, osaamisen tunnistaminen, tiedonhankinta, uratarinat, ratkaisunkyvyn ja tulevaisuuden suunnittelukyvyn tukeminen vaikuttavat ylipäätänsä koulutuksen tai työpaikan löytymiseen. Myös tasa-arvoinen työelämä ja sukupuolisensitiivinen ohjaus ovat tulevaisuudessakin tärkeä osa koulutusta ja työelämää.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Elinikäisen oppimisen verkosto ja Ruuti – sukupuolisensitiiviset ura- ja työpaikkaohjauksen mallit –hankkeen järjestämien verkkoklinikoiden materiaalit löytyvät alla olevista linkeistä

Etelä-Karjalan ELO-verkosto

Kymenlaakson ELO-verkosto