Nuorisotyö on tärkeä voimavara nuorille koulutusten nivelvaiheissa. Varmasti yksi merkittävimmistä siirtymävaiheista on kesäloma peruskoulun ja toisen asteen välillä. Vaikka nivelvaiheesta puhutaan tässä kesän yhteydessä, kyseessä ei suinkaan ole muutamaan kuukauteen typistyvä vaihe nuoren elämässä, vaan pidempi prosessi.  Nuorisotyö tarjoaa nuorille tukea, ohjausta ja resursseja näiden siirtymävaiheiden helpottamiseksi myös loma-aikoina.

Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta, sekä vertaisryhmien järjestäminen ovat nivelvaiheen ja koulutussiirtymien tukeen liittyviä tehtäviä. Valmentavana toimintana esimerkiksi opastetaan cv:n tekemisessä, kuitenkin pitäen mielessä nuoren oikeus ja vapaus myös lomailla ilman velvollisuutta miettiä koulusta ja tulevia opiskelupaikkoja. Nuorisotyön järjestämien aktiviteettien ensisijainen tehtävä voikin olla pitää hauskaa ja viettää vapaa-aikaa!

Nuorten yksilölliset tarpeet ja toiveet on tärkeää huomata, osallistaen nuoria toiminnan suunnitteluun. Jotkut kaipaavat enemmän ohjattua toimintaa, seikkailuja, tekemistä ja pelaamista. Toiset taas kaipaavat enemmän rauhallista oleilua ja lepoa. Kesälomalla saa rentoutua ja keskittyä myös pelkästään olemiseen. Nuorisotyö on menossa mukana nuoren toivomalla ja tarvitsemalla tavalla myös lomalla.

Tähän blogiin on koottu muutamia vinkkejä ja materiaaleja hyödynnettäväksi. Niistä voi olla apua nivelvaiheiden pohtimiseen nuorisotyön näkökulmasta, ja millaista toimintaa ja tukea nuorisotyö voisi tarjota kesällä ja koulun taas alkaessa syksyllä.

 

Perusperiaatteita koulutusten siirtymävaiheissa

  • Tukipolku-hanketta käsittelevään blogitekstiin on kuvattu yleisiä periaatteita nivelvaiheohjauksen tuesta nuorisotyön näkökulmasta.

Lue blogiteksti: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/nivelvaiheohjaaja-opiskelijan-tukena-nivelvaiheissa/

 

  • Vantaan Nuoskan projektikoordinaattori avaa blogissaan Nivelvaihetta monipuolisena nuoren vahvistamisen prosessina, joka ei typisty muutamaan kuukauteen tai kesään koulutusasteiden välillä.

Lue blogiteksti: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/nuorisotyon-mahdollisuudet-koulutusten-nivelvaiheissa/

 

  • Tuettuja siirtymiä -hankkeen -ohjaajat kertovat podcastissa intensiivisestä nivelvaiheen yksilöllisen tuen kehittämisestä, sekä monipuolisesta tuesta jota nuorille on tarjottu siirtyessä peruskoulusta toiselle asteelle.

Kuuntele podcast: https://soundcloud.com/nuoska-osaamiskeskus/nuorten-tukeminen-nivelvaiheessa-vieraana-vantaan-case-managerit

 

  • Alakoulusta-yläkouluun nivelvaihekoulutuksen tallenteessa avataan käytäntöjä, jotka ovat hyödynnettävissä myös toiselle asteelle siirryttäessä. Alustuksissa kerrotaan Vantaalla kesäajalla järjestettävästä nivelvaiheleiristä, Lahdessa nivelvaiheen suunnittelun käytettävästä vuosikelloista, sekä esimerkkejä Hollolasta.

Katso tallenne: https://www.youtube.com/watch?v=_pD2Ky29sm4&list=PLXswRRyb1mzqMWIuUJuv3309AxNjAgXn4

 

Pienryhmien järjestäminen peruskoulusta toiselle asteelle siirtyville

Perusasteella aloitettua pienryhmätoimintaa on mahdollista jatkaa myös toisen asteen oppilaitoksessa. Mukana voi olla 9. lk ja toisen asteen 1. vuosikurssin opiskelijoita. Suljettu pienryhmä kohdennetaan nuorten tarpeista johdettuun teemaan, esimerkiksi hiljaisille, yksinäisille ja syrjään vetäytyville. Perusasteen viimeisen vuoden ja toisen asteen ensimmäisen vuoden yhdistävää suljettua pienryhmätoimintaa kannattaa rakentaa minkä tahansa nuoria kiinnostavan teeman ympärille. Tällaista ryhmätoimintaa voi jatkaa myös kesällä erilaisten kesäaktiviteettien parissa.

 

Syksyllä alkavan koulujen aloittamisen huomioiminen

 Kutsukaa aloittavat opiskelijat noin viikkoa ennen koulun alkua tutustumaan oppilaitoksen nuorisotyöntekijöihin, opiskeluhuollon henkilöihin, tiloihin ja toisiinsa. Kannattaa pyytää mahdollisuuksien mukaan myös vanhempia opiskelijoita, tutoreita ja opiskelijakunnan hallitusta. Kun paikalla on vielä rauhallista eikä opintojen alku vie kaikkea huomiota, ehtii paikka ja muut ihmiset tulla tutummiksi ennen varsinaista aloitusta.

 

Kesäksi pelejä ja toimintaa

Kaikenlainen toiminnallisuus on keskeistä nuorisotyön työkalupakissa, ja erilaiset pelit ja leikit sopivat hyvin myös nivelvaiheen tukeen. Näitä voi hyvin hyödyntää myös kesällä järjestettävissä pienryhmissä tai nuorten leireillä.

 

  • Pakopelit ovat mainio tapa saada ihmiset pohtimaan ja ratkaisemaan erilaisia haasteita yhdessä. Pakopeleille löytyy aikaa nimenomaan kesällä tai muina loma-aikoina.

Lue lisää blogista: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/pakopelit-koulunuorisotyon-menetelmana/

 

  • Koonti tunnetaitoja ja ryhmädynamiikkaa vahvistavista harjoitteista – dokumentissa on käytännön esimerkkejä tutustumisharjoitteista, draamaleikeistä, rentoutusharjoitteista ja ryhmänohjaajan valmistautumisesta ohjaamiseen tuntisuunnitelman avulla.

Tutustu koontiin: https://www.nuorisokanuuna.fi/sites/default/files/materiaalipankki/2023-04/Koonti%20tunnetaitoja%20ja%20ryhm%C3%A4dynamiikkaa%20vahvistavista%20harjoitteista.pdf

 

Hannele Sorri

projektisuunnittelija

Vantaan kaupungin nuoriso- ja yhteisöpalvelut

Osaamiskeskus Nuoska

 

Kuva: Vantaan kaupunki

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia. Vantaan kaupunki on yksi Nuoskan osatoteuttajista.