Vuoden 2020 alussa Nivelvaiheohjaaja aloitti työnsä Keski-Pohjanmaan ammattiopiston- Kokkolan kampuksella. Tukipolku-hankkeen kautta haluttiin tarjota tukea ammattiopiston sekä yläkoulujen nuorille, jotka ovat siirtymässä ammattiopistoon opiskelemaan, ja tarvitsivat erityistä tukea opiskelun aloituksessa tai koulunkäynnin sujumisessa.

Matalankynnyksen palveluun ohjautui nuoret itsenäisesti, opetushenkilöstön, opiskelijahuollon, sosiaalitoimen, yläkoulun opinto-ohjaajan kautta, ym. moniammatillisen verkoston kautta. Nuoren kanssa sovittiin tapaaminen useasti kahden kesken rennossa paikassa, vaikka kävellen kaupungilla tai ajellen autolla, jolloin tutustuminen oli helpompaa ja luontevampaa. Ensi tapaamisia nuorten kanssa oli myös moniammatillisen verkoston kanssa. Yhteistyötä Nivelvaiheohjaaja teki kuitenkin paljon nuorten asioissa huoltajien, koulun toimijoiden sekä verkoston kanssa, tällöin pystyttiin yhdessä tukea nuoren koulunkäyntiä parhaiten.

Palveluun ohjautui paljon nuoria heidän opiskeluidensa aikana. Yhteydenottoja tuli poissaolojen tai erilaisten haasteiden vuoksi.  Nivelvaiheohjaaja jalkautui nuoren luokse useasti kotiin ja alkoi selvittää kokonaistilannetta. Selvisi useita tuen tarpeita, jotka eivät olleet tiedossa koulussa. Luottamussuhteen syntyessä oli helpompaa ohjata nuorta eri tuen pariin, ottamaan tukea vastaan, jota oli tarjottu, mutta nuoren ollessa epävarma oli tuki jäänyt käyttämättä. Näin saatiin käyntejä toteutumaan sekä sopimattomalta tuntunut palvelu sopivaksi. Käynneille mentiin aluksi pääsääntöisesti yhdessä Nivelvaiheohjaajan kanssa, jonka myötä käynneille meno oli nuorelle helpompaa, saattaen vaihto tapahtui, pystyi olla alussa nuoren äänitorvena, muistina ja tukena, sekä varmistui kiinnittyminen tuen pariin. Useita tilanteita oli, jossa nuori ei tiennyt mistä saisi apua ja Nivelvaiheohjaaja pystyi auttamaan, koska hänellä oli vahva kokemus erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjaamisesta sekä palvelujärjestelmän tuntemus.

Nivelvaiheohjaaja tuki nuoria monenlaisissa eri siirtymävaiheissa. Nuorten kanssa tutustuttiin yhdessä eri aloihin, pohdittiin omaa alaa ja tehtiin yhdessä opinto-ohjaajan kanssa alavaihdoksia, käytiin tutustumassa ammattiopistoon ja sen toimitiloihin ennen opintojen alkua, aloitettiin opintoja rinnalla kulkien niin kauan kuin tarvetta oli, etsittiin työharjoittelu paikkoja, etsittiin kesätöitä, käytiin tutustumassa uuteen opiskelupaikka kuntaan, etsittiin asuntoja ym. Nuorelle oli tärkeää, että opintoihin tullessa hänellä oli jo tuttu työntekijä, johon pystyi ottaa yhteyttä ja kysyä ihan mitä vain. Poissaolot ja keskeytykset vähenivät, koska nuorella oli oma työntekijä talon sisällä, työntekijä, joka pystyi reagoida nopeasti nuoren tuen tarpeeseen ja vastata pieniin sekä isoihin kysymyksiin, sekä nuori myös tiesi, että ohjaaja etsi tarvittaessa henkilön, joka osasi auttaa. Nuoren ei tarvinnut kulkea luukulta luukulle, koska useimmiten niissä tapauksissa nuori jäikin kotiin, eikä tohtinut mennä kyselemään.

Nuoret kokivat, että on helpompi hoitaa yhdessä asioita palveluverkostossa ja usein tulikin viesti, että nuorella on aika johonkin ja voiko lähteä mukaan. Kyseessä saattoi olla hyvin erilaiset asiat mm. kouluun, raha-asioihin, terveyteen, arkeen, jaksamiseen liittyen. Useasti nuorella ei ollut tietoa, miten jossakin toimitaan, ja sen vuoksi jännitti paikan päälle meno yksin. Kun ohjaajalta sai tukea ja neuvoja, käynnit alkoivat sujua yksin. Nivelvaiheohjaajan tuki oli vapaaehtoista, nuoret ottivat tuen vastaan, joka kerta, kun sitä heille tarjottiin. Nuoret arvostivat työntekijää, jolla oli aikaa kohdata, joka ymmärsi nuoruutta ja aina pyrittiin löytämään hyvässä hengessä ratkaisu tilanteisiin. Nuoret halusivat palautteen perusteella tukea, joka on helposti saatavilla lähellä heitä, heidän opiskeluarjessaan kampuksella.

Oppilaitoksen toimijat ottivat Nivelvaiheohjaajan tuen huojentuneina vastaan, koska vastaavaa palvelua ei ollut aiemmin ja sille selkeästi tarvetta oli. Toimijat saivat tukea nuorten kanssa haastavissa tilanteissa, ratkaisukeskeinen ja erityisnuoriso-ohjaajamainen työote oli hyvin ratkaiseva monessa tilanteessa, jossa ei ollut saatu nuoreen kontaktia eikä kokonaistilanne ollut selvinnyt aiemmin. Nuorten oli helppo lähestyä ja luottaa työntekijään, joka ei ollut ns. viranomainen vaan lähestymistapa oli rento, aidosti välittävä ja nuoren kohtaava, oli tilanne mikä hyvänsä. Nivelvaiheohjaaja pystyi jalkautua kotiin, ja selvittää siellä mikä vaikuttaa opiskelijan poissaoloihin. Keskusteluita käytiin sängynlaidalla, autotallissa ja keittiöpöydän ääressä, ei kiinnitetty epäollennaiseen huomiota, vaan siihen että keskusteltiin ja se toteutui. Näin saatiin opettajan ja opiskelijan välille yhteys palamaan ja tuetusti opiskeluun palaaminen onnistumaan. Nivelvaiheohjaajalla oli kokemusta ja menetelmiä työskennellä nuorten kanssa, joilla oli mielenterveyden haasteita, nepsy-haasteita, oppimisvaikeuksia, arjenhallinnan tai itsetunnon haasteita, ja tarvitsivat niiden vahvistamista sekä tukea niihin. Näiden menetelmien ja kokemuksen avulla pystyttiin helpottaa opiskelua sekä vahvistaa nuorta kokonaisvaltaisesti. Tarvittaessa lisätukea haettiin moniammatillisesta verkostosta ammattiopiston sisältä tai ulkopuolelta.

Parasta työssä oli se, että näki nuorten nousevan siivilleen, vahvistuvan, opintojen jatkumisen ja ratkaisujen löytyvän. Pystyi tukea huoltajia, opetushenkilöstöä sekä yhdessä pohtia suunnitelmia nuoren tueksi. Oli hienoa, kun pystyi antaa oppilaitoksen toimijoille erilaisia työkaluja, tukea ja näkökulmia toimia ja pohtia nuoren tilannetta kokonaisvaltaisesti. Nuoret tarvitsevat ehdottomasti jalkautuvaa työntekijää ammattiopistoihin, työntekijää, jolla on aikaa kohdata ja kysyä miten menee sekä pysähtyä pohtimaan kokonaistilannetta. Kuunnella ääniä äänien takaa, kuten eräs erittäin osaava erityisopettaja kerran minulle neuvoi. Tällä ohjeella on tuettu monia nuoria ja selvitetty toiminnan takana olevat perussyyt. Nuoret ovat huippuja tyyppejä, kun he saavat tuen ja mahdollisuuden olla niitä.

Tukipolku- hanke tuli päätökseen 31.12.2021, mutta hyvät käytänteet jatkavat kehittymistään ja vastaavia työntekijöitä on alkanut tulla useisiin ammattiopistoihin.

 

Lisätietoja Nivelvaiheohjaajan työstä ja mallin kehittämisestä pääset katsomaan esim. täältä:

https://hyvinvoivaamis.fi/menetelmapankki/mallit/2044 | Hyvinvoivaamis.fi,

tai https://www.kpedu.fi/tuki-polku/nivelohjaus, josta löydät myös päätösseminaarimme materiaalit, tai kysy lisää opiskeluhuollon koordinaattoriltamme Annelta: anne.etelaaho@kpdeu.fi

 

Alla kuva Nivelvaiheohjauksen mallinnuksesta: