Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian kannanotto valtiovarainministeriön budjettiesitykseen

Nuorisotyö mahdollistaa osallistavan ja osaavan Suomen

Nuorisotyön kenttää puhututtaa uhka veikkausvoittorahoista ohjatun nuorisoalan rahoituksen mahdollisista leikkauksista. 14,5 miljoonan budjettivaje vuodelle 2021 toisi suuria muutoksia nuorisotyön toteuttamisen mahdollisuuksiin. Mutta miksi nuorisotyötä tulisi rahoittaa yhteisillä verovaroilla?

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma tavoittelee osallistavaa ja osaavaa Suomea, joka rakentuu sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan varaan. Nuorisotyö toteuttaa osaltaan näitä tavoitteita.

Nuorisotyön vahvuuksia on sen sisäänrakennettu eetos nuorten osallisuudesta, ja käytössä on lukuisia toimintamalleja sen toteuttamiseksi käytännössä. Tämän lisäksi nuorisotyö tuottaa nuorten hyvinvointia laajalla rintamalla myös nuorisopoliittisten ohjelmien tärkeäksi katsomien kirjausten ulkopuolella.

Kuntien, järjestöjen ja lukuisten hankkeiden toteuttama ennaltaehkäisevä nuorisotyö on tarkoitettu nuorisolain (1285/2016) mukaisesti kaikille alle 29-vuotiaille nuorille. Lain mukaan nuorisotyön tavoitteina ovat muun muassa osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus. Laajalle kohderyhmälle suunnattu nuorisotyö vaatii resursseja toimiakseen, kuten kaikki muutkin hyvinvointiyhteiskuntamme perustaa luovat palvelut.

Nuorisotyö toimii erilaisilla ehdoilla kuin suurin osa muista palveluista. Nuorisotyössä toiminnan merkityksen ja tavoitteen asettamisessa valta on nuorella itsellään. Nuorisotyö mahdollistaa ja tukee nuoria heidän omissa tavoitteissaan. Tätä voidaan kutsua osallisuuden edistämiseksi, joka on hallitusohjelmassa nostettu otsikkotasolle asti. Nuorisotyöntekijät tukevat nuorten osallisuutta ja hyvinvointia tuomalla nuorten kokemusmaailmaa esiin moniammatillisessa yhteistyössä.

Nuorisotyö jää usein yhteiskunnallisessa keskustelussa pimentoon, sillä sen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta on ennaltaehkäisevänä toimintana erittäin hankalaa todentaa. On kuitenkin yleisesti tunnistettu asia, että ennaltaehkäisevä työ tulee yhteiskunnalle halvemmaksi kuin korjaava työ.

Nuorisotyö perustuu nuorten vapaaehtoisuuteen ja osallistuminen on mahdollista jopa anonyymisti. Nuorisotyössä ei kerätä monen muun viranomaistahon tavoin henkilötietorekistereitä, joista muodostuisi esimerkiksi vaikuttavuuden osoittamiseen sopivia aineistoja. Numeroihin perustuvan vaikuttavuustiedon puuttuessa nuorisotyö kohtaa jatkuvasti paineita olemassaolonsa perusteluksi.

Ilman nuorten osallisuutta on vaikea kuvitella sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa. Nuorisotyö luo pohjaa sille, että nuorten valmiudet ja mahdollisuudet tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajina ovat riittävät. Leikkaamalla nuorisotyöstä leikataan nuorten mahdollisuuksista olla mukana luomassa osallistavaa ja osaavaa Suomea.

Lisätietoja:

Jussi Ronkainen
Juvenian johtaja
jussi.ronkainen@xamk.fi
p. 050 312 4983