Laske sataan!

Koulunuorisotyötä tehdään paljon hankerahalla. Vääjäämättä keskusteluun on hiipinyt ajatus, mitä tapahtuu, kun koronan jälkitoimiin osoitettu rahoitus päättyy. Häviääkö valtaosa kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävästä nuorisotyöstä?

Nuorisotyö piileskelee koulutustaustoissa

Palaan ajassa kymmenkunta vuotta taaksepäin. Toimin silloisella ammattinimikkeellä koulunkäyntiavustajana yläkoululla, luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Päivät nuorten rinnalla, tukien, heidän tunnetilojaan aistien, ryhmän toimintaa vahvistaen ja tilanteita ennakoiden. Työparinani oli erityisluokanopettaja, jonka kanssa toimimme tasavertaisina ryhmän aikuisina, oppimaan saattelijoina ja arjen rauhanturvaajina. Meillä oli omat roolimme ja työkuvamme – hän opetuksesta vastaavana, minä oppimisen mahdollistajana. Olin mielestäni ohjauksen ytimessä ja toimin nuorisotyön laseilla, nuorisotyön koulutuksen saaneena koulunkäynninohjaajana. Tunsin nuorisotyön läsnäolon myös työparini työotteessa.

Nuorisotyö piilossa työtavoissa

Eri ammattiryhmien työpanos unohdetaan helposti tarkasteltaessa ohjauksen kokonaisvoimavaroja ja varsinkin sitä, ketkä ovat eniten läsnä nuorten arjessa. Aamuisin olin usein ensimmäisten joukossa koululla, kun talonmies puhdisti ovien edustoja lumesta. Oppilaita saapui eri syistä jo lämmittelemään käytäville. Sain todistaa tilanteita, joissa talonmies jutteli kiireettömästi nuorten kanssa. Joku oli päässyt jo vanhempien kyydillä, joku toinen tuli koululle, kun ei ollut saanut unta koko yönä miettiessään kaverikriisiä. Aamuiset kohtaamiset koskettivat meitä; uskon, että myös nuoria.

Nuorisotyö nähty ammattiorientaatioissa

Kysyin vielä oman pohdintani vahvistukseksi koulunkäyntiohjaajien valtakunnallisessa Facebook-ryhmässä (lähes 5 000 jäsentä), kuinka moni kokee tekevänsä nuorisotyötä, 30 vastaajasta 24 oli täysin samaa mieltä ja 3 jokseenkin samaa mieltä. Samankaltaista pohdintaa on tullut esiin asuntolaohjaajien verkostotapaamisissa. Moni tekee työtään asuntoloissa nuorisotyön koulutuksen saaneena ja ilmoittaa vankkumatta olevansa nuorisotyöntekijä.

Hyvä piilo löytyy ohjausasiakirjoissa

Nuorisotyön ei ole juuri tarvinnut perustella läsnäoloaan oppilaitoksissa. Yhteys nuorisotyön ja opetussuunnitelmien välillä on olemassa. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kasvun tukeminen sekä itseilmaisun, toimijuuden ja kykyjen vahvistaminen ovat nuorisotyön pilareita (Forkby & Kiilakoski 2014), joita jokainen oppilaitoksessa työskentelevä edistää. Organisaatioiden ja seutukuntien strategioissa ja hyvinvointisuunnitelmissa toistuvat maininnat yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämisestä sekä yksinäisyyden kokemuksiin vaikuttamisesta. Kuuletko sinä nuorisotyön äännähdyksen oman organisaatiosi arvokirjasta?

Anna äänimerkki

Onko sillä merkitystä, kuka nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa tekee? Mitä menetämme, jos hyväksymme erilaiset nuorisotyön ilmentymät? On ollut ilo huomata, kuinka kuraattorin ja alueen nuorisotyöntekijän sujuvalla yhteistyöllä tuetaan jatkuvaa luokan yhteishengen muodostumista. Ja kuinka aineopettaja ymmärtää suoraan verrannollisuuden oppimisen ja ryhmässä viihtymisen välillä. Eikä ole väliä, toimiiko palveluohjaaja Valma-koulutuksessa, asuntolassa vai opiskelijatoiminnan ohjaajana – he kaikki jakavat saman ammattiorientaation. Ja miten tervetullut lisä aktiiviset, alueella toimivat järjestöihmiset ovat kokonaisvaltaisen opiskeluhyvinvoinnin edistämisessä.

Onko minunkin organisaationi edustajana pidettävä ensisijaisesti nuorisotyön profession puolia? Onko oikeaa nuorisotyötä vain se, että on käynyt alan koulutuksen tai että työskentelee nimikkeellä nuorisotyöntekijä? Eikö nuorisotyöalan pitäisi olla iloinen siitä, että oppilaitoksissa pyritään kohtaaviin ja läsnä oleviin tilanteisiin ja vahvistetaan yhteisöön kuulumisen sekä osallisuuden kokemuksia mahdollisimman laajana rintamana?

Kaikki pois piiloista!

Jos haluat vahvistaa toimintaasi oppilaitoksessa nuorisotyön orientaation kautta, olemme muotoilleet Xamkin yhteisöpedagogikoulutuksen ja Osaamiskeskus Nuoskan kanssa täydennyskoulutuskokonaisuuden Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön osaaja, 30 op. Koulutuksen tavoitteena on syventää ja täydentää osaamista koulu- ja oppilaitosnuorisotyössä sekä kouluhyvinvoinnin edistämisessä. Tervetuloa mukaan!

Oppilaitoksissa on tarve nuorten maailman ymmärtäjälle ja monitaitoiselle yhteistyön ja kohtaamisen ammattilaiselle.

 

LÄHDE:

Forkby, T. & Kiilakoski, T. 2014. Building capacity in youth work. Perspective and practice in youth clubs in Finland and Sweden, Youth & Policy, 112: 1–17.

Kirjoita kommentti

*