Kun lukee erilaista kirjallisuutta nuorista ja eri medioissa esiin nostettuja kirjoituksia, ei voi olla törmäämättä sanaan osallisuus. Sitä viljellään paljon, mutta harvoin määritellään niin että tietäisimme, mitä sillä tarkoitetaan tarkemmin tai mitä se tarkoittaa käytännössä, tekemisen tasolla. Tässä kohtaa tarkoitan osallisuudella sitä, että nuori kokee olevansa osa jotakin ryhmää ja hänellä on aito vaikuttamisen mahdollisuus niin omaan elämään kuin lähiympäristöön. Osallisuus antaa nuorelle mahdollisuuden tuoda esiin omia ajatuksia ja ideoita. Se antaa tunteen siitä, että minulla ja ajatuksillani on väliä ja mahdollisuuden löytää henkilökohtaisia vahvuuksia ja kehittämisen paikkoja.

Jotta jokaisella nuorella on mahdollisuus kokea osallisuutta, on meidän aikuisten löydettävä itsemme nuorten vierestä, ei edestä. Meidän tulee tukea ja auttaa nuoria löytämään paikkansa. Osalle nuorista tämä on helppoa, osa taas tarvitsee enemmän tukea. Tärkeintä on huomioida nuoren omat lähtökohdat ja olla rinnalla kulkemassa ja kasvattamassa osallisuuteen.

Osallisuuteen liittyy kiinteästi itseohjautuvuus. Onkin tärkeää huomioida, ettei itseohjautuvuus ole synnynnäinen ominaisuus vaan taito, jonka voi oppia. Olen kuullut välillä aikuisten sanovan, että “kyllähän me nuorilta kysyttiin mutta ei ne sanonu mitään”. Tässä kohtaa heitän aina takaisin, että oliko heillä edellytyksiä tai taitoa vastata. Joskus kyse voi olla siitä, ettei mielipiteitä tai ideoita ole aiemmin kysytty ja näin ollen ei osata tuoda julki omia ajatuksia. Toisaalta kyse voi olla myös siitä, että on kysytty useitakin kertoja, mutta on unohdettu kertoa, että missä vastauksia käsitellään ja onko niiden myötä tehty jotain. Näin ollen omien vastausten vaikutus on jäänyt kokematta. Jotta haluaa vastata, täytyy tietää, että sillä on väliä.

Matti – miesten matkat työhön – hankkeessa yhtenä tavoitteena on osallistaa nuoret uusien ohjausmallien kehittämiseen, joita voivat hyödyntää työpajoilla toimivat ohjaajat, mutta myös muut nuorten kanssa toimivat aikuiset. Tavoitteenamme on luoda yhdessä nuorten kanssa heitä innostavia ja kiinnostavia tapoja toimia, joiden avulla käsitellään omaa elämää ja pohditaan omaa työ- ja opiskelu-uraa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kokeilemme nuorten kanssa erilaisia menetelmiä, joista he saavat antaa palautetta ja tämän pohjalta kehitämme niitä yhdessä eteenpäin.

Jokainen meistä haluaa kokea kuuluvansa johonkin. Muistetaan siis huomioida nuorten lisäksi myös kollegamme, yhteistyökumppanimme ja muut rinnalla kulkevat!

Annakaisa Oksava
Lehtori
Metropolian ammattikorkeakoulu