Osaamiskeskus Nuoskan yhtenä tehtävänä on kehittää ammatillisissa oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä. Hihat on kääritty ja olemme kevään ja kesän aikana tavanneet lukuisia ammattilaisia eri oppilaitoksista. Yhteistä oppilaitoksille on, että niissä on usein palkattuna nuorisotyötä työkseen tekevä ammattilainen. Vaikka tittelit ja tehtäväkuvat vaihtelevat on nuorisotyötä tekevän roolina olla oppilaitoksen luotettava aikuinen, jolle voi jutella matalalla kynnyksellä asiasta kuin asiasta. Monissa kouluissa perustetut, varta vasten nuorille tarkoitetut tilat ovat toimineen menestyksekkäästi kohtaamis- ja hengailupaikkoina sekä luontevina areenoina vuorovaikutukselle. Jos tällaisia tiloja ei ole, on kohtaamisia järjestetty esimerkiksi käytävillä tapahtuvan kahvitarjoilun yhteydessä.

Meneillään on siis paljon hyviä asioita ja on ollut ilahduttavaa kuulla, että esimerkiksi eräässä oppilaitoksessa opintojen keskeyttämiset ovat vähentyneet nuorisotyöntekijän aloitettua työnsä. Toki kehittämiskohteitakin riittää: nuoret tarvitsevat aiempaa enemmän ohjausta esimerkiksi elämänhallintaan liittyvissä asioissa ja esimerkiksi ryhmäyttäminen voi olla vaikeaa, sillä iso osa opiskelijoista saapuu nykyisin jatkuvan haun kautta. Paljon huolta herättävät myös hiljaiset ja syrjäänvetäytyvät opiskelijat. On tärkeää löytää tapoja kohdata ja rohkaista opiskelijoita, jotka eivät syystä tai toisesta halua osallistua esimerkiksi lähiopetukseen tai muuhun ryhmissä tapahtuvaan toimintaan.

Nuoskan kehittämistyössä mukana ollut Mikkelissä ja Pieksämäellä toimivan Etelä-Savon ammattiopisto Esedun opiskelijatoiminnan ohjaaja Sanna Airas näkee nuorisotyön merkittävänä apuna etsittäessä uudenlaisia erilaisille opiskelijoille sopivia tapoja toteuttaa opintoja. Erityisenä kehittämiskohteena hän mainitsee nuorisotyön ja opetuksen yhteistyön edistämisen. Esimerkiksi opiskelijatoiminnan tuominen kiinteäksi osaksi opintoja voisi lisätä opintojen nuorilähtöisyyttä ja osallistuminen koulun yhteiseen toimintaan osana opintoja voi lisätä mukanaolon ja osallisuuden kokemusta.

Hyvien toimintamallien levittämisen lisäksi haluamme Nuoskassa tukea oppilaitoksia luomaan hyviä, itselleen sopivia tapoja tehdä nuorisotyötä ja liittää se osaksi koulun kasvattajayhteisön jokapäiväistä toimintaa. Ajatuksemme on, että nuorisotyön avulla voidaan vahvistaa oppilaitosten kasvattajayhteisöjen toimintaa. Hyvin toimiva kasvattajayhteisö puolestaan vahvistaa nuorten vertaisryhmiä ja näin ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä. Nuorisotyötä kehittämällä oppilaitoksista voidaan tehdä vielä entistäkin viihtyisämpiä ja turvallisempia opiskelijoille sekä tukea oppilaitoksiin kiinnittymistä unohtamatta opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia. Kehittäminen onnistuu vain yhteistyössä. On tärkeää, että kaikki tunnistavat nuorisotyön merkityksen ja ovat sitoutuneita sen kehittämiseen. Tarvitsemmekin jatkossa mukaan kaikkien oppilaitoksissa nuoria kohtaavien ammattilaisten lisäksi myös johtajia ja päättäjiä.

 

Ville Eerikäinen

TKI-asiantuntija

Osaamiskeskus Nuoska / Xamk, Juvenia

 

Yläkuvassa Esedun opiskelijatoiminnan ohjaaja Sanna Airas nuorten kanssa

Kuvaaja: Hilma Piilonen

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.