Nuoska kartoitti kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevien koulutustarpeita lokakuussa 2022. Eniten toivottiin koulutuksia, jotka liittyvät yksinäisten ja syrjään vetäytyvien sekä nepsy-nuorten kanssa tehtävään työhön. Myös mielenterveyden vahvistamisen ja ehkäisevän päihdetyön koulutuksille on tarvetta. Kiusaamisen, syrjinnän ja väkivallan vastaiseen työhön kaivataan keinoja, samoin monialaiseen yhteistyöhön ja kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Du kan också läsa denna blogg på svenska från denna länk.

 

Miten kysely toteutettiin?

Kysely tehtiin verkossa suomeksi ja ruotsiksi. Suomenkielisiä vastauksia saatiin 222, ruotsinkielisiä 13. Koulutustarpeet olivat vastausten perusteella samankaltaisia. Vuoden 2023 koulutuksia suunnitellaan kyselyiden pohjalta kaksikielisyys huomioiden. Koulu- ja oppilaitosympäristöihin räätälöityjä koulutuksia tullaan järjestämään mielenterveyden vahvistamisesta, ehkäisevästä päihdetyöstä, monialaisesta hyvinvointityöstä, kiusaamisen, syrjinnän ja väkivallan ehkäisystä sekä muista ajankohtaisista koulu- ja oppilaitosnuorisotyön teemoista. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

Kyselyihin vastasi nuoria kouluissa ja oppilaitoksissa kohtaavia eri alojen ammattilaisia

Suurin osa vastaajista oli opetustoimen henkilöstöä (56 % suomen-, 46 % ruotsinkielisistä).  Nuorisotoimista saatiin 34 % vastausta suomeksi, ruotsiksi 23 %. Muut vastaajat olivat kouluissa ja oppilaitoksissa työskenteleviä järjestöjen tai seurakuntien työntekijöitä. Vastauksia saatiin kaikilta kuudelta avi-alueelta. Suurin osa vastanneista työskentelee yleissivistävässä koulutuksessa (ks. Taulukko 1).

Taulukko 1. Vastaajat kouluasteittain

suomenkielinen kysely ruotsinkielinen kysely
Ala-aste 34 % 46 %
yläaste 57 % 38 %
Lukio 23 % 15 %
Ammattiopisto 23 % 23 %

 

Nivelvaihetyötä ilmoitti tekevänsä 8 % suomenkieliseen kyselyyn vastanneista, joista kaksi työskentelee myös ruotsin kielellä.

Mielenterveyden vahvistamisen koulutuksilla kysyntää

Mielenterveyden vahvistamisen koulutuksista eniten kiinnosti Nepsyn mieli – Miten tukea nepsy-nuorta ja hänen mielenterveyttään koulussa tehtävässä työssä. Koulutus on 3–4 tunnin mittainen perehdytys aiheeseen. Toiseksi suosituin oli kolmetuntinen opastus kriisissä olevien nuorten kohtaamiseen ja tukemiseen. Kolmanneksi suosituin oli Mielenterveys voimaksi nuorisotyöhön, mitä voidaan järjestää 5–6 tunnin lähikoulutuksena tai 3–4 tunnin verkkokoulutuksena. Molemmissa annetaan perustietoa ja työvälineitä nuorten mielenterveyden vahvistamiseen.

Ehkäisevää päihdetyötä halutaan oppia tekemään kouluympäristöissä

Kaksituntinen tietopaketti Nuorten kulttuuri ja päihteet oli ehkäisevän päihdetyön koulutuksista kysytyin. Koulutuksessa kerrotaan uusimpia tuloksia parin vuoden välein Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n teettämästä selvityksestä. Koulutuksessa kerrotaan nuorten käsityksistä päihteidenkäytön trendeistä. Mikä on nuorten mielestä in ja mikä out? Toiseksi eniten kiinnosti Vaikuttava ehkäisevä päihdetyö nuorisotyössä (3 h)Tietoa ja menetelmiä vaikuttavan ehkäisevän päihdetyön tueksi ja kolmanneksi eniten Välituntimateriaali päihdekeskusteluihin.

Koulutuksia kiusaamisen, syrjinnän ja väkivallan vastaisen työn tukemiseksi

Tulosten mukaan yksinäisten ja syrjään vetäytyvien kanssa tehtävään työhön liittyvälle koulutukselle oli suurin tarve; sitä toivoi 63 % suomen- ja 80 % ruotsinkieliseen kyselyyn vastanneista. Nuoska järjestää tilaisuuden teemasta syksyn 2023 aikana. Myös tunnetaitokasvatukseen ja osallisuuden edistämiseen toivottiin koulutusta.

Monialainen yhteistyö koulun arjessa

Lyhytkoulutus Kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen kiinnosti. Muita kiinnostusta herättäneitä koulutuksia olivat Nuoren tukeminen nivelvaiheissa ja Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Muita mielenkiintoisina pidettyjä koulutuksia olivat Vertaistuellisten pienryhmien ohjaaminen yläkouluissa ja Luovat menetelmät kouluissa tehtävässä nuorisotyössä.

Kevään 2023 koulutussuunnittelu käynnissä

Jatkamme koulutusten suunnittelua kyselyn pohjalta keväälle ja syksylle 2023. Kalenteriin kannattaa varata seuraavat tapahtumat ja ilmoittautua mukaan:

 

14.2.2023 klo 12.30–15.30 Vaikuttava ehkäisevä päihdetyö koulu- ja oppilaitosnuorisotyössä 

15.2.2023 klo 14–15.30 Keskustelutilaisuus nuoriso- ja opetustoimen työntekijöille 

23.3.2023 klo 8.30-15.45 Uusi koulu XI -seminaari 

28.3.2023 klo 13-15.30 KAMU Kaveri mielessä -tuntien ohjaajakoulutus

5.4.2023 klo 14.30–16 Hyvinvoiva lukiolainen -paneelikeskustelu

 

Lisätietoa koulutuksista saa Nuoskan verkkosivuilta www.nuoskainfo.fi. Tiedon Nuoskan koulutuksista ja muista kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön ajankohtaisista asioista saa myös tilaamalla Nuoskan uutiskirjeen.

Tilaa uutiskirje tästä linkistä.

Koulutustarpeita ja -toiveita voi ilmoittaa Nuoskalle kyselyiden päätyttyäkin täyttämällä yhteydenottolomakkeen.

Ota yhteyttä tästä linkistä.

 

Lisätietoja antavat

Veronica Hellström (ruotsinkieliset yhteydenotot) ja Sanna-Mari Pöyry (suomenkieliset yhteydenotot)

 

Kansikuva: Nuorten kanssa kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevien mainitsemia ajankohtaisia asioita. Lähde: Nuoskan koulutustarvekartoitus lokakuussa 2022.