Kansainvälisen ICF-järjestön vanhempi ohjelmajohtaja Mattias Wihlborg Virosta otti kevään korvalla minuun yhteyttä järjestääkseen Suomeen opintovierailun. Vierailun tavoitteena oli tukea Virossa käynnissä olevaa hanketta ja erityisesti Viron viranomaisia parantamaan valmiuksiaan suunnitella, kehittää ja toteuttaa nonformaalin ja formaalin oppimisen uudistuksia. Uudistusten tavoitteena on helpottaa kouluissa ja oppilaitoksissa toteutettavaa nuorten integrointia. Viron hanketta rahoitetaan EU:n rakenneuudistusten tukiohjelmasta ja se toteutetaan yhteistyössä Euroopan komission rakenneuudistustuen pääosaston kanssa.

Tapasimme maanantaina virolaiset vieraamme 30.5.2020 Helsingissä Kehittämiskeskus Opinkirjon tiloissa ja esittelimme Nuoskan ja yhteenliittymän toimijoiden työtä. Nuoskasta mukana olivat allekirjoittaneen lisäksi Antti Kivijärvi Nuorisotutkimusseurasta, Hannele Sorri ja Maija Mahon Vantaan kaupungilta sekä Heikki Korhonen ja Mikko Tujula Opinkirjolta. Juvenian johtaja Jussi Ronkainen esitteli Juvenian toimintaa ja Nuoskan taustoja. Joukkoomme liittyivät myös Porolahden koulussa työskentelevät Helsingin Roihuvuoren seurakunnan lapsityöntekijät Maarit Pulkkinen ja Margit Pulkkinen kertoen vieraillemme käytännön työstään nuorten kanssa.

Viron valtuuskunta koostui opetus- ja tutkimusministeriön sekä opetus- ja nuorisolautakunnan edustajista, mukana oli myös Tallinnan yliopiston sekä EU:n edustaja. Vieraat keskustelivat koulupohjaisesta nuorisotyöstä myös Opetus- ja kulttuuriministeriön kollegoiden kanssa vierailunsa toisena päivänä tiistaina 31.5.

Vierailun keskeinen tarkoitus oli keskustella Suomen kokemuksista Viron viranomaisten parempien ja tietoon perustuvien päätösten tukemiseksi. Tutkimustietoon perustuvat ja käytännön työn esimerkkimme kiinnostivat vieraitamme. Tapaamisemme oli toki antoisa molemmin puolin; keskustelu kävi vilkkaana ja vieraat saivat varmasti hyviä eväitä uudistustensa toteuttamiseksi. Oli toisaalta mielenkiintoista havaita, että samankaltaisia asioita pohditaan meillä ja Virossa – nuoret tuntuvat olevan samanlaisia kummallakin puolella Suomenlahtea ja koulunuorisotyön haasteet ja mahdollisuudet samankaltaisia. Toivoakseni yhteistyömme saa jatkoa myöhemmin, tavalla tai toisella.

 

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela

projektipäällikkö

Osaamiskeskus Nuoska

 

Lisätietoja ICF-järjestöstä: https://www.icf.com/