Osaamiskeskus Nuoska on kevään aikana toteuttanut useita koulutuksia ja tilaisuuksia. Suuri osa näistä pohjautuu syksyn 2020 koulutustarvekyselyyn. Lähtökohtana on ollut laittaa tapahtuman jälkeen avoimesti katsottavaksi tallenne sisällöistä Nuoskan Youtube –soittolistalle. Tämä ei kaikissa tapauksissa ole tapahtuman aikana toteutettu, vaan kuvattu erikseen.

Kokonainen vuosi on nyt eletty poikkeustiloissa. Tämän vuoksi koulutukset on käytännön pakosta järjestetty verkkototeutuksina. Samalla on kuitenkin avautunut tämä yksinkertainen mahdollisuus tuottaa videotallenteet.

 

Linkki Nuoskan soittolistalle: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXswRRyb1mzqMWIuUJuv3309AxNjAgXn4

 

Soittolistalta löydät seuraavat tallenteet:

13.1.2021 / Tervetuloa koulunuorisotyöhön – Koulunuorisotyöntekijän tehtävänkuva ja toimivat käytänteet (Ulla-Riitta Moilanen, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna)

13.1.2021 / Tervetuloa koulunuorisotyöhön – Osallisuuden ja toimijuuden tukeminen, yhteistyö sekä työn vaiheet (Heikki Korhonen, Kehittämiskeskus Opinkirjo)

17.2.2021 / Mielenterveyden edistämisen teoriaa ja menetelmiä nuorisotyössä kouluissa ja oppilaitoksissa (Marja Snellman-Aittola, Suomen mielenterveys Mieli ry)

8.3.2021 / Nuorisotyö resurssina – verkossa tehtävä koulunuorisotyö etäaikana (Mimmi Mäkinen-Kokkonen, Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus, Verke & Ville Eerikäinen, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia)

17.3.2021 / Uusi Koulu IX –webinaari (Itä-Suomen aluehallintovirasto & Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, kaikille yhteisten osioiden osalta)

 

Lisäksi soittolistalta löydät Nuoskan osatoteuttajien esittelyvideoita. Kaikki julkaistut videot ovat saavutettavasti tekstitettyjä. Videoita voi hyödyntää omassa työssä osaamisen, sekä koulujen ja oppilaitosten nuorisotyön kehittämiseksi. Nuoska pystyy myös tuottamaan syventäviä sisältöjä esitettyihin aiheisiin liittyen.

Vaikka poikkeustilat jossakin vaiheessa tulevat väistymään, tullaan tapahtumien tallentamista ja julkaisemista varmasti jossakin määrin jatkamaan. Kevään aikana kokeillun käytännön myötä saamme tähän lisää varmuutta. Toivotaan korkeita katsojatilastoja.

Nuoskan ensimmäisen toimintavuoden koulutuspaketista valtaosa tässä kokonaisuudessa käytettävissä. Hyvää kevättä uuden oppimisen parissa.

 

Heikki Kantonen

TKI-asiantuntija

Osaamiskeskus Nuoska / Xamk, Juvenia

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.