Syksy Osaamiskeskus Nuoskan TKI-asiantuntijana on ollut vauhdikas, avartava ja opettavainen. Rukkaset -ja konkreettisesti tossutkin ovat olleet savessa. Tässä syksyn summausta omasta näkökulmasta, ennen siirtymistäni uusiin tehtäviin.

Yhteisökasvatuksen mahdollisuudet kouluissa ja oppilaitoksissa ovat avautuneet uudella tavalla. Kokonaan uuden osaamiskeskuksen käynnistymisessä on omat haasteensa, mutta varsin terhakkaasti työ on saatu vauhtiin. Iso ja asiantunteva osatoteuttajajoukko on vienyt suunnitelmallisesti ensimmäisen vuoden toimintaa eteenpäin. Uusia toimintamalleja on kehitetty niin opettaja-nuorisotyöntekijä –työparitoimintaan, kiusaamisen ehkäisyyn, kaverituen malliin, Ryhmäilmiö -koulutukseen asuntolaohjaajille, muutamia mainitakseni. Keväällä näitä malleja saadaan levitykseen, kun kokemukset on paketoitu. Levittämisareenoina toimivat mm. Uusi koulu –seminaari maaliskuussa, Nuoskan verkkojulkaisu hyvistä malleista huhtikuussa sekä Nuori2021 –päivät toukokuussa.

Nuoska on tiedottanut toiminnasta laajasti. Kymmen konsortion osatoteuttajaa on vienyt nuoristyön asiaa kouluissa ja oppilaitoksissa eteenpäin omilla kanavillaan. Myös olemassa olevia verkostoja on valjastettu tiedotustyöhön Osaamiskeskus Kanuunan, Aluehallintovirastojen (AVI) sekä lukuisten muiden ryhmien kautta. Esimerkiksi Nuorisotyö kouluissa – ryhmän (Facebook) kautta on tavoitettu yli 500 nuorten parissa toimijaa ympäri Suomea. Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniasta käsin on myös twiitattu, tehty instagramia livenä metsästä, kirjoitettu blogeja ja kuvattu osatoteuttajien esittelyvideoita.

Juveniassa yhteistyötä aluehallintovirastojen kanssa on tehty tiiviisti. Syksyn tapahtumakiertue yhteisökasvatuksen teemasta kannusti hakemaan erityisavustusta nuorisotyöhön kouluissa ja oppilaitoksissa. Osaamiskeskuksen kannaltakin on hieno juttu, että tekijöitä käytännön kentälle saadaan lisää. Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseen tuli rahoitusta myös ammatillisen koulutuksen Oikeus osata –ohjelman kautta. Opetus-ja kulttuuriministeriö on tukenut näiden resurssien kautta yhteistyömallien kehittämistä ja levittämistä valtakunnallisesti varsin mittavasti. Nuoska on ottanut roolinsa myös näiden toimijoiden tukemisessa. Toisen asteen koulunuorisotyön kehittämisessä lukioissakin on aseteltu valtakunnallisia askelemerkkejä. Lukion kehittämisverkoston (Luke) kanssa on tuettu lukioiden opetussuunnitelma 2021 –työtä ja kannustettu ottamaan nuorisotyötä mukaan yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittämisessä. Suomen lukiolaisten liitosta nähtiin myös hyvänä, että nuorisotyötä viedään kouluihin.

Syksyn koulutustarvekartoitus toi esille alueiden tarpeita, huolenaiheita ja hyviä malleja toteuttaa nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Koulutustoiveet käydään Avien kanssa läpi ja suunnitellaan tulevia koulutuksia yhteistyössä. Nuorisotyöntekijöiden ykköstoiveeseen, Nuorisotyö resurssina kouluissa ja oppilaitoksissa (mm. etäkoulun aikana), ollaan parhaillaan työstämässä koulutusta alkukeväälle. Tämä toteutuu valtakunnallisena koulutuksena.  Samoin Nuorten osallisuuden vahvistaminen kouluympäristössä, joka oli kärjessä sekä yhteisöllisten opiskeluhuoltoryhmien että nuorisotyöntekijöiden vastauksissa. Kannattaa siis seurata tiiviisti nuoskainfo.fi –sivuille tulevia koulutuspäivityksiä!

Syksyn aikana minulle on TKI-asiantuntijan näköalapaikalta entisestään vahvistunut kuva, että nuorisotyöllä kouluissa ja oppilaitoksissa on tulevaisuutta. Luja valtakunnallinen kehittämisote näkyy niin jaossa olleissa rahoituksissa kuin paikallisessa käytännön moniammatillisessa yhteistyössä. Työmuotoa on rakennettu jo vuosia ja koulunuorison hyödyllisyys on tunnistettu. Tämän huomaa keskusteluissa positiivisena suhtautumisena asiaan ja toiveena mallien levittämisestä kaikkialle Suomeen. Nuorisotyön paikka ja merkitys haastavassa korona-ajassa on entisestään vahvistunut. Työn ydintä ei muuta paikka eikä aika. Kuuntelua, kohtaamista, hyväksyntää tarvitaan nyt ja jatkossa. Nuorisotyön on tärkeä olla mukana nuoria tukevien rakenteiden muokkaamisessa, osana moniammatillista toimijajoukkoa. Yhteistä dialogia ja ymmärryksen lisäämistä tarvitaan nuorten parissa toimivien kesken, tavoite hyvien kansalaisten kasvattamisesta kestää aikaa ja vaihtuvia ympäristöjä.

Itse siirryn kasvattamaan hyviä nuorisotyöntekijöitä Xamkin yhteisöpedagogikoulutuksen lehtorina vuoden vaihteessa. Nuoskassa vahvistuneet näkemykset ja verkostot kulkevat mukanani tulevassa työssä. Kiitos kaikille antoisasta yhteisestä alkutaipaleesta Nuoskassa. Nuorisotyölle kouluissa ja oppilaitoksissa toivotan myönteisiä tuulia. Paljon on jo tehty ja yhdessä on hyvä pyrkiä vielä yhdenvertaisempaan sekä laadukkaampaan nuoria palvelevaan toimintaan kaikkialla Suomessa!

 

Mirka Lähdeniemi

TKI-asiantuntija

Osaamiskeskus Nuoska / Xamk, Juvenia

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.