Eteläsavolaiset 45-65 -vuotiaat naisyrittäjät ja asiantuntijat voivat koota oman pienryhmänsä, valita sille kaikkia yhdistävän teeman ja saada kaipaamaansa räätälöityä valmennusta, Time4Help-hankkeen projektipäällikkö Kaija Villman Xamkista vakuuttaa.

Time4Help-pienryhmissä on tyypillisesti vähintään viisi eteläsavolaista naista, joita yhdistää jokin samantyyppinen haaste tai tavoite. Kun ryhmä on muotoutunut, Kaija Villman haastattelee osallistujat ja luonnostelee sen pohjalta heille räätälöidyn valmennuksen ja etsii siihen sopivan kouluttajan.

Tähän mennessä jo kolme ryhmää on päässyt yhdessä maaliin.

Kaikki ryhmät ovat olleet erilaisia.

Yksi eteläsavolaisista ryhmistä keskittyi matkailu- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöhön ja jaksamiseen. Toisessa sote-alan asiantuntijanaiset syventyivät pohtimaan, minkälaisia mahdollisuuksia sote-uudistus antaa järjestöille tuottaa palveluja.

Pienryhmissä on syntynyt mitattavia tuloksia, kuten uutta yhteistä liiketoimintaa, yhteistyöverkostoja ja yhteisiä rahoitusanomuksia. Samalla ryhmäläiset ovat auttaneet toinen toistaan jaksamaan erilaisten haasteiden ja koronarajoitusten keskellä.

Ryhmät ovat tuottaneet hyvinvointia, jaksamista, vertaistukea ja vertaismentorointia.

Time4Help voi järjestää pienryhmille valmennusta vielä syyskuun loppuun saakka. Kaija Villman toivoo, että mukaan saataisiin vielä muutama uusi ryhmä, jolle voidaan räätälöidä oma valmennus. Hän vakuuttaa, että juuri nyt on hyvä hetki tarttua tilaisuuteen.

Perusta oma ryhmä.

Kaija Villman tuntee hyvin kulttuuri- ja matkailualan haasteet ja koulutustarpeet. Hän on valmentanut reilut kymmenen vuotta luovien alojen yrittäjiä ja kehittänyt palvelumuotoilun koulutuksia.  Hän työskenteli itsekin käsityöalan yrittäjänä ja kouluttautui Sibelius-Akatemian taidehallinnon maisterikoulutusohjelmassa ennen kuin siirtyi Xamkiin vetämään kehittämis- ja koulutusprojekteja. Parhaillaan hän on projektipäällikkönä myös kansainvälisessä Horisontti-hankkeessa, jossa kehitetään innovaatioita ikääntymisen haasteisiin.

Eteläsavolaisten Time4Help-hanke on osa kansainvälistä yhteistyötä, jossa on Xamkin lisäksi puolalainen, belgialainen ja espanjalainen yhteistyöorganisaatio. Kukin maa toteuttaa omalla alueellaan teemoja, joita mukana olevat naiset kaipaavat juuri nyt. Toteuttajatahot vertailevat sitten yhdessä syntyneitä malleja ja niiden toimivuutta. Kv. verkosto järjestää yhdessä myös erilaisia webinaari-tilaisuuksia, jotka ovat ilmaisia kaikille kiinnostuneille.

Teksti, kuva ja videoleikkeet: Päivi Kapiainen-Heiskanen