241115_Kuva_Jyväskylästä

Kulunut syksy on tuonut työn alle monia mielenkiintoisia aiheita. Yksi näistä on Ohjaamo-toimintaan liittyvän valtakunnallisen verkkopalvelun kehittämiseen osallistuminen. Itselläni on ilo toimia Ohjaamojen tuki -hankkeen kautta edustamassa tuossa kehittämistyössä koko Etelä-Savon aluetta. Tämä tapahtuu erityisesti yhteistyössä Mikkelin Olkkarin, Pieksämäen Pientareen ja Savonlinnan Intolan kanssa.

Verkkopalvelun kehittämistyö on alkanut syksyn 2015 aikana ja sitä koordinoi Keski-Suomen ELY:n alaisuudessa toimiva Kohtaamo-hanke. Mukana työskentelyssä on aktiivisia Ohjaamo-toimijoita laajasti koko Suomen Ohjaamoista. Työskentelyä ohjaa verkkopalvelusuunnittelija Marko Kilpeläinen.

Kehittämisryhmä kokoontui ensimmäisen kerran Jyväskylässä marraskuun 2015 lopulla. Henki oli hyvä ja yhteistyö innovatiivista. Työskentelyn varhaisen luonteen mukaisesti tapaamisessa ei tietokoneita juurikaan käytetty eikä muutenkaan edetty kovin teknisellä tasolla. Toiminta toteutettiin A4-papereilla ja erilaisista toiveista ja mahdollisuuksista keskustellen. Ohjaamojen tuki piti yllä Etelä-Savon ääntä muun muassa kertomalla jo olemassa olevista kotisivuratkaisuista.

Etelä-Savossa Ohjaamojen käytössä tällä hetkellä olevat sivustot:

Mikkeli: www.mikkelinolkkari.fi
Pieksämäki: http://pientare.blogspot.fi/
Savonlinna: http://intoilu.fi/

Nyt alkaneen työskentelyn tavoitteena on luoda kokonaisuus jossa jo olemassa olevat sivustot linkittyvät mahdollisimman kokonaisvaltaisesti yhteisen Ohjaamo-portaalin kanssa, tai sijoittuvat kokonaan yhteiselle alustalle. Lisäksi on tarkoituksena kehittää konkreettisia välineitä kahdensuuntaiseen nuorten palveluohjaukseen niin että nuorella on mahdollista hoitaa asiointiaan verkossa kohtaamistilanteiden rinnalla. Tärkeä tavoite koko toiminnassa on nuoren osallisuus ja nuoren kohtaaminen.

Valtakunnallisen Ohjaamo-portaalin julkaiseminen ensimmäisen version osalta sijoittuu ensimmäiselle vuosineljännekselle 2016 ja kehitystyö jatkuu aktiivisena kesään 2017 saakka. Sivusto tulee siten myös muokkautumaan samalla kun sitä käytetään.

Verkkosivujen kehittämistyössä mukana oleminen on humanistille mielenkiintoinen ja opettavainen prosessi, jossa joutuu näkemään asioita yhtä aikaa sekä ihmislähtöisesti että tekniikan suomien mahdollisuuksien kautta. Vaikka nuoren kohtaaminen ja henkilökohtainen ohjaaminen on keskiössä, on digitaalisen toimintakulttuurin läsnäolo nuorten arjessa huomioitava asiaankuuluvasti.

Mikkelin ammattikorkeakoulun osalta kehittämistyössä on taustakonsultointitukena antavana tahona mukana myös Digitalia – Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Yhteistyö on jo kehittämistyön alkuvaiheessa osoittautunut antoisaksi.

Ohjaamojen verkkopalvelun kehittäminen on yksi pieni osa Ohjaamojen tuki -hankkeen toimintaa, mutta tärkeä keino pitää Etelä-Savon toimijoiden näkökulmat mukana kehittämistyössä.

Heikki Kantonen
TKI-asiantuntija