Ohjelmistorobotiikan perusteet ymmärrettävällä tavalla 

Ohjelmistorobotiikan on jo muutaman vuoden ajan kerrottu muuttavan asiantuntijatyötä. Näin on tapahtunut, ja vauhti on koko ajan kiihtymässä. Automaation ymmärtäminen on tärkeää, vaikka intohimoa sen tuottamiseen ei jokaiselta löytyisikään. Useimmille meistä ohjelmistorobotti tulee vähintäänkin olemaan se työkaveri, joka mahdollistaa oman työajan vapauttamisen inhimillisyyttä ja luovuutta edellyttäviin tehtäviin. Ohjelmistorobotiikan ymmärtäminen ja sen tuottaminen eivät edellytä enää koodarin taitoja. Merkityksellistä on tuntea tehtävän tekemisen tarkka prosessi ja tunnistaa sellaiset tehtävät, jotka voidaan siirtää automaation hoidettavaksi. On myös tärkeää tuntea automaatiota niin, että tulee uuden työkaverin kanssa toimeen, ja voi tarvittaessa auttaa sitä ja kehittää sen apukeinoja aina uusiutuvia tarpeita vastaavaksi. Opintojakso tarjoaa hyvän näköalan ohjelmistorobotiikan perusteisiin ymmärrettävällä tavalla. 

 Tietopaketti data-analytiikasta 

Ohjelmistorobotiikan lisäksi opintojakso tarjoaa tietopaketin data-analytiikasta ja sen mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämisessä. Data-analytiikka tarjoaa keinoja löytää riippuvuuksia ja säännönmukaisuuksia erikokoisista datamassoista. Datamassojen käsittelystä saatavia tuloksia hyödynnetään monella tavalla niin tietoon perustuvassa päätöksenteossa, prosessien optimoinnissa kuin toimintojen automatisoinnissa.  

 Tunne itsesi ja vahvista toimintakykyäsi muutosten keskellä 

Toimintaympäristön jatkuva muutos edellyttää oman toimintakyvyn, vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tarkastelua ja uudistumistarpeiden tunnistamista. Kuten vuosi 2020 osoitti, muutokset voivat olla todella nopeita ja radikaaleja. Mitä paremmin tunnemme itsemme ja ymmärrämme omaa toimintaamme, sitä paremmat edellytykset meillä on kyetä säilyttämään toimintakyky ja voida hyvin suurtenkin muutosten keskellä. Roolista riippumatta itsensä johtamisen taitojen kehittäminen kehittää myös yhteisössä toimimisen taitoja samoin kuin toisten johtamisen osaamista. Kun toimintaympäristömme muuttuu vaikkapa automaation lisääntymisen tai pandemian rajoitusten takia, työkalupakissa on hyvä löytyä perussarjan lisäksi joitakin varasarjoja onnistumisen ja menestymisen varmistamiseksi. Näitä työkaluja ja tietoja käsittelemme Itsensä johtamisen -osuudessa osana FutureMe – Duunaa tulevaisuutesi kokonaisuudessa. 

Näiden osaamisten lisäksi koko Digiosaajasta yrittäjyyteen -koulutuskokonaisuus pitää sisällään laajasti mielenkiintoista digiosaamista, jota kartuttamalla voi vahvistaa omia asiantuntija- ja kehittäjän taitojaan sekä varmasti myös mielenkiintoa työnantajien näkökulmasta. Opintokokonaisuus tarjoaa varmasti loistavat mahdollisuudet myös uuden liiketoiminnan synnyttämiseen tai olemassa olevan liiketoiminnan kasvattamiseen. 

Teksti: Hanna Kemppainen, Kajaanin ammattikorkeakoulu, KAMK